Signerat

Recension – När grundvalarna raseras

Recension – När grundvalarna raseras

Chantal Delsol, Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare, Norma 2022. Under min studietid i Norge på 1970-talet läste jag en intressant bok av prästen Håkon Fredrik Breen (1923–2004) med titeln Korset og kulturen (1956), där perspektiv på Skapelse och...

Artikel 2 – om församlingsplantering

Artikel 2 – om församlingsplantering

Två artiklar från församlingsplanteringsutskottet av Håkan Sunnliden Del 3. Grundläggande principer All erfarenhet säger att det vi sår får vi skörda. Därför är det sätt på vilken församlingen blir till avgörande för fortsättningen. I det första brevet till Korint...

Artikel 1 – om församlingsplantering

Artikel 1 – om församlingsplantering

Två artiklar från församlingsplanteringsutskottet av Håkan Sunnliden Inledning De historiska kyrkorna står inför väldiga utmaningar. Inte bara för att stå emot sekularismen utan lika mycket inför bildandet av nya församlingar. Om inte nya generationer tar emot...

Mission till det judiska folket

Mission till det judiska folket

Lördagen den 12 november i år (2022) vandrade min hustru och jag längs Medelhavsstranden i Tel Aviv. Här dröjde ännu sommarvärmen kvar, och solnedgången bort mot Egypten och Libyen var betagande. Vi såg Jaffas höga udde, som skjuter ut i havet som badade i de sista...

Mission bland judar

Mission bland judar

Håkan Sunnliden har varit medlem i Missionsprovinsens prästkollegium sedan 2019. Han prästvigdes i Svenska kyrkan 1978 och har under årens lopp haft tjänster i Stockholm, Värnamo och Hjälmseryd. Sunnliden slutade sin anställning 2016 och har sedan dess bland annat...

Biblisk klarsyn i tider av könsförvirring

Biblisk klarsyn i tider av könsförvirring

Mikkel Vigilius, teol. dr. och lärare på Luthersk Missions bibelskola i Hilleröd, Danmark, har skrivit boken “Kampen om kønnet” (2019). Den har översatts till svenska i bearbetad form och utgivits av Kyrkliga Förbundets bokförlag (2022). Profilutskottet har läst och...

Allt har sin tid

Allt har sin tid

Predikarens tredje kapitel har som inledning: Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. Därefter följer en längre uppräkning av aspekter på livets gång, vardagliga saker. Här finns också formuleringen … en tid för krig och en tid för fred...

Miljö och klimat

Miljö och klimat

De kristna är övertygade om, att hela skapelsen har utgått ur Guds hand och att det är han som ”täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden” (Ps 147:8). De vet att hela universum är under hans kontroll, han som ”bestämmer stjärnornas antal, han nämner dem alla...