Kort historik

2003Missionsprovinsen grundades i Göteborg av sex församlingar.
2005Kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till vår förste missionsbiskop av biskop Walter Obare Omwanza i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya. Vår första prästvigning genomfördes samma dag.
2009Missionsprovinsen utvidgades till Finland.
Missionsprovinsens biskopar skrev sitt första Biskopsbrev om äktenskapet.
2010Biskop Arne utsåg Missionsprovinsens första hedersprostar.
Roland Gustafsson vigdes till missionsbiskop.
2011Vår första diakonvigning genomfördes i Karlstad.
2013Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland [extern länk] avknoppades och biträdande biskopen för Finland, Matti Väisänen, vigde Risto Soramies till biskop för detta. Missionsprovinsen koncentrerade åter sin verksamhet till Sverige.
2013Vår första diakonissvigning genomfördes i Göteborg.
2015De nordiska missionsstiften (Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge) tecknar ett avtal om samarbete.
2018Missionsprovinsen blev medlem i International Lutheran Council (ILC).
2019Bengt Ådahl vigdes till missionsbiskop.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer