Kort historik

2003 Missionsprovinsen grundades i Göteborg av sex församlingar.
2005 Kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till vår förste missionsbiskop av biskop Walter Obare Omwanza i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya. Vår första prästvigning genomfördes samma dag.
2009 Missionsprovinsen utvidgades till Finland. 
Missionsprovinsens biskopar skrev sitt första Biskopsbrev om äktenskapet.
2010 Biskop Arne utsåg Missionsprovinsens första hedersprostar.
Roland Gustafsson vigdes till missionsbiskop.
2011 Vår första diakonvigning genomfördes i Karlstad.
2013 Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland [extern länk] avknoppades och biträdande biskopen för Finland, Matti Väisänen, vigde Risto Soramies till biskop för detta. Missionsprovinsen koncentrerade åter sin verksamhet till Sverige.
2013 Vår första diakonissvigning genomfördes i Göteborg. 
2015 De nordiska missionsstiften (Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge) tecknar ett avtal om samarbete.
2018 Missionsprovinsen blev medlem i International Lutheran Council (ILC).
2019 Bengt Ådahl vigdes till missionsbiskop.