Ett folk under nåden

24 juni, 2023

Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes (Luk 1:13).

Gabriel, Guds ängel, säger till Zakarias att han skall kalla sin son Johannes (Luk 1:13). Det betyder “Gud är nådig”. Gud vill med Johannes Döparen och hela hans liv och verksamhet berätta för oss, att vi kan vänta oss gott av Gud; att vi har anledning att hoppas på hans nåd. Varje gång människor omtalade Johannes har de alltså – säkert utan att tänka särskilt på det – sagt: ”Gud är nådig”…

Som vuxen kunde Johannes senare peka på Jesus vid Jordan och säga de underbara orden: “Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd” (Joh. 1:29). 

Vissa dagar ser vi främst brister hos andra och har svårt att känna igen synden i våra egna liv; andra dagar ser vi endast synden och otillräckligheten i oss själva. Vi tyngs till marken av det.  I båda fallen säger Johannes till oss – se på Dig själv. Det stämmer att Du har synd. Det är en del av sanningen om Dig. Men se nu på Guds Lamm, på Jesus Kristus, Han tar bort all världens synd! Genom ditt dop i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn får Du tro det – det är också en del av sanningen om Dig! Och den sanningen väger tyngre.

Om vi inte ser att vi är syndare, då förstår vi inte heller vad det är Jesus vill befria oss från. Men när vi börjar ana hur mycket vi behöver Guds nåd, då avslöjar namnet “Johannes” allt mer för oss hur stort det är att “Gud är nådig”! Att bikta sig kan kännas svårt, men det öppnar också för nåden. Vi sätter ord på konkreta synder i våra liv. Vi bekänner vår skuld och Jesus tar bort allt detta och det finns inte mer. Inte alls.

Genom kallelsen till omvändelse och tro skulle Johannes Döparen “skaffa åt Herren ett folk som är berett” (Luk. 1:17). Det handlar alltså inte bara om att vi, var och en, skall förstå att Gud möter just mig med förlåtelse och ett nytt liv. Han vill dessutom göra oss till ett folk. Ett folk kännetecknas av en gemensam lagstiftning och en gemensam ledning.

Gud säger genom profeten Jeremia, att Han vill lägga sin lag i deras inre, vara Israels Gud, och de skall vara hans folk (Jer. 31:33). Det är detta som Johannes skall förbereda genom att vända människor till Gud. Och Jeremia fortsätter: “Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mera komma ihåg” (v34). 

Gud skapar åt sig ett folk också idag, när Han förenar oss i en gemensam syndabekännelse och vi i gudstjänsten får ta emot förlåtelsens ord i Jesu Kristi namn.

Av Jakob Okkels, Provinssekreterare
Foto: pixabay.com