Betraktelser

Enhet i Kristus

Enhet i Kristus

Betraktelse inför Fjortonde söndagen efter Trefaldighet, av Joacim Brandt Erlandsson ”Ty genom Honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.”  (Ef 2:18).  Kristi hemlighet rymmer en underbar verklighet – att hedningarna i Kristus Jesus och genom Hans...

Ett folk under nåden

Ett folk under nåden

Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes (Luk 1:13). Gabriel, Guds ängel, säger till Zakarias att han skall kalla sin son Johannes (Luk 1:13). Det betyder “Gud är nådig”. Gud vill med Johannes Döparen och hela hans liv och...

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er (Joh 14:18). I evangelietexten på 4 söndagen i Påsktiden hör vi Jesus inleda sitt långa avskedstal, och evangelisten Johannes noterar att han började undervisa dem ”så snart Judas hade gått ut…”. Just då, när...

Betraktelse

Betraktelse

De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom, Mark 10:32. Kärlekens väg är fastlagssöndagens tema,...

Du ska binda dem som ett tecken på din hand

Du ska binda dem som ett tecken på din hand

Smakprov ur ”Säg bara ett ord”  |  Foto: www.pixabay.com Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelsepå din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar(5 Mos 6:8-9).  Vad kommer du ihåg utantill? Kanske...

Jag är med er alla dagar

Jag är med er alla dagar

Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20). Detta är ett oerhört stort löfte. Det är ingen mindre än Han som sitter på Gud Faderns högra sida i himmelen som lovat att vara med oss alla dagar, också i den sista tidens svåra dagar. Men hur sker det,...

Jag är dörren in till fåren…

Jag är dörren in till fåren…

– Betraktelse över Joh 10:1-10 – Varje kväll samlade herdar in sina hjordar till fårfållorna. Det hade Jesus och lärjungarna sett otaliga gånger och det är bakgrunden till liknelsen i Johannes kap 10. Flera herdar med sina respektive hjordar kunde ha en gemensam...

Kärlekens väg

Kärlekens väg

Rubriken på Fastlagssöndagen är tilltalande och varm. Vi önskar väl alla att kunna vandra kärlekens väg genom livet, och att människor vi möter också skulle göra det? Att både våra egna och andras liv skulle präglas av kärlek och omsorg om medmänniskan.  När vi nu går...

Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!

Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!

HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: ... I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. (1 Mos 22:15 &18) När Gud kallade Abraham att lämna sitt land fick han veta mycket lite om vad som väntade...

Glädjen över att gå till Herrens hus

Glädjen över att gå till Herrens hus

Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus.” Så skriver kung David i en av sina vallfärdssånger (Ps 122). I det bibliska Israel fanns ju inga egentliga alternativ till templets gudstjänster. I synagogan kunde ortens befolkning höra Guds ord i...