Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Vidare som en del av Guds kyrka och församling i Sverige.

Missionsprovinsen är en kyrklig struktur med präster och församlingar, som leds av en biskop – som vill vara trogna Bibelns ord.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige. Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Kalender

Det finns i nuläget inga planerade händelser.

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Senaste nyheter

Ord till eftertanke, varje dag i advent (vecka 1)

Ord till eftertanke, varje dag i advent (vecka 1)

Advent möter oss med budskapet att Herren kommer, nu och vid tidens slut, så som han en gång genom Herren Jesus kom, och därmed uppfyllda profeternas löften. Det är en tid att på nytt och fördjupat göra sig beredd att möta honom, att lyssna både till de förebråelser...

I coronatid

I coronatid

Corona-pandemin är inte över. Tvärtom. Nu har vi mer än 6 000 döda i vårt land i denna sjukdom. Vi har en smitta som nu finns i hela samhället och i hela landet. Vi har en sjukvård, som är mycket ansträngd. Vårt land befinner sig i en nödsituation. Nu förbereder...

Församlingsmedlemmar sökes till Skaraborg

Församlingsmedlemmar sökes till Skaraborg

Vi är en liten grupp på nio personer (inklusive två barn 0-3 år) med olika kyrkliga bakgrunder som har det gemensamt att vi bor i Skaraborg och vill komma samman och fira gudstjänst. Den som firar en rätt gudstjänst har allt hon behöver, ända in i evigheten: syndernas...

Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

I skrivande stund är det en vacker höstdag. Sol, blå himmel, vackra färger, kalla nätter och mycket dagg.  Hösten har förvisso sin tjusning. Två stora saker ligger precis bakom mig och en stor sak ligger precis framför mig.Det som nyligen hänt är prosten Ingemar...

Samlade till Provinskonvent – i Jesu namn

Samlade till Provinskonvent – i Jesu namn

Det var Helga Trefaldighets församling i Alvesta som under pandemins år 2020, den 16-17 oktober, stod värd för Provinskonventet. Temat för undervisningen och överläggningarna var ”I Jesu namn”. Och visst präglade orden sammankomsten. På fredagskvällen höll Daniel...

Prästvigningshögtid

Prästvigningshögtid

Den 3 oktober vigdes två prästkandidater, Henrik Andersson och Joacim Brandt Erlandsson, för tjänst i Missionsprovinsen. Vigningen ägde rum i Immanuelkyrkan, Göteborg. Henrik Andersson vigdes för tjänst i det västra distriktet, Immanuelsförsamlingen, och Joacim Brandt...

Sankt Matteus församling

Sankt Matteus församling

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar – Vid Missionsrådets sammanträde, den 8 september, bejakades en ny medlemsansökan från Sankt Matteus församling i Helsingborg. Vi gläds åt att en ny gudstjänstgemenskap (koinonia) har bildats. Här följer en...

Nödvändig rekreation

Nödvändig rekreation

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på", Ps. 91:1-2. När Gud skapade himmel, jord och allt liv beredde han ett underbart hem till...