Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

Generation Z och framtiden

Generation Z och framtiden

Man kan bara önska att kyrkan verkligen vill och kan förmedla det tidlösa budskapet om hoppet i Jesus Kristus också till de yngre generationerna, skriver Anders Alapää i en artikel i Göteborgs Stifts-Tidning (nr 1/2024). Önskan bottnar i den kristna tron, t ex i...

Rapport från Profilutskottet

Rapport från Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför.  Tillbakablick Verksamheten påbörjades hösten 2020 och kommittén...

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Missionsprovinsens prästkollegium bidrar med artiklar i ett antal olika tidskrifter. Oscar Wessman, pastor i Missionsprovinsen i Skaraborg och redaktionssekreterare i Kyrka & Folk, har skrivit en tänkvärd artikel som publiceras här i något bearbetad form (från...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • MPr MR
    31 maj, 2024  18:00 - 21:00,

  • MPr MR
    1 juni, 2024  09:00 - 14:30,

  • MPr KS
    15 juni, 2024  10:00 - 15:30,

Senaste nyheter

Kyrkodag i södra Halland

Kyrkodag i södra Halland

Lördagen den 16 mars höll Missionsprovinsens södra distrikt kyrkodag i Immanuelskyrkans storslagna lokaler i centrala Halmstad. Det var ett samarbete mellan Sankt Gabriels koinonia i Oskarström, Sankt Matteus församling i Helsingborg och Vallberga Evangelisk Lutherska...

Biskop Arne har avlidit

Biskop Arne har avlidit

Missionsprovinsen har fått sorg. Biskop Arne avled stilla igår eftermiddag, den 12 mars, 93 år gammal. (93 år. 11 månader och 11 dagar.)Arne Olsson var Missionsprovinsens förste Missionsbiskop, mellan åren 2005-2010. Vi minns med tacksamhet hans hängivna tjänst under...

Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Här kommer en hälsning från Sankt Gabriels koinonia. Koinonian började med församlingsbildning i Missionsprovinsens regi för sex år sedan, nämligen år 2018 med tydlig avsikt att bli en församling inom Missionsprovinsen. Vi började med att fira gudstjänst, högmässa...

Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet. Det är kulmen i den del av kyrkoåret som det här numret av sändebrevet täcker (2 sönd. i fastan t.o.m. 4 sönd. i påsk). Jesus går för att fullborda sin frälsningsgärning. För att lida, dö och uppstå. Genom lidande och död… Jesus...

Beställning – Det ringer till vila

Beställning – Det ringer till vila

Andaktsboken Det ringer till vila, med bidrag av Missionsprovinsens präster, har anlänt från tryckeriet och går nu att beställa.  Boken kostar 150 kr/st och beställs via Missionsprovinsens kansli. Skriv ett mejl till: info@missionsprovinsen.se och ange både...

Församlingsplantering i Israel

Församlingsplantering i Israel

Medan kriget ännu pågår i Gaza och Hizbollah sänder raketer in över norra Israel fortgår missionsarbetet i Tel Aviv. Vår missionär och prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold berättade för några dagar sedan om den unge juden Yogev, som på egen hand upptäckt evangeliet...

Kyrkan – glädjens budbärarinna

Kyrkan – glädjens budbärarinna

Prosten Bengt Birgersson har i Sändebrevet (nr 136) skrivit om Det kungliga prästämbetet – glädjens budbärarinna och om Kyrkan – det kungliga prästerskapet. I Sändebrevet (nr 138) har han skrivit om Försoningens...