Signerat

… och han ser svärdet komma över landet …

… och han ser svärdet komma över landet …

Den nya situationen med invasionskriget i Ukraina har väckt mångas undran och oro. Vad kan ske härefter?, frågas det i Signerat-artikeln nedan. Kyrkans uppdrag och den sekulära historien är sammanvävda, och Prosten Bengt Birgersson reflekterar i artikeln om väktaren,...

Generation Z och framtiden

Generation Z och framtiden

Man kan bara önska att kyrkan verkligen vill och kan förmedla det tidlösa budskapet om hoppet i Jesus Kristus också till de yngre generationerna, skriver Anders Alapää i en artikel i Göteborgs Stifts-Tidning (nr 1/2024). Önskan bottnar i den kristna tron, t ex i...

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Missionsprovinsens prästkollegium bidrar med artiklar i ett antal olika tidskrifter. Oscar Wessman, pastor i Missionsprovinsen i Skaraborg och redaktionssekreterare i Kyrka & Folk, har skrivit en tänkvärd artikel som publiceras här i något bearbetad form (från...

Dystopier och det kristna hoppet

Dystopier och det kristna hoppet

Kyrkoårets sista söndagar har följande teman: Den yttersta tiden … vaksamhet och väntan … Kristi återkomst. Flera texter fokuserar på vad som skall föregå Människosonens återkomst. Sammantaget är det en dyster beskrivning om denna tidsålders slutfas (Matt 24, Mark 13,...

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

I en luthersk kontext har Reformationsdagen firats den 31 oktober, till minne av att Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. I svensk-kyrklig tradition fanns det en längre tid “böndagar”, där Reformationsdagen uppmärksammades. Sedan 1983 är...

Kristendomen efter statskyrkan

Kristendomen efter statskyrkan

Profilutskottet har under årets gång publicerat ett antal Signerat-artiklar med anknytning till samhälle och kyrka: När grundvalarna raseras Från folkkyrka till minoritetskyrka Anders Alapää, präst i Missionsprovinsen, har i en ledare i Göteborgs Stifts-Tidning (nr...

Att undanhålla Jesus för judar är att agera antisemitiskt

Att undanhålla Jesus för judar är att agera antisemitiskt

Den 18–22 september 2023 genomförde Missionsprovinsen en pastoralkurs för prästkandidaten Sahar Sadlovsky Gold. I samband med undervisningspass i missiologi uppmärksammades aktuella frågeställningar om mission bland judar. Svenska kyrkan har arbetat med dessa frågor...

Från folkkyrka till minoritetskyrka

Från folkkyrka till minoritetskyrka

“Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation, att kyrkan inte omfattar alla. Vi går från att vara en folkomspännande kyrka till att bli en av många minoriteter.” På detta sätt introduceras en bok med titeln Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos & Norma...

Inför hovrätten i Helsingfors

Inför hovrätten i Helsingfors

Juhana Pohjola, biskop i Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, samt läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, åtalades under vintern 2022 för hets mot folkgrupp. Ärendet har tidigare uppmärksammats i Signerat: Ett märkligt åtal i Finland I...