Svenska nyheter

Missionsprovinsens läronämnd

Missionsprovinsens läronämnd

På tråden med Daniel Johansson som är biskopsadjunkt för lärofrågor och därmed föredragande i Läronämnden.  Vad är Läronämnden?  Den är det organ inom Missionsprovinsen som har huvudansvar för att bedöma och utreda frågor som berör läran. Återkommande är att...

Prästutbildning i förändring

Prästutbildning i förändring

Missionsprovinsen har ingen egen prästutbildning. Konsistoriet har angett vilka utbildningskrav som gäller för att en prästkandidat ska komma i fråga för prästvigning, men utbildningsvägarna ser olika ut.  Den mest anpassade utbildningen, som också...

Ny katekesutgåva från Kyrkliga förbundets bokförlag

Ny katekesutgåva från Kyrkliga förbundets bokförlag

Strax före jul utkom en ny översättning av Luthers Lilla katekes på Kyrkliga förbundets bokförlag. Förhoppningen är att denna ska få leda till ett ökat bruk av denna reformationens pärla, ett ökat bruk i församlingarna men kanske än mer i hemmen. Lilla katekesen...

”Ny” evangeliebok på gång

”Ny” evangeliebok på gång

Ja, så ny är den inte. Det handlar nämligen om 1983 års evangeliebok. Denna var ännu den officiella evangelieboken, när Lutherstiftelsen år 2000 utgav den med Svenska Folkbibelns översättning från 1998. Lutherstiftelsens utgåva användes till en början i en del...

Att lyda överheten – var går gränsen?

Att lyda överheten – var går gränsen?

I Nya Testamentet finner vi en överraskande positiv syn på överhet och makthavare. Ändå var de kristna misstänkliggjorda och motarbetade. Det skulle dröja något innan mer omfattande förföljelser kom, men de har börjat. Redan i Apostlagärningarna skildras hur...

Begäran om ändrade restriktioner för gudstjänst

Begäran om ändrade restriktioner för gudstjänst

Regeringen fick nyligen efterfrågade möjligheter att införa mer träffsäkra restriktioner för att hindra spridningen av Covid-19. Den tidigare förordningen om att det bara får samlas åtta personer vid allmänna sammankomster har man själv medgett inte är...

Biskop Bengt 70 år

Biskop Bengt 70 år

Den 30 januari fyller biskop Bengt Ådahl 70 år. Missionsrådet vill framföra hjärtliga gratulationer med önskan om Guds rika välsignelse över liv och tjänst! Vill man uppvakta biskop Bengt på födelsedagen, kan det t ex ske genom en gåva till Missionsprovinsen. Märk i...

Missionsrådet

Missionsrådet

Vid konventet i Alvesta valdes ledamöter till Missionsrådet för två år (hälften av ledamöterna väljs varje år), och nya Missionsrådet har hunnit ha ett första Coronaanpassat möte via Google Meet. Missionsrådet möts 4-5 gånger per år, och då oftast fredag kväll och...

Församlingsmedlemmar sökes till Skaraborg

Församlingsmedlemmar sökes till Skaraborg

Vi är en liten grupp på nio personer (inklusive två barn 0-3 år) med olika kyrkliga bakgrunder som har det gemensamt att vi bor i Skaraborg och vill komma samman och fira gudstjänst. Den som firar en rätt gudstjänst har allt hon behöver, ända in i evigheten: syndernas...