Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

Allt har sin tid

Allt har sin tid

Predikarens tredje kapitel har som inledning: Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. Därefter följer en längre uppräkning av aspekter på livets gång, vardagliga saker. Här finns också formuleringen … en tid för krig och en tid för fred...

Miljö och klimat

Miljö och klimat

De kristna är övertygade om, att hela skapelsen har utgått ur Guds hand och att det är han som ”täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden” (Ps 147:8). De vet att hela universum är under hans kontroll, han som ”bestämmer stjärnornas antal, han nämner dem alla...

Att få vara annorlunda

Att få vara annorlunda

Kyrkans jultradition uppmärksammar att Bibelns budskap förmedlar något om att Jesus, Guds Son, också har erfarenhet av barn- och tonårstiden. Evangelisten Lukas rapporterar att … pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom...

Jag är den jag är

Missionsprovinsen håller ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen.

Lägret är för dig som är konfirmerad upp till tjugoårsåldern. Vi börjar lägret torsdagen den 26 maj klockan 16:00 med högmässa tillsammans med Sankt Filippus i Roseniuskyrkan. Vi förflyttar oss sedan gemensamt till Stefanskolan i Bromma där vi kommer att vara den största delen av lägret. Lägret avslutas med högmässa klockan 12:00 tillsammans med Sankt Stefanus Koinonia i Sankt Sigfrids kyrka. Efteråt bjuds på lunch och vi är klara klockan 15:00. Det finns möjlighet att få hjälp till och från Stockholms Centalstation, Cityterminalen och Bromma flygplats för er som reser med allmänna färdmedel.

Under lägret har vi golvlogi i Stefanskolans lokaler, därför behöver ni ha med er liggunderlag, sovsäck/täcke och kudde. Där kommer vi också att äta, ha undervisning, morgonmässor och kvällsmöten. På eftermiddagarna blir det gemensamma aktiviteter med lekar och andra roliga saker. Vi kommer också göra en utflykt i Stockholm.

Lägeravgiften är 300 kr och betalas med swish 123 445 32 21 eller PG 11 36 63-9 i samband med anmälan till lägret. Märk inbetalningen med: MUL, förnamn efternamn.

Ladda gärna ner, skriv ut och sprid läger-foldern!

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • Ungdomsläger i Stockholm
    26 maj, 2022 - 29 maj, 2022  ,

  • Ungdomsläger i Stockholm
    26 maj, 2022 - 29 maj, 2022  ,

  • Ungdomsläger i Stockholm
    26 maj, 2022 - 29 maj, 2022  ,

Senaste nyheter

Nordisk Östmission i Ukraina

Nordisk Östmission i Ukraina

– Med anledning av Fasteinsamlingen – Med anledning av årets Fasteinsamling till ”Nödhjälp till Ukraina” via Nordisk Östmission, har vi bett dess ordförande att berätta mer om deras verksamheten i landet och hur ”dagsläget” ser ut i Ukraina för deras kontakter där....

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Den 2 april samlades drygt ett 20-tal personer från olika kyrkliga sammanhang och församlingar på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Kyrkodagen anordnades av Missionprovinsens församlingsplantering i Stockholm, S:t Filippus, och Pauluskapellet i Uppsala....

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Missionsprovinsen har medvetet under senare år sökt efter möjligheter att etablera nya församlingar i de större städerna i vårt land. Den stora merparten av vårt lands befolkning bor i eller i nära anslutning till dem och möjligheterna att ta sig dit är oftast goda....

Jag är dörren in till fåren…

Jag är dörren in till fåren…

– Betraktelse över Joh 10:1-10 – Varje kväll samlade herdar in sina hjordar till fårfållorna. Det hade Jesus och lärjungarna sett otaliga gånger och det är bakgrunden till liknelsen i Johannes kap 10. Flera herdar med sina respektive hjordar kunde ha en gemensam...

Biskopen har ordet – April 2022

Biskopen har ordet – April 2022

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS  FÖRSAMINGAR OCH KOINONIOR DAGLIGEN möts vi av förfärande nyheter och reportage från kriget i Ukraina. Förfärande bilder om övergrepp och förbrytelser. Hur kan detta hända i denna tid och så nära vårt land? Varifrån...

Överlämnande av festskrift till biskop Roland Gustafsson

Överlämnande av festskrift till biskop Roland Gustafsson

Den 14 maj har vi glädjen att inbjuda till uppvaktning av biskop Roland och överlämnande av festskriften som framtagits i samband med hans 70-årsdag. Då finns festskriften för avhämtning och försäljning. Ingen anmälan.  Tid: 14 maj kl 13.00 Plats: Immanuelkyrkan,...

Friande dom i Finska tingsrätten

Friande dom i Finska tingsrätten

En glädjande nyhet nådde oss igår från Finland. Riksdagsledamoten och tidigare partiordförande, Päivi Räsänen, friades i tingsrätten. Hon förklarades inte skyldig till hets mot folkgrupp, som hon anklagats för. Åtalet mot Missionsstiftets biskop, Juhana Pohjola,...

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Nödhjälp till Ukraina Missionsprovinsens fyra distriktsledare och jag har beslutat att årets Fasteinsamling i Missionsprovinsen skall gå till nödhjälp till Ukraina. Hjälpen förmedlas genom Nordisk Östmission, som har kontakt med Lutherska kyrkor i Ukraina, dit hjälpen...