Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

… och han ser svärdet komma över landet …

… och han ser svärdet komma över landet …

Den nya situationen med invasionskriget i Ukraina har väckt mångas undran och oro. Vad kan ske härefter?, frågas det i Signerat-artikeln nedan. Kyrkans uppdrag och den sekulära historien är sammanvävda, och Prosten Bengt Birgersson reflekterar i artikeln om väktaren,...

Generation Z och framtiden

Generation Z och framtiden

Man kan bara önska att kyrkan verkligen vill och kan förmedla det tidlösa budskapet om hoppet i Jesus Kristus också till de yngre generationerna, skriver Anders Alapää i en artikel i Göteborgs Stifts-Tidning (nr 1/2024). Önskan bottnar i den kristna tron, t ex i...

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Missionsprovinsens prästkollegium bidrar med artiklar i ett antal olika tidskrifter. Oscar Wessman, pastor i Missionsprovinsen i Skaraborg och redaktionssekreterare i Kyrka & Folk, har skrivit en tänkvärd artikel som publiceras här i något bearbetad form (från...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • Mpr MR
    30 augusti, 2024  18:00 - 21:00,

  • Mpr MR
    31 augusti, 2024  09:00 - 14:00,

  • Prästmöte
    13 september, 2024  15:00 - 21:00,

Senaste nyheter

Retreatdagar på Gratia Dei

Retreatdagar på Gratia Dei

I Markusevangeliet läser vi hur Jesus förde med sina lärjungar till en öde plats för att vara ensamma och kunna vila (Mark 6:31f).  Denna princip – att dra sig undan vardagens arbete och stress för att vara med Jesus är grunden för en retreat. Här på Gratia Dei i...

Konfirmation i Markaryds kyrka

Konfirmation i Markaryds kyrka

Lördagen den 25 maj 2024, höll Missionsprovinsens södra distrikt konfirmation i Markaryds kyrka i sydvästra Småland. Solen gassar över försommargrönskan och de bländande gula rapsfälten när den vitmålade stenkyrkan utanför Markaryd fylldes med kyrkobesökare. De har...

Betraktelse i Trefaldighetstid

Betraktelse i Trefaldighetstid

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och...

Provinskonventet 2024

Provinskonventet 2024

Missionsrådet arbetar med att förbereda årets konvent, som kommer att äga rum i Linköping, där Heliga Korsets församling har tagit på sig att vara värdar. Programmet börjar fredagen den 18 oktober kl 17 då församlingarnas ombud och prästkollegiet, samt övriga...

Kyrkoherdeinstallation i Sankt Matteus, Helsingborg

Kyrkoherdeinstallation i Sankt Matteus, Helsingborg

På fjärde söndagen i påsktid (21 april) höll Sankt Matteus högmässa med kyrkoherdeinstallation. Under årets första månader har VDM Mattias Lindström kallats till pastor i församlingen varefter konsistoriet behörigförklarat och missiverat honom för tjänst....

Biskopen har ordet – juli 2024

Biskopen har ordet – juli 2024

Välsignad vare Herren, Israels Gud, som har besökt sitt folk och berett det förlossning. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus (Luk 1:68-69). Det är den gamle prästen Sakarias som sjunger så när hans son Johannes skulle få sitt...

Kyrkoherdetjänst på 50% i Immanuelförsamlingen

Kyrkoherdetjänst på 50% i Immanuelförsamlingen

Annons prästtjänst 50% - 2024 Immanuelförsamlingen i Göteborg grundades år 2006. Idag har vi drygt hundra medlemmar med gudstjänst varje söndag, flera olika barngrupper och en livaktig ungdomsgrupp. Vår kyrka ligger på Hisingen, Göteborg, nära Tuve torg, och har...