Internationella nyheter

Hälsning från Tel Aviv

Hälsning från Tel Aviv

För oss i Missionsprovinsen har kriget mellan Israel och terrororganisationen Hamas i Gaza fått en speciell aktualitet. I Tel Aviv, bara ca sju mil från gränsen till krigets Gaza, finns Missionsprovinsens prästkandidat Sahar Sadlovsky med familj och den lilla gruppen...

Friande dom i Finska hovrätten

Friande dom i Finska hovrätten

Tisdagen den 14 november föll hovrättsdomen där riksdagsledamoten och läkaren Päivi Räsänen stod  åtalad för hets mot folkgrupp. Åtalet grundade sig på Räsänens uttalande och skriverier om homosexualitet, där åklagaren hade yrkat på att Räsänen skulle dömas till...

Bön för Israel

Bön för Israel

Biskop Bengt anbefaller förbön för Israel, han hälsar: Jag skickar till er en Bön för Israel, som jag skrivit.Jag anbefaller den varmt och enträget till att användas!Tryck gärna ut den på papper, så att du kan ha den idin Bibel, din andaktsbok, gudstjänstpärm m.m. Vi...

Kvinnliga präster – varför inte?

Kvinnliga präster – varför inte?

Den enda villoläran som berättigar till kyrkotukt i DnK (Den norske Kirke), är att förneka att kvinnor har tillträde till Kyrkans ämbete. Det har i allmänhet blivit oacceptabelt att det överhuvudtaget finns präster och teologer som håller fast vid Bibelns ord om att...

DelsiN 10 år

DelsiN 10 år

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) förmedlade under våren en personlig inbjudan till mig, att delta vid jubileumsfirande i Balsfjord, några mil söder om Tromsö. Besöket i Nordnorge ägde rum den 20-23 april 2023.  Bakgrunden var att jag under mina...

Missionsprovinsen i Tel Aviv – ett första dop

Missionsprovinsen i Tel Aviv – ett första dop

Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? (Rom. 11:12) När majoriteten av det judiska folket stängde dörren för sin Messias, gick evangeliet...

Biskop Hans Martin reflekterar

Biskop Hans Martin reflekterar

Det är söndagskväll och Sändebrevet får göra biskop Hanss Martins Jensons (Hans Martin Jönsson) sällskap i bilen under en del av resan hem till stiftsstaden Liepaja i västra Lettland. Han har på uppdrag av ärkebiskopen överlämnat en utmärkelse, en brosch, till en man...

Friande dom i Finska tingsrätten

Friande dom i Finska tingsrätten

En glädjande nyhet nådde oss igår från Finland. Riksdagsledamoten och tidigare partiordförande, Päivi Räsänen, friades i tingsrätten. Hon förklarades inte skyldig till hets mot folkgrupp, som hon anklagats för. Åtalet mot Missionsstiftets biskop, Juhana Pohjola,...