Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Bli starka i Herren

MISSIONSPROVINSENS UNGDOMSLÄGER

STOCKHOLM 18-21 MAJ 2023

Ungdomslägret riktar sig till dig som är konfirmerad upp till och med 19. Lägret börjar på Kristi Himmelsfärdsdag den 18:e maj klockan 16:00. Vi möts på Stefanskolan i Bromma och kommer där ifrån att gå iväg och fira en Kristihimmelfärdsdagsmässa tillsammans med Sankt Filippus församling ute i det fria. Incheckningen kommer vara öppen mellan 14:30-15:55. Lägret avslutas på söndagen, den 21:a maj kl 12:00, då vi firar högmässa med Sankt Stefanus koinonia i Sankt Sigfrids kyrka. Därefter bjuds på förstärkt kyrkkaffe innan hemfärd. Vi är klara klockan 15:00. Det finns möjlighet att få hjälp till och från Stockholms Centalstation, Cityterminalen och Bromma flygplats för er som reser med allmänna färdmedel.

Ladda ner foldern med mer information, skriv ut och var gärna med att sprida informationen!

Missionsprovinsens Profilutskott

Recension – När grundvalarna raseras

Recension – När grundvalarna raseras

Chantal Delsol, Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare, Norma 2022. Under min studietid i Norge på 1970-talet läste jag en intressant bok av prästen Håkon Fredrik Breen (1923–2004) med titeln Korset og kulturen (1956), där perspektiv på Skapelse och...

Artikel 2 – om församlingsplantering

Artikel 2 – om församlingsplantering

Två artiklar från församlingsplanteringsutskottet av Håkan Sunnliden Del 3. Grundläggande principer All erfarenhet säger att det vi sår får vi skörda. Därför är det sätt på vilken församlingen blir till avgörande för fortsättningen. I det första brevet till Korint...

Artikel 2 – om församlingsplantering

Artikel 1 – om församlingsplantering

Två artiklar från församlingsplanteringsutskottet av Håkan Sunnliden Inledning De historiska kyrkorna står inför väldiga utmaningar. Inte bara för att stå emot sekularismen utan lika mycket inför bildandet av nya församlingar. Om inte nya generationer tar emot...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

Det finns i nuläget inga planerade händelser.

Senaste nyheter

Kyrkogemenskap med SELK

Kyrkogemenskap med SELK

Redan för snart 20 år sedan följde intresserade personer från bekännelsetrogna sammanhang och kyrkor i utlandet med i etableringen av Missionsprovinsen. Präster också från SELK (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche) har flera gånger närvarat vid vigningar och...

Missionsprovinsen i Tel Aviv – ett första dop

Missionsprovinsen i Tel Aviv – ett första dop

Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? (Rom. 11:12) När majoriteten av det judiska folket stängde dörren för sin Messias, gick evangeliet...

Prästvigning i Immanuelkyrkan

Prästvigning i Immanuelkyrkan

”Du själv förordnat, store Gud, att vi skall vittnen kallasom skall förkunna dina bud och all din nåd för alla.Välsigna dem, ditt namn till pris, som nu på apostoliskt vistill Ordets tjänst skall vigas.” (Sv Ps 419:1) Med dessa ord ur 1600-talsbiskopen Jesper...

Pastorsinstallation i Uppsala

Pastorsinstallation i Uppsala

På kyndelsmässodagen, söndagen den femte februari, ägde en högtidlig installation rum av Paulusgemenskapens nye kyrkoherde, Andreas Johansson.  Missionsbiskop Bengt Ådahl gästade församlingen, assisterad av provinssekreterare Jakob Okkels och “grannprästen” Toni...

Betraktelse

Betraktelse

De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom, Mark 10:32. Kärlekens väg är fastlagssöndagens tema,...

Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR På  Kyndelsmässodagen installerade jag Andreas Johansson som kyrkoherde/pastor i Paulusgemenskapen i Uppsala. Det var en stor och mäktig högtid. Ett välbesökt Pauluskapell, körsång och god...

Ruth Friberg till minne

Ruth Friberg till minne

En av Missionsprovinsens äldsta medlemmar, Ruth Friberg i Borås, har nyligen somnat in i Herren, i sitt 95:e levnadsår. Ruth ca 10 dagar före sin bortgång. Ruth, som var född 26 juni 1928, utbildade sig till lärarinna i Skara i slutet av 1940-talet och flyttade sedan...