Ny prästkandidat

Den 2 mars 2024 avlade prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold prästexamen inför Missionsprovinsens konsistorium. Sahar godkändes och förklarades därför som Sacri Ministerii Candidatus.

Sahar är 32 år, och bor med sin fru Maria och deras två barn i Tel Aviv, Israel. Planen är att han ska vigas för tjänst i, och uppbyggandet av en hebreiskspråkig evangelisk-luthersk församling där. Datum och plats för prästvigningen är ännu inte bestämd.

Låt oss be för Sahar, familjen, församlingen och det arbete som ligger framför dem.