Stöd oss!

Delar Du Missionsprovinsens vision för väckelse i Sverige? Då är vi mycket tacksamma för Ditt engagemang!

Medlemskap
Välkommen som medlem i en av våra församlingar/koinonior eller i S:t Sigfrids Trosgemenskap. Men stöd är förstås välkommet även från icke-medlemmar.

Förbön
Vi är mycket tacksamma för förböner. Nämn gärna Missionsprovinsen i Dina dagliga böner! Bed att vi skall få nåden att förmedla Guds sanning, kärlek och helighet!

Ideellt arbete
Välkommen med ideella arbetsinsatser i koinonia eller i Missionsprovinsen centralt! Kontakta oss om Du är intresserad!

Gåvor
Vår ekonomi är helt baserad på gåvor. Vad vi har möjlighet att göra är därför i hög grad beroende av vilken gemenskap människor känner med oss i ekonomiskt hänseende.

Alla som ger en gåva till Missionsprovinsen, får under ett års tid vår tidskrift Sändebrevet. Ange gärna Din mailadress, så kan vi spara pengar.

Regelbundet givande
Spontana gåvor är alltid välkomna! Vi vill dock gärna även uppmuntra till regelbundet givande. Det ger större möjlighet till ekonomisk långsiktighet. Anmäl Dig som regelbunden givare genom att kontakta kansliet.

GIVARTJÄNST för PRÄSTLÖNER
Missionsrådet har inrättat en Givartjänst för prästlöner. Att plantera nya försam­lingar i Missionsprovinsens regi, och att stötta dem och befintliga församlingar hör till Missionsprovinsens kärnverksamhet. För den pastorala omvårdnadens skull är det mycket viktigt att en eller flera präster kan knytas till de församlingar som redan finns såväl som till dem som håller på att bildas.

Med riktlinjerna för denna nya Givartjänst för prästlöner önskar Missionsrådet dels att stärka detta särskilda och centrala uppdrag, som hör till Missionspro­vinsens identitet och ändamål, dels att göra det möjligt för grupper som önskar bilda en församling att söka bidrag till startfasen, då extra resurser kan behövas utifrån.

Ett bankgiro-konto har upprättats och kan användas för månatliga överföringar, se nedan. Den som redan nu vill bli en del av Givartjänsten med löfte om en fast summa varje månad kan vända sig till kansliet (tel nr 031 – 51 42 47 | e-post: info@missionsprovinsen.se).

Testamente
Ett annat värdefullt sätt att stödja Missionsprovinsen är att nämna oss i sitt testamente.
Ange då gärna vårt organisationsnummer, som är 802428-5176.

Swich123 445 32 21
PlusGironummer11 36 63-9
BankGironummer5210-8131
Vid banköverföringbankkonto nr 9960 420 1136639
Från ulandetIBAN: SE 33 9500 0099 6042 0113 6639 
SWIFT/BIC: NDEA SESS