Svenska nyheter

Nordisk Östmission i Ukraina

Nordisk Östmission i Ukraina

– Med anledning av Fasteinsamlingen – Med anledning av årets Fasteinsamling till ”Nödhjälp till Ukraina” via Nordisk Östmission, har vi bett dess ordförande att berätta mer om deras verksamheten i landet och hur ”dagsläget” ser ut i Ukraina för deras kontakter där....

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Den 2 april samlades drygt ett 20-tal personer från olika kyrkliga sammanhang och församlingar på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Kyrkodagen anordnades av Missionprovinsens församlingsplantering i Stockholm, S:t Filippus, och Pauluskapellet i Uppsala....

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Missionsprovinsen har medvetet under senare år sökt efter möjligheter att etablera nya församlingar i de större städerna i vårt land. Den stora merparten av vårt lands befolkning bor i eller i nära anslutning till dem och möjligheterna att ta sig dit är oftast goda....

Överlämnande av festskrift till biskop Roland Gustafsson

Överlämnande av festskrift till biskop Roland Gustafsson

Den 14 maj har vi glädjen att inbjuda till uppvaktning av biskop Roland och överlämnande av festskriften som framtagits i samband med hans 70-årsdag. Då finns festskriften för avhämtning och försäljning. Ingen anmälan.  Tid: 14 maj kl 13.00 Plats: Immanuelkyrkan,...

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Nödhjälp till Ukraina Missionsprovinsens fyra distriktsledare och jag har beslutat att årets Fasteinsamling i Missionsprovinsen skall gå till nödhjälp till Ukraina. Hjälpen förmedlas genom Nordisk Östmission, som har kontakt med Lutherska kyrkor i Ukraina, dit hjälpen...

Lutherstiftelsen

Lutherstiftelsen

– En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer – Lutherstiftelsens ändamål är att ”befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund...

Nattvardsadmittering av unga

Nattvardsadmittering av unga

– Läronämndens sammanfattning – Uppdraget har bestått i att redogöra för vad Bibeln och bekännelsen samt svenskkyrklig tradition lär om konfirmation och ålder för admittering av barn och unga till nattvardsbordet. Enskilda exegeters, teologers och fäders särmeningar...

Jag är den jag är

Jag är den jag är

Missionsprovinsen håller ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen. Information: Lägret är för dig som är konfirmerad upp till tjugoårsåldern. Vi börjar lägret torsdagen den 26 maj klockan 16:00 med högmässa tillsammans med Sankt Filippus i...

Ny ledningsstruktur

Ny ledningsstruktur

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte). Under lördagen hölls förhandlingarna, Gunnar Andersson ger en kort rapport.  Vid Provinskonventet 2020 i Alvesta uppdrogs det åt Missionsrådet att bereda en ändring av ledningsstrukturen...