Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

Mission bland judar

Mission bland judar

Håkan Sunnliden har varit medlem i Missionsprovinsens prästkollegium sedan 2019. Han prästvigdes i Svenska kyrkan 1978 och har under årens lopp haft tjänster i Stockholm, Värnamo och Hjälmseryd. Sunnliden slutade sin anställning 2016 och har sedan dess bland annat...

Biblisk klarsyn i tider av könsförvirring

Biblisk klarsyn i tider av könsförvirring

Mikkel Vigilius, teol. dr. och lärare på Luthersk Missions bibelskola i Hilleröd, Danmark, har skrivit boken “Kampen om kønnet” (2019). Den har översatts till svenska i bearbetad form och utgivits av Kyrkliga Förbundets bokförlag (2022). Profilutskottet har läst och...

Allt har sin tid

Allt har sin tid

Predikarens tredje kapitel har som inledning: Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. Därefter följer en längre uppräkning av aspekter på livets gång, vardagliga saker. Här finns också formuleringen … en tid för krig och en tid för fred...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • Prästmöte i Torestorp
    30 september, 2022 - 1 oktober, 2022  ,

  • Prästmöte i Torestorp
    30 september, 2022 - 1 oktober, 2022  ,

  • Provinskonvent i Uddevalla
    28 oktober, 2022 - 29 oktober, 2022  ,

Senaste nyheter

Biskopen har ordet – September 2022

Biskopen har ordet – September 2022

Biskopsvigning i Lettland Jag fick i början på sommaren en högtidlig inbjudan från biskop Janis Vanags till biskopsvigning i Lettland. Samtidigt skulle det också firas jubileum. Lördagen den 16 juli var den stora firningsdagen i Riga. Exakt 100 år tidigare vigde...

Gå ut… se, jag är med er!

Gå ut… se, jag är med er!

- om mission i en judisk och i en muslimsk kontext Kvinnodag den 24 september 2022 i Immanuelskyrkan, Göteborg 10.00 Inledning 10.10 Maria berättar om sin vardag i Tel Aviv, om längtan och vardagskamp. 10.40 Bensträckare 10.50 Hanna undervisar utifrån sin tid i...

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Vid Provinskonventet i Lund, den 30 oktober förra året, togs beslut om att införa den nya ledningsstrukturen för Missionsprovinsen som arbetats fram. Ordningen med biträdande biskopar ersätts av en Stiftsprost och en Provinssekreterare. Efter att prästkollegiet...

Festskriftsöverlämnande

Festskriftsöverlämnande

– Rapport – Lördag den 14 maj samlades ett antal människor för att lämna över den festskrift som tillägnats biskop emeritus Roland Gustafsson. Festskriften innehåller artiklar som täcker biskopens liv. Från missionär i Afrika via missionsföreståndare i ELM-BV till...

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

– Rapport – På Pingstafton den 4 juni höll det Södra distriktet sin första gemensamma konfirmation i EFS-kyrkan i Helsingborg, där S:t Matteus vanligtvis håller sina gudstjänster.  Under allahelgonahelgen förra året samlades 14 ungdomar till undervisning i den...

Jag är med er alla dagar

Jag är med er alla dagar

Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20). Detta är ett oerhört stort löfte. Det är ingen mindre än Han som sitter på Gud Faderns högra sida i himmelen som lovat att vara med oss alla dagar, också i den sista tidens svåra dagar. Men hur sker det,...

Till minne av Ingvar Hermansson

Till minne av Ingvar Hermansson

– senior cleri (äldste präst) både i Göteborgs stift och i Missionsprovinsen – Prosten Ingvar Hermansson, under många år verksam som missionär i södra Afrika, avled den 7 maj i en ålder av 98 år. Ingvar efterlämnar 5 barn med familjer, 26 barnbarn och 33+...