Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

Dystopier och det kristna hoppet

Dystopier och det kristna hoppet

Kyrkoårets sista söndagar har följande teman: Den yttersta tiden … vaksamhet och väntan … Kristi återkomst. Flera texter fokuserar på vad som skall föregå Människosonens återkomst. Sammantaget är det en dyster beskrivning om denna tidsålders slutfas (Matt 24, Mark 13,...

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

I en luthersk kontext har Reformationsdagen firats den 31 oktober, till minne av att Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. I svensk-kyrklig tradition fanns det en längre tid “böndagar”, där Reformationsdagen uppmärksammades. Sedan 1983 är...

Kristendomen efter statskyrkan

Kristendomen efter statskyrkan

Profilutskottet har under årets gång publicerat ett antal Signerat-artiklar med anknytning till samhälle och kyrka: När grundvalarna raseras Från folkkyrka till minoritetskyrka Anders Alapää, präst i Missionsprovinsen, har i en ledare i Göteborgs Stifts-Tidning (nr...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

Det finns i nuläget inga planerade händelser.

Senaste nyheter

Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

Drygt 40 förväntansfulla kvinnor strålade samman i Immanuelkyrkan på Hisingen lördagen den 23 september. Vi kom från Skåne i söder, Östergötland i öster och Uddevallatrakten i norr. Temat för dagen var ”Att vara kristen kvinna i dag – kvinnliga förebilder, om mod,...

Familjedag i Kinna

Familjedag i Kinna

Den 29 september bjöd Den Gode Herdens församling i Kinna in till en familjedag. Omkring 60 personer deltog under dagen som hade temat ”Bibeln”.  Dagen började med inledning av kyrkoherde Henrik Vestergård. Han lyfte fram Bibelns unika ställning såsom Guds ord. Bibeln...

Kyrkodag i Halmstad

Kyrkodag i Halmstad

Den 23 september anordnade Missionsprovinsen en kyrkodag i Halmstad under temat Ett levande Guds ord. Kyrkodagen var lokaliserad i centrala Halmstad, Immanuelskyrkan. Deltagarna var från när och fjärran och med olika bakgrund. Allt från ett långt liv på livets väg,...

Betraktelse vid Provinskonventet

Betraktelse vid Provinskonventet

Av Niclas Olsson | Foto Henrik Vestergård Vi lyssnar till Herrens ord ur Esras bok, kapitel 3:10-13. När byggnadsarbetarna lade grunden till HERRENS tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud med trumpeter. Leviterna, Asafs söner, hade cymbaler, och tillsammans...

”Det ringer till vila”

”Det ringer till vila”

Med orden ”Det ringer till vila” inleds vår kanske mest kända helgsmålspsalm, den så kallade Järvsö-psalmen av Johan Olof Wallin från 1838 (Sv Ps 512). ”Det ringer till vila” blir också titeln på en andaktsbok, som kommer att ges ut av Missionsprovinsen.  Den...

Hälsning från Tel Aviv

Hälsning från Tel Aviv

För oss i Missionsprovinsen har kriget mellan Israel och terrororganisationen Hamas i Gaza fått en speciell aktualitet. I Tel Aviv, bara ca sju mil från gränsen till krigets Gaza, finns Missionsprovinsens prästkandidat Sahar Sadlovsky med familj och den lilla gruppen...

Friande dom i Finska hovrätten

Friande dom i Finska hovrätten

Tisdagen den 14 november föll hovrättsdomen där riksdagsledamoten och läkaren Päivi Räsänen stod  åtalad för hets mot folkgrupp. Åtalet grundade sig på Räsänens uttalande och skriverier om homosexualitet, där åklagaren hade yrkat på att Räsänen skulle dömas till...

Provinssekreteraren har ordet – November 2023

Provinssekreteraren har ordet – November 2023

Under året har Missionsprovinsen firat sitt 20-årsjubileum. Det har gått 20 år sedan Stödföreningen bildades (den 18 januari) för att etablera Missionsprovinsen (den 6 september) samma år. Provinskonventet den 27-28 oktober i Göteborg markerade också jubileet. En del...