Svenska nyheter

Paulusgemenskapen

Paulusgemenskapen

Uppsala lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro – En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer – I Pauluskapellet i Uppsala samlas vi till gudstjänst varje söndag under terminerna. Den som kommer till kapellet för...

Missionsprovinsen etableras i Skaraborg!

Missionsprovinsen etableras i Skaraborg!

– ny församlingsplantering och prästvigning – Den 24 oktober kl 10 i Betanialkyrkan (EFKs lokal) i Skara, firades den första högmässan i den nystartade församlingsplanteringen i Skaraborg. Oscar Wessman, som prästvigdes den 2 oktober, höll sin prima missa (första...

Kjell Burman in memoriam

Kjell Burman in memoriam

”Kristus är uppstånden!” var inte en ovanlig hälsning, när Kjell Burman ringde eller välkomnade till Katakombens mässa på lördagar. Han avled den 25 september i sviterna av covid-19 och får nu vila i väntan på Herrens återkomst. Kjell Burman föddes 1929 och blev...

Provinskonvent i Lund, 29-30 oktober

Provinskonvent i Lund, 29-30 oktober

Plats: EFS-kapellet, Biskopsgatan 10, Lund PROGRAM Fredag 29/10 17.00 Församlingsplantering i Nya testamentet – Patrik Toräng 18.00 Kvällsmat 18.45 Församlingsplantering, erfarenheter från S:t Matteus i  Helsingborg – Adam Davidsson, Andreas Karlgren m fl ...

… c:a 20 år senare …

… c:a 20 år senare …

– Missionsstiftens i Norden etablering och utveckling – Det ges tillfällen att som pensionär se tillbaka på gångna tider. Under våren har jag forskat något om den kyrkliga utvecklingen i de nordiska missionsstiften. På begäran har jag blivit ombedd att dela något av...

Familjen Appell inför nya uppgifter

Familjen Appell inför nya uppgifter

Jakob Appell har blivit antagen på doktorsprogrammet vid Concordia Theological Seminary – Fort Wayne (CTSFW), dit han och familjen kommer att flytta till hösten. Vi möter honom digitalt från hans arbetsrum på Församlingsfakulteten (FFG), för att höra mer om vad det...

Sankt Matteus-podden

Sankt Matteus-podden

I november förra året höll vi i Sankt Matteus församling ett öppet kyrkoråd, efter gudstjänsten i Helsingborg. Trots 50-personersregeln kändes framtiden full av tillförsikt för vår nya församling, som då snart hade klarat av sitt första år.  Idéerna sprudlade och...

LIVSFORM och RÖRELSEMÖNSTER

LIVSFORM och RÖRELSEMÖNSTER

Det är nu ett år sedan biskop emeritus Lars Artman lade ned sin stav i samband med Högmässan på Gratia Dei den 1 mars 2020. Lars hade då varit en av Missionsprovinsens biträdande biskopar i 14 år och haft delegerad tillsyn av tolv präster och sex församlingar....

”Gemenskapen är otroligt viktig”

”Gemenskapen är otroligt viktig”

Pandemin har kastat om mycket, också i församlingslivet. Men den har inte minskat behovet av att Herren Jesus får möta och betjäna oss i Ordet och sakramenten. Tvärtom har det blivit än tydligare, genom de många påminnelserna om livets skörhet, vad som är det enda...

Missionsprovinsens Läronämnd

Missionsprovinsens Läronämnd

På tråden med Daniel Johansson som är biskopsadjunkt för lärofrågor och därmed föredragande i Läronämnden.  Vad är Läronämnden?  Den är det organ inom Missionsprovinsen som har huvudansvar för att bedöma och utreda frågor som berör läran. Återkommande är att...