Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • Konsistoriet sammanträder
    28 augusti, 2021,

  • Missionsrådet sammanträder
    3 september, 2021 - 4 september, 2021  ,

  • Missionsrådet sammanträder
    3 september, 2021 - 4 september, 2021  ,

Senaste nyheter

Döden – före eller efter livet?

Döden – före eller efter livet?

Att få ett barn förändrar allt. Det går inte att leva, äta och sova som man gjorde innan, vardagen blir helt annorlunda – men framför allt har man en helt ny liten individ som man har fullt ansvar för i många år framöver. Trots att många går och längtar efter barn, så...

… c:a 20 år senare …

… c:a 20 år senare …

– Missionsstiftens i Norden etablering och utveckling – Det ges tillfällen att som pensionär se tillbaka på gångna tider. Under våren har jag forskat något om den kyrkliga utvecklingen i de nordiska missionsstiften. På begäran har jag blivit ombedd att dela något av...

Familjen Appell inför nya uppgifter

Familjen Appell inför nya uppgifter

Jakob Appell har blivit antagen på doktorsprogrammet vid Concordia Theological Se-minary – Fort Wayne (CTSFW), dit han och familjen kommer att flytta till hösten. Vi möter honom digitalt från hans arbetsrum på Församlingsfakulteten (FFG), för att höra mer om vad det...

Sankt Matteus-podden

Sankt Matteus-podden

I november förra året höll vi i Sankt Matteus församling ett öppet kyrkoråd, efter gudstjänsten i Helsingborg. Trots 50-personersregeln kändes framtiden full av tillförsikt för vår nya församling, som då snart hade klarat av sitt första år.  Idéerna sprudlade och...

”En vänlig grönskas rika dräkt …” (SvPs 201)

”En vänlig grönskas rika dräkt …” (SvPs 201)

– Betraktelse i Midssomartid – Men du, o Gud, som gör vår jord, så skön i sommarens stunder... Det är så vackert i Sverige dessa dagar. Naturens skönhet och lugnet man kan känna under sommarledigheten inbjuder oss att lovprisa vår Skapare. Skapelsens skönhet och behag...

Biskop Bengt har ordet – Juni 2021

Biskop Bengt har ordet – Juni 2021

Inför sommaren vill jag önska alla Sändebrevets läsare En God och Glad, en Omväxlande och Vilsam, en Skön och  Välsignad  Sommar.  Sommaren 2021 har redan kommit igång. Det har tänds ett hopp om att det finns ett liv efter Corona, att det går att komma...

Ett märkligt åtal i Finland

Ett märkligt åtal i Finland

"Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" Apg. 2:40 Så sammanfattar evangelisten Lukas Petrus’ sista förmaningsord på Pingstdagen, när tre tusen människor i Jerusalem hörde och tog emot Guds ord. Också vi firar Pingst mitt ibland ett “bortvänt släkte”. Varje...

LIVSFORM och RÖRELSEMÖNSTER

LIVSFORM och RÖRELSEMÖNSTER

Det är nu ett år sedan biskop emeritus Lars Artman lade ned sin stav i samband med Högmässan på Gratia Dei den 1 mars 2020. Lars hade då varit en av Missionsprovinsens biträdande biskopar i 14 år och haft delegerad tillsyn av tolv präster och sex församlingar....