Internationella nyheter

Ny prästkandidat

Ny prästkandidat

Den 2 mars 2024 avlade prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold prästexamen inför Missionsprovinsens konsistorium. Sahar godkändes och förklarades därför som Sacri Ministerii Candidatus. Sahar är 32 år, och bor med sin fru Maria och deras två barn i Tel Aviv, Israel. Planen...

Biskopskonferens i Lettland

Biskopskonferens i Lettland

Biskop Hanss Martins Jensons har fr o m 2003 tjänstgjort som präst i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka och är sedan 2016 biskop i Liepaja stift. Tack vare hans svenska rötter, har han under årens lopp fortsatt att odla goda kontakter med svensk-kyrkliga sammanhang,...

Församlingsplantering i Israel

Församlingsplantering i Israel

Medan kriget ännu pågår i Gaza och Hizbollah sänder raketer in över norra Israel fortgår missionsarbetet i Tel Aviv. Vår missionär och prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold berättade för några dagar sedan om den unge juden Yogev, som på egen hand upptäckt evangeliet...

Israel-uppdraget – uppdatering hösten 2023

Israel-uppdraget – uppdatering hösten 2023

Vid provinskonventet i Göteborg i slutet av oktober lämnades en rapport om arbetet med församlingsplantering i Tel Aviv med prästkandidaten Sahar Sadlovsky Gold. Formerna för det vidare arbetet och själva beslutsordningen diskuterades, bl a eftersom det är ett...

”Bekänna tron med orädda hjärtan”

”Bekänna tron med orädda hjärtan”

Missourisynoden (LC-MS, Lutheran Church—Missouri Synod) bjöd in till en internationell konferens i Tyskland, den 9-13 oktober 2023. Ett 50-tal kyrkoledare deltog från fem kontinenter. Det var främst en konferens för kyrkoledare för de lutherska kyrkor, som står i...

Hälsning från Tel Aviv

Hälsning från Tel Aviv

För oss i Missionsprovinsen har kriget mellan Israel och terrororganisationen Hamas i Gaza fått en speciell aktualitet. I Tel Aviv, bara ca sju mil från gränsen till krigets Gaza, finns Missionsprovinsens prästkandidat Sahar Sadlovsky med familj och den lilla gruppen...

Friande dom i Finska hovrätten

Friande dom i Finska hovrätten

Tisdagen den 14 november föll hovrättsdomen där riksdagsledamoten och läkaren Päivi Räsänen stod  åtalad för hets mot folkgrupp. Åtalet grundade sig på Räsänens uttalande och skriverier om homosexualitet, där åklagaren hade yrkat på att Räsänen skulle dömas till...

Bön för Israel

Bön för Israel

Biskop Bengt anbefaller förbön för Israel, han hälsar: Jag skickar till er en Bön för Israel, som jag skrivit.Jag anbefaller den varmt och enträget till att användas!Tryck gärna ut den på papper, så att du kan ha den idin Bibel, din andaktsbok, gudstjänstpärm m.m. Vi...

Kvinnliga präster – varför inte?

Kvinnliga präster – varför inte?

Den enda villoläran som berättigar till kyrkotukt i DnK (Den norske Kirke), är att förneka att kvinnor har tillträde till Kyrkans ämbete. Det har i allmänhet blivit oacceptabelt att det överhuvudtaget finns präster och teologer som håller fast vid Bibelns ord om att...