Svenska nyheter

Kyrkoherdetjänst på 50% i Immanuelförsamlingen

Kyrkoherdetjänst på 50% i Immanuelförsamlingen

Annons prästtjänst 50% - 2024 Immanuelförsamlingen i Göteborg grundades år 2006. Idag har vi drygt hundra medlemmar med gudstjänst varje söndag, flera olika barngrupper och en livaktig ungdomsgrupp. Vår kyrka ligger på Hisingen, Göteborg, nära Tuve torg, och har...

Ny prästkandidat

Ny prästkandidat

Den 2 mars 2024 avlade prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold prästexamen inför Missionsprovinsens konsistorium. Sahar godkändes och förklarades därför som Sacri Ministerii Candidatus. Sahar är 32 år, och bor med sin fru Maria och deras två barn i Tel Aviv, Israel. Planen...

Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Arne Olsson föddes 1930 och växte upp på en bondgård i Frändefors i södra Dalsland. Bygden präglades av gammalkyrklig fromhet, i den form den fick i Dalsland, med prosten L.M. Engström som främste företrädare. Som barn fick Arne nöja sig med folkskola, men han fick...

Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Lördagen den 13 april samlades knappt 20 personer i centrala Stockholm. Kyrkodagen hade ämnet Det som bryter ned och det som bygger upp. Utifrån det första ledet, "Det som bryter ned", inledde Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan (ELM) och verksam inom...

Rapport från Profilutskottet

Rapport från Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför.  Tillbakablick Verksamheten påbörjades hösten 2020 och kommittén...

Kyrkodag i södra Halland

Kyrkodag i södra Halland

Lördagen den 16 mars höll Missionsprovinsens södra distrikt kyrkodag i Immanuelskyrkans storslagna lokaler i centrala Halmstad. Det var ett samarbete mellan Sankt Gabriels koinonia i Oskarström, Sankt Matteus församling i Helsingborg och Vallberga Evangelisk Lutherska...

Biskop Arne har avlidit

Biskop Arne har avlidit

Missionsprovinsen har fått sorg. Biskop Arne avled stilla igår eftermiddag, den 12 mars, 93 år gammal. (93 år. 11 månader och 11 dagar.)Arne Olsson var Missionsprovinsens förste Missionsbiskop, mellan åren 2005-2010. Vi minns med tacksamhet hans hängivna tjänst under...

Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Här kommer en hälsning från Sankt Gabriels koinonia. Koinonian började med församlingsbildning i Missionsprovinsens regi för sex år sedan, nämligen år 2018 med tydlig avsikt att bli en församling inom Missionsprovinsen. Vi började med att fira gudstjänst, högmässa...