Betraktelser

Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet. Det är kulmen i den del av kyrkoåret som det här numret av sändebrevet täcker (2 sönd. i fastan t.o.m. 4 sönd. i påsk). Jesus går för att fullborda sin frälsningsgärning. För att lida, dö och uppstå. Genom lidande och död… Jesus...

Från himlens höjd jag bringar bud …

Från himlens höjd jag bringar bud …

Så börjar Martin Luthers julpsalm (SvPs 125). Den hörde tidigare till en av våra mest sjungna julpsalmer. Tyvärr är det nog inte så i dag. Men den är alltför värdefull för att falla i glömska. Med nedanstående rader om hur den kom till – känt för många, men kanske...

Betraktelse vid Provinskonventet

Betraktelse vid Provinskonventet

Av Niclas Olsson | Foto Henrik Vestergård Vi lyssnar till Herrens ord ur Esras bok, kapitel 3:10-13. När byggnadsarbetarna lade grunden till HERRENS tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud med trumpeter. Leviterna, Asafs söner, hade cymbaler, och tillsammans...

Enhet i Kristus

Enhet i Kristus

Betraktelse inför Fjortonde söndagen efter Trefaldighet, av Joacim Brandt Erlandsson ”Ty genom Honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.”  (Ef 2:18).  Kristi hemlighet rymmer en underbar verklighet – att hedningarna i Kristus Jesus och genom Hans...

Ett folk under nåden

Ett folk under nåden

Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes (Luk 1:13). Gabriel, Guds ängel, säger till Zakarias att han skall kalla sin son Johannes (Luk 1:13). Det betyder “Gud är nådig”. Gud vill med Johannes Döparen och hela hans liv och...

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er (Joh 14:18). I evangelietexten på 4 söndagen i Påsktiden hör vi Jesus inleda sitt långa avskedstal, och evangelisten Johannes noterar att han började undervisa dem ”så snart Judas hade gått ut…”. Just då, när...

Betraktelse

Betraktelse

De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom, Mark 10:32. Kärlekens väg är fastlagssöndagens tema,...

Du ska binda dem som ett tecken på din hand

Du ska binda dem som ett tecken på din hand

Smakprov ur ”Säg bara ett ord”  |  Foto: www.pixabay.com Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelsepå din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar(5 Mos 6:8-9).  Vad kommer du ihåg utantill? Kanske...

Jag är med er alla dagar

Jag är med er alla dagar

Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20). Detta är ett oerhört stort löfte. Det är ingen mindre än Han som sitter på Gud Faderns högra sida i himmelen som lovat att vara med oss alla dagar, också i den sista tidens svåra dagar. Men hur sker det,...