Välkommen till oss!

DU är högt älskad och dyrbar i Guds ögon, och Han vill inget hellre än att just DU ska få evigt liv! Bibeln lär oss att Gud i sin kärlek till DIG – och hela världen – utgav sin enfödde Son (Jesus Kristus), för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16). Detta evangelium vill vi predika och proklamera för dig och för vårt land, det får inte tystna!

På ett ställe i Bibeln säger Jesus att Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd (Mark. 16:16). Båda dessa sanningar vill Missionsprovinsen att det ska förkunnas om i vårt land och i våra församlingar. Både evangeliet om att Jesu har räddat oss undan den kommande vredesdomen genom att lida, dö och uppstå i vårt ställe. Men också sanningen om att inte alla människor kommer att bli frälsta, utan bara de som omvänder sig och tror på evangeliet om Jesus, och sätter sin tillit och förtröstan bara till honom som grund för sin frälsning.

Vilka är vi?

Missionsprovinsen är en kyrklig struktur med präster och församlingar, som leds av en biskop – som vill vara trogna Bibelns ord. Vi har våra historiska rötter i Svenska kyrkan och dess olika fromhetstraditioner, men är fria från dess nuvarande kyrkliga och politiska ledning.
Missionsprovinsen ser sig som en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Vidare som en del av Guds kyrka och församling i Sverige. Vi står på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund.
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Vad vill vi?

Jesus gav sin kyrka ett uppdrag att göra alla folk till lärjungar, döpa och undervisa om allt han befallt oss. Därför vill Missionsprovinsen i trohet mot Guds ord förkunna Evangeliet om Jesus Kristus, så att människor kan komma till tro på honom och få evigt liv. Därför verkar vi för att erbjuda människor i vårt land ett traditionellt evangelisk-lutherskt gudstjänstliv, där predikan, dop och nattvard är i funktion med präster som förvaltar dessa i enlighet med Herrens instiftelse och som står under tillsyn av en biskop

Något för dig?

Oavsett om du bara tycker detta verkar intressant och bra i allmänhet och känner dig hemma i vårt sammanhang, eller om du inte längre känner dig hemma i din lokala hemförsamling och letar efter ett alternativ – är du alltid välkommen till någon av våra församlingar!

Många kristna runt om i vårt land känner tyvärr inte alltid längre igen sig i sin hemförsamling. Den lokala församlingen har i allt större utsträckning förändrats så pass mycket att man inte känner sig hemma. Många vittnar om att det inte längre är den kyrka man döpts och konfirmerats in i. Teologin har på många håll förändrats och gudstjänstens utformning likaså. Som kristna drar vi gränsen olika, men många ser inte längre någon framtid i en kyrka som förnekar viktiga bibliska sanningar.

I denna situation har Missionsprovinsen vuxit fram och finner nu sin plats och kallelse, att förvalta vårt arv – den tro och tradition som vi mottagit från våra fäder. 

Hitta till oss

Vi har ett antal församlingar från Korpilombolo i norr till Lund i Skåne, besök vår ”församlingssida” för att hitta en församling nära dig. Besök gärna också webbplatsen för vår nationella församling: S:t Sigfrids Trosgemenskap.

Ett antal församlingar sänder sina gudstjänster live på Youtube, genom att följa någon av dessa gudstjänster kan du bilda dig en egen uppfattning om våra församlingar och vilka vi är.

Bli medlem

Om Du redan delar vår tro och våra visioner, är Du välkommen som medlem. Medlem i Missionsprovinsen blir man via någon av våra församlingar/koinonior eller Sankt Sigfrids Trosgemenskap.

Anslut församling

Det är också möjligt att ansluta en hel församling till Missionsprovinsen. Eller att få hjälp med att utveckla en bönegrupp eller liknande till en församling i Missionsprovinsen. Kontakta i så fall vår expedition för att samtala om detta. 

Sändebrevet

Sändebrevet är Missionsprovinsens medlemstidning som ges ut till alla intresserade, det brukar även finns tillgängligt i våra församlingar.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer