Betraktelser

Jag är dörren in till fåren…

Jag är dörren in till fåren…

– Betraktelse över Joh 10:1-10 – Varje kväll samlade herdar in sina hjordar till fårfållorna. Det hade Jesus och lärjungarna sett otaliga gånger och det är bakgrunden till liknelsen i Johannes kap 10. Flera herdar med sina respektive hjordar kunde ha en gemensam...

Kärlekens väg

Kärlekens väg

Rubriken på Fastlagssöndagen är tilltalande och varm. Vi önskar väl alla att kunna vandra kärlekens väg genom livet, och att människor vi möter också skulle göra det? Att både våra egna och andras liv skulle präglas av kärlek och omsorg om medmänniskan.  När vi nu går...

Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!

Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!

HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: ... I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. (1 Mos 22:15 &18) När Gud kallade Abraham att lämna sitt land fick han veta mycket lite om vad som väntade...

Glädjen över att gå till Herrens hus

Glädjen över att gå till Herrens hus

Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus.” Så skriver kung David i en av sina vallfärdssånger (Ps 122). I det bibliska Israel fanns ju inga egentliga alternativ till templets gudstjänster. I synagogan kunde ortens befolkning höra Guds ord i...

”…få evigt liv” Luk 10:25

”…få evigt liv” Luk 10:25

Berättelsen om den barmhärtige samariten (13:e söndagen efter Trefaldighet) inleds med att en laglärd som försöker att snärja Jesus frågar: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?”. I takt med sekulariseringen av västvärlden kan den frågan verka ha tystnat...

”En vänlig grönskas rika dräkt …” (SvPs 201)

”En vänlig grönskas rika dräkt …” (SvPs 201)

– Betraktelse i Midssomartid – Men du, o Gud, som gör vår jord, så skön i sommarens stunder... Det är så vackert i Sverige dessa dagar. Naturens skönhet och lugnet man kan känna under sommarledigheten inbjuder oss att lovprisa vår Skapare. Skapelsens skönhet och behag...

Varför står ni och ser mot himlen?

Varför står ni och ser mot himlen?

Frågan änglarna ställde till lärjungarna efter Jesu himmelsfärd är också en fråga till oss (Apg 1:11). Vad skulle vi svara?  Vi ser mot himlen därför att vi tror på Guds existens och en osynlig verklighet I trosbekännelsen bekänner vi: ”Vi tror på Gud Fader...

Betraktelser under fastan

Betraktelser under fastan

Biskop em. Göran Beijer har sammanställt en serie med textläsningar samt några ord till eftertanke för varje dag i fastan (på samma sätt som under Advent). I följande PDF hittar du materialet för fastans inledning: klicka här! I följande PDF hittar du materialet för...

Att lyda överheten – var går gränsen?

Att lyda överheten – var går gränsen?

I Nya Testamentet finner vi en överraskande positiv syn på överhet och makthavare. Ändå var de kristna misstänkliggjorda och motarbetade. Det skulle dröja något innan mer omfattande förföljelser kom, men de har börjat. Redan i Apostlagärningarna skildras hur...