Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Bli starka i Herren

MISSIONSPROVINSENS UNGDOMSLÄGER

STOCKHOLM 18-21 MAJ 2023

Ungdomslägret riktar sig till dig som är konfirmerad upp till och med 19. Lägret börjar på Kristi Himmelsfärdsdag den 18:e maj klockan 16:00. Vi möts på Stefanskolan i Bromma och kommer där ifrån att gå iväg och fira en Kristihimmelfärdsdagsmässa tillsammans med Sankt Filippus församling ute i det fria. Incheckningen kommer vara öppen mellan 14:30-15:55. Lägret avslutas på söndagen, den 21:a maj kl 12:00, då vi firar högmässa med Sankt Stefanus koinonia i Sankt Sigfrids kyrka. Därefter bjuds på förstärkt kyrkkaffe innan hemfärd. Vi är klara klockan 15:00. Det finns möjlighet att få hjälp till och från Stockholms Centalstation, Cityterminalen och Bromma flygplats för er som reser med allmänna färdmedel.

Ladda ner foldern med mer information, skriv ut och var gärna med att sprida informationen!

Missionsprovinsens Profilutskott

Mission till det judiska folket

Mission till det judiska folket

Lördagen den 12 november i år (2022) vandrade min hustru och jag längs Medelhavsstranden i Tel Aviv. Här dröjde ännu sommarvärmen kvar, och solnedgången bort mot Egypten och Libyen var betagande. Vi såg Jaffas höga udde, som skjuter ut i havet som badade i de sista...

Mission bland judar

Mission bland judar

Håkan Sunnliden har varit medlem i Missionsprovinsens prästkollegium sedan 2019. Han prästvigdes i Svenska kyrkan 1978 och har under årens lopp haft tjänster i Stockholm, Värnamo och Hjälmseryd. Sunnliden slutade sin anställning 2016 och har sedan dess bland annat...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • Galaterbrevet
    6 februari, 2023  20:00 - 21:00,

  • Galaterbrevet
    13 februari, 2023  20:00 - 21:00,

  • Galaterbrevet
    20 februari, 2023  20:00 - 21:00,

Senaste nyheter

Bli starka i Herren

Bli starka i Herren

"Jag ska göra dem STARKA I HERREN, och i hans namn ska de gå fram, säger HERREN" (Sakarja 10:12). Missionsprovinsen anordnar ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärds-helgen, 18-21 maj 2023. Välkommen att delta du som är konfirmerad upp till och med 19 år!...

JULHÄLSNING

JULHÄLSNING

”Kom låt oss gå till Betlehem och se detta som hänt, det som Herren har låtit oss veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och den nyfödde, som låg i krubban.” Lukas ev. kap. 2:15-16. Det var Betlehems herdar, som sa så till varandra, när de hade hört...

Biskop Hans Martin reflekterar

Biskop Hans Martin reflekterar

Det är söndagskväll och Sändebrevet får göra biskop Hanss Martins Jensons (Hans Martin Jönsson) sällskap i bilen under en del av resan hem till stiftsstaden Liepaja i västra Lettland. Han har på uppdrag av ärkebiskopen överlämnat en utmärkelse, en brosch, till en man...

Barn- och familjedag i Mariakyrkan

Barn- och familjedag i Mariakyrkan

Den 8 oktober bjöd Mariakyrkans församling i Uddevalla in till en barn- och familjedag. Ett femtiotal barn, ungdomar och vuxna samlades för gemenskap, olika aktiviteter och undervisning runt ämnet ”Tacksägelse”. Dagen började med en inledning av komminister Tobias...

Provinskonvent i Uddevalla

Provinskonvent i Uddevalla

Sista helgen i oktober samlades åter Missionsprovinsen till provinskonvent. Denna gång i Mariakyrkan i Uddevalla, kanske provinsens bästa kyrkobyggnad, sett till såväl det vackra kyrkorummet som alla de övriga praktiska lokalerna. I ett grådisigt Uddevalla sken ett...

Tabors historia och framtid

Tabors historia och framtid

Föreningen Tabors Missionshus har funnits i ca 16 år. Föreningen bildades då den lokala missionsföreningen som var ansluten till Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) tänkte lägga ner sin verksamhet och avyttra det gamla, fina missionshuset Tabor, byggt på slutet av...