Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

Dystopier och det kristna hoppet

Dystopier och det kristna hoppet

Kyrkoårets sista söndagar har följande teman: Den yttersta tiden … vaksamhet och väntan … Kristi återkomst. Flera texter fokuserar på vad som skall föregå Människosonens återkomst. Sammantaget är det en dyster beskrivning om denna tidsålders slutfas (Matt 24, Mark 13,...

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige?

I en luthersk kontext har Reformationsdagen firats den 31 oktober, till minne av att Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. I svensk-kyrklig tradition fanns det en längre tid “böndagar”, där Reformationsdagen uppmärksammades. Sedan 1983 är...

Kristendomen efter statskyrkan

Kristendomen efter statskyrkan

Profilutskottet har under årets gång publicerat ett antal Signerat-artiklar med anknytning till samhälle och kyrka: När grundvalarna raseras Från folkkyrka till minoritetskyrka Anders Alapää, präst i Missionsprovinsen, har i en ledare i Göteborgs Stifts-Tidning (nr...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Att möta Jesus

MISSIONSPROVINSEN BJUDER IN TILL KYRKODAG I HALMSTAD

16 mars kl 11.00, Strandgatan 20 i Halmstad (Immanuelkyrkan)

Program

Gudstjänst, VDM Mattias Lindström predikar
Lunch
Föredrag: Jesus och hans brud, VDM Rolf Pettersson
Fika
Samtal: Var hittar Jesus sin brud idag? med bl.a. biskop Bengt Ådahl och VDM Andreas Karlgren

Varmt välkommen!

DET SOM BRYTER NED OCH DET SOM BYGGER UPP

Missionsprovinsen inbjuder till kyrkodag i Stockholm lördag 13 april kl. 13.00–17.00 på Utsikten (Rehnsg. 20)

13.00–14.30 Det som bryter ned: vad kristen apologetik vill bemöta i vår tid Martin Helgesson

14.30–15.00 Kaffe och kaka

15.00–16.00 Det som bygger upp: Nådens ordning Stellan Bengtsson

16.00–17.00 Inför den gode herdens söndag: vesper med predikan David Appell

Efteråt för dem som önskar: samvaro på Bishops Arms (Odeng. 41)

Föranmälan är önskvärd av praktiska skäl: stfilippus@missionsprovinsen.se, 073 084 30 45.

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • MPr KS
    2 mars, 2024  09:00 - 15:30,

  • MPr MR
    31 maj, 2024  18:00 - 21:00,

  • MPr MR
    1 juni, 2024  09:00 - 14:30,

Senaste nyheter

Församlingsplantering i Israel

Församlingsplantering i Israel

Medan kriget ännu pågår i Gaza och Hizbollah sänder raketer in över norra Israel fortgår missionsarbetet i Tel Aviv. Vår missionär och prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold berättade för några dagar sedan om den unge juden Yogev, som på egen hand upptäckt evangeliet...

Kyrkan – glädjens budbärarinna

Kyrkan – glädjens budbärarinna

Prosten Bengt Birgersson har i Sändebrevet (nr 136) skrivit om Det kungliga prästämbetet – glädjens budbärarinna och om Kyrkan – det kungliga prästerskapet. I Sändebrevet (nr 138) har han skrivit om Försoningens...

Från himlens höjd jag bringar bud …

Från himlens höjd jag bringar bud …

Så börjar Martin Luthers julpsalm (SvPs 125). Den hörde tidigare till en av våra mest sjungna julpsalmer. Tyvärr är det nog inte så i dag. Men den är alltför värdefull för att falla i glömska. Med nedanstående rader om hur den kom till – känt för många, men kanske...

Israel-uppdraget – uppdatering hösten 2023

Israel-uppdraget – uppdatering hösten 2023

Vid provinskonventet i Göteborg i slutet av oktober lämnades en rapport om arbetet med församlingsplantering i Tel Aviv med prästkandidaten Sahar Sadlovsky Gold. Formerna för det vidare arbetet och själva beslutsordningen diskuterades, bl a eftersom det är ett...

Stiftsprosten har ordet – december 2023

Stiftsprosten har ordet – december 2023

”Ordet blev kött och tog sin boning bland oss” Joh 1:14 Vi står inför att fira jul, ännu en gång. Vi får glädjas och fira att Guds Son föddes som människa, för att i vårt ställe lida och dö för våra synders skull. I Ordet som blivit kött har vi gemenskap med Gud – och...

”Bekänna tron med orädda hjärtan”

”Bekänna tron med orädda hjärtan”

Missourisynoden (LC-MS, Lutheran Church—Missouri Synod) bjöd in till en internationell konferens i Tyskland, den 9-13 oktober 2023. Ett 50-tal kyrkoledare deltog från fem kontinenter. Det var främst en konferens för kyrkoledare för de lutherska kyrkor, som står i...

Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

Drygt 40 förväntansfulla kvinnor strålade samman i Immanuelkyrkan på Hisingen lördagen den 23 september. Vi kom från Skåne i söder, Östergötland i öster och Uddevallatrakten i norr. Temat för dagen var ”Att vara kristen kvinna i dag – kvinnliga förebilder, om mod,...

Familjedag i Kinna

Familjedag i Kinna

Den 29 september bjöd Den Gode Herdens församling i Kinna in till en familjedag. Omkring 60 personer deltog under dagen som hade temat ”Bibeln”.  Dagen började med inledning av kyrkoherde Henrik Vestergård. Han lyfte fram Bibelns unika ställning såsom Guds ord. Bibeln...