Afrikaresa

31 augusti, 2011

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) inbjuder sina samarbetspartners — missionsorganisationer och kyrkor — för överläggningar i Nairobi den 12–15 september 2011. Missionsprovinsen i Sverige och Finland kommer att delta med två representanter.

ELCK har samarbetsavtal med Evangelisk Luthersk Mission–Bibeltrogna Vänner, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, World Mission Prayer League, Finska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Norsk Luthersk Misjonssamband och Missourisynoden i USA. Ett samarbetsavtal mellan ELCK och Missionsprovinsen kommer att undertecknas under hösten. Vid överläggningarna i Nairobi görs en tillbakablick, uppdatering av pågående åtaganden och planering för framtida gemensamma satsningar i missionsarbetet.

Missionsprovinsen har de senaste åren förmedlat stöd till ett nybrottsarbete i Taita Taveta. Undertecknad gör den 8–11 september ett besök i detta område tillsammans med ledningen för det centrala stiftet.

På vägen till Kenya gör jag ett kort besök i Addis Abeba, Etiopien. Dels för samråd med ledningen i Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC) och dels för fortsatta kontakter med Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien (EECMY) — jfr artikeln om korrespondens mellan Missionsprovinsen och EECMY: Tack till Etiopien.

Vid konsultationerna i Nairobi deltar pastor Jonny Bjuremo tillsammans med undertecknad som Missionsprovinsens delegater. Jonny gör i september ett besök i Etiopien för Evangelisk Litteraturmission–SCRIPTURA och kan för några dagar göra en avstickare till Kenya.

ELCK genomgår innevarande år en hel del förändringar. De fyra etablerade stiften väljer nytt ledarskap och dessutom etableras ett femte stift. Processen behöver följas i förbön — att Gud kallar och utrustar till tjänst.

+ Roland Gustafsson