Diakonissvigning i Kvillebäckens församling

28 maj, 2013

MariaBirgerssonPå Pingstdagen 2013 vigdes Maria Birgersson till diakonissa för tjänst i Kvillebäckens församling i Göteborg. Det var en viktig och högtidlig händelse för församlingen, som länge har haft en längtan efter att synliggöra och öka den diakonala insatsen inom gemenskapen och utifrån den.

Det var också en stor händelse för den större gemenskap, som Missionsprovinsen är. Det var första gången som en diakonissa vigdes. Olika frågor kring diakonatet har behandlats i Konsistoriet vid flera tillfällen, och varje gång har behovet av en diakonal beredskap varit tydligt.
Missionsprovinsen har önskat att det skulle finnas en god diakonal utbildning med biblisk förankring, vilket Församlingsfakulteten i Göteborg har tillhandahållit. Maria Birgersson var den första att genomföra den utbildningen.

Kvillebäckens församling med gäster från flera håll samlades på Pingstdagen till högmässa med diakonissvigning. Biskop Lars höll skriftetal och ledde högmässan, medan biskop Roland predikade och ledde själva vigningen. Predikan övergick i ett vigningstal, där han uppmanade Maria att bära med sig evangeliets kännetecken – som de kommer till uttryck dels i treenighetens inbördes relation, dels i förhållandet mellan Ordet och kärleken. I mötet med världens hopplöshet påminde han utifrån Pingstdagens evangelium om Jesu hoppingivande ord: Jag lever, och ni kommer att leva (Joh 14:19).
DiakonissvigningUtöver biskoparna medverkade även Eva Ekedahl från Lidingö. Hon är diakonissa och sedan många år ledamot i Konsistoriet. Margareta Lindström från Vänersborg deltog också i vigningen. Hon är vigd till diakonissa och har varit handledare för Maria.
Maria är verksam både i Kvillebäckens ordinarie församlingsarbete och i S:t Gabriels kapell.

Biskop Rolands predikan/vigningstal kan läsas i sin helhet – här.

Jakob Okkels