Svenska nyheter

Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

Drygt 40 förväntansfulla kvinnor strålade samman i Immanuelkyrkan på Hisingen lördagen den 23 september. Vi kom från Skåne i söder, Östergötland i öster och Uddevallatrakten i norr. Temat för dagen var ”Att vara kristen kvinna i dag – kvinnliga förebilder, om mod,...

Familjedag i Kinna

Familjedag i Kinna

Den 29 september bjöd Den Gode Herdens församling i Kinna in till en familjedag. Omkring 60 personer deltog under dagen som hade temat ”Bibeln”.  Dagen började med inledning av kyrkoherde Henrik Vestergård. Han lyfte fram Bibelns unika ställning såsom Guds ord. Bibeln...

Kyrkodag i Halmstad

Kyrkodag i Halmstad

Den 23 september anordnade Missionsprovinsen en kyrkodag i Halmstad under temat Ett levande Guds ord. Kyrkodagen var lokaliserad i centrala Halmstad, Immanuelskyrkan. Deltagarna var från när och fjärran och med olika bakgrund. Allt från ett långt liv på livets väg,...

Kyrkan – glädjens budbärarinna, del II

Kyrkan – glädjens budbärarinna, del II

I Sändebrevet (nr 136) kunde man läsa om det kungliga prästämbetet och i denna del ska vi se lite närmare på försoningens ämbete eller Kyrkans herdeämbete1.  Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din...

”Det ringer till vila”

”Det ringer till vila”

Med orden ”Det ringer till vila” inleds vår kanske mest kända helgsmålspsalm, den så kallade Järvsö-psalmen av Johan Olof Wallin från 1838 (Sv Ps 512). ”Det ringer till vila” blir också titeln på en andaktsbok, som kommer att ges ut av Missionsprovinsen.  Den...

Provinssekreteraren har ordet – November 2023

Provinssekreteraren har ordet – November 2023

Under året har Missionsprovinsen firat sitt 20-årsjubileum. Det har gått 20 år sedan Stödföreningen bildades (den 18 januari) för att etablera Missionsprovinsen (den 6 september) samma år. Provinskonventet den 27-28 oktober i Göteborg markerade också jubileet. En del...

S:t Stefanus koinonia söker kyrkoherde

S:t Stefanus koinonia söker kyrkoherde

S:t Stefanus koinonia har vuxit fram ur högkyrkliga traditioner i Stockholm. Den bildades 1999 inom Stockholmsdekanatet i Fria synoden och var en av de koinonior som bildade Missionsprovinsen. Koinonian har liturgisk och diakonal profil, inspirerad av den förste...

Provinskonvent och 20-årsjubileum

Provinskonvent och 20-årsjubileum

Fredagen den 27 oktober samlades delegater från Missionsprovinsens olika församlingar samt medlemmar av prästkollegiet i Immanuelförsamlingen, Göteborg för Missionsprovinsens årliga provinskonvent. Konventet öppnades kl 18 av biskop Bengt Ådahl. Förhandlingarna pågick...

S:t Matteus församling söker kyrkoherde

S:t Matteus församling söker kyrkoherde

S:t Matteus församling, som sedan 2018 samlas till gudstjänst i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg, söker kyrkoherde för tjänst motsvarande 50 % av heltid. Gudstjänstdeltagarna, ett drygt trettiotal medkristna i olika åldrar, bor i Helsingborg och på olika orter i...