Kort historik

2003Missionsprovinsen grundades i Göteborg av sex församlingar.
2005Kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till vår förste missionsbiskop av biskop Walter Obare Omwanza i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya. Vår första prästvigning genomfördes samma dag.
2006Biskop Arne vigde de två biträdande biskoparna: Lars Artman och Göran Beijer. 
2009Missionsprovinsen utvidgades till Finland och fick namnet Missionsprovinsen i Sverige och Finland. Missionsprovinsens biskopar skrev sitt första Biskopsbrev om äktenskapet.
Biskop Arne vigde Claes Hwass till Missionsprovinsens förste diakon.
2010Biskop Arne utsåg Missionsprovinsens första hedersprostar, och vigde Matti Väisänen som biträdande biskop för Finland.
Samma år överlämnade biskop Arne biskopsstaven till Roland Gustafsson som vigdes till ny missionsbiskop.
2012Biskop Roland Gustafsson vigde Thor Henrik With till biskop över Valgmenigheterna i Nord (Norge), på Valgmenigheternas begäran. Biskoparna Matti Väisänen, Finland, och Walter Obare assisterade.
2013Valgmenigheterna Det evangelisk-lutherske stift i Norge, DelsiN, bildadas, med Thor Henrik som biskop.
Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland [extern länk] avknoppades och biträdande biskopen för Finland, Matti Väisänen, vigde Risto Soramies till biskop för detta. Missionsprovinsen koncentrerade åter sin verksamhet till Sverige.
Vår första diakonissvigning genomfördes i Göteborg.
2015De nordiska missionsstiften (Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge) tecknar ett avtal om samarbete.
2018Missionsprovinsen blev medlem i International Lutheran Council (ILC).
2019Biskop Roland överlämande biskopsstaven till Bengt Ådahl som vigdes till ny missionsbiskop.
Biträdande biskop Göran Beijer lade i samband med biskop Bengts vigning ned sin stav.
2020Biträdande biskop Lars Artman lade ned sin stav.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer