Signerat

Dystopier och det kristna hoppet

Dystopier och det kristna hoppet

Kyrkoårets sista söndagar har följande teman: Den yttersta tiden … vaksamhet och väntan … Kristi återkomst. Flera texter fokuserar på vad som skall föregå Människosonens återkomst. Sammantaget är det en dyster beskrivning om denna tidsålders slutfas (Matt 24, Mark 13,...

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

I en luthersk kontext har Reformationsdagen firats den 31 oktober, till minne av att Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. I svensk-kyrklig tradition fanns det en längre tid “böndagar”, där Reformationsdagen uppmärksammades. Sedan 1983 är...

Kristendomen efter statskyrkan

Kristendomen efter statskyrkan

Profilutskottet har under årets gång publicerat ett antal Signerat-artiklar med anknytning till samhälle och kyrka: När grundvalarna raseras Från folkkyrka till minoritetskyrka Anders Alapää, präst i Missionsprovinsen, har i en ledare i Göteborgs Stifts-Tidning (nr...

Att undanhålla Jesus för judar är att agera antisemitiskt

Att undanhålla Jesus för judar är att agera antisemitiskt

Den 18–22 september 2023 genomförde Missionsprovinsen en pastoralkurs för prästkandidaten Sahar Sadlovsky Gold. I samband med undervisningspass i missiologi uppmärksammades aktuella frågeställningar om mission bland judar. Svenska kyrkan har arbetat med dessa frågor...

Från folkkyrka till minoritetskyrka

Från folkkyrka till minoritetskyrka

“Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation, att kyrkan inte omfattar alla. Vi går från att vara en folkomspännande kyrka till att bli en av många minoriteter.” På detta sätt introduceras en bok med titeln Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos & Norma...

Inför hovrätten i Helsingfors

Inför hovrätten i Helsingfors

Juhana Pohjola, biskop i Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, samt läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, åtalades under vintern 2022 för hets mot folkgrupp. Ärendet har tidigare uppmärksammats i Signerat: Ett märkligt åtal i Finland I...

Midsommartid

Midsommartid

Vem gläds inte över att få sjunga och meditera över Paul Gerhardts välkända sommarpsalm (SvPs 200)! I denna ljuva sommartid Gå ut, min själ, och gläd dig vid Den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, Se, hur för dig och mig hon får Så underbara håvor....

Jesu uppståndelse

Jesu uppståndelse

Av Niclas Olsson, tf. kh. i Immanuelförsamlingen, Göteborg. Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel: Evangeliet handlar om Guds Son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter...

Vilddjurens fall och Guds rikes seger

Vilddjurens fall och Guds rikes seger

Påsktiden präglas av den stora glädjen över att Jesus lever; Han är verkligen uppstånden! Den stilla veckan nådde sin kulmen genom Frälsarens lidande och död, nederlagets stund blev till seger: Han avväpnadehärskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när...