Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Bli starka i Herren

MISSIONSPROVINSENS UNGDOMSLÄGER I STOCKHOLM 18-21 MAJ 2023

inställt

pga för få anmälda

Missionsprovinsens Profilutskott

Jesu uppståndelse

Jesu uppståndelse

Av Niclas Olsson, tf. kh. i Immanuelförsamlingen, Göteborg. Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel: Evangeliet handlar om Guds Son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter...

Vilddjurens fall och Guds rikes seger

Vilddjurens fall och Guds rikes seger

Påsktiden präglas av den stora glädjen över att Jesus lever; Han är verkligen uppstånden! Den stilla veckan nådde sin kulmen genom Frälsarens lidande och död, nederlagets stund blev till seger: Han avväpnadehärskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när...

Recension – När grundvalarna raseras

Recension – När grundvalarna raseras

Chantal Delsol, Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare, Norma 2022. Under min studietid i Norge på 1970-talet läste jag en intressant bok av prästen Håkon Fredrik Breen (1923–2004) med titeln Korset og kulturen (1956), där perspektiv på Skapelse och...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

Det finns i nuläget inga planerade händelser.

Senaste nyheter

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Den nybildade Heliga Korsets församling, belägen i Linköping, men med gudstjänstfirare i alla åldrar från olika håll i närheten, söker kyrkoherde på 10-20% anställning. Vi hoppas och ber att Du finns som vill vara med oss i arbetet för Guds rike i Östergötland. Vi...

Kinamission i Göteborg

Kinamission i Göteborg

Kinamission är något som väcker missionshistoriska minnen till liv. Från Västeuropa var det många missionärer som sändes till Kina under slutet av 1800-talet och fram till ca 1950, då den kommunistiska regimen förbjöd all mission i landet. I vårt grannland Norge kom...

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er (Joh 14:18). I evangelietexten på 4 söndagen i Påsktiden hör vi Jesus inleda sitt långa avskedstal, och evangelisten Johannes noterar att han började undervisa dem ”så snart Judas hade gått ut…”. Just då, när...

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Palmsöndagshelgen, 31 mars-2 april, samlades knappt 20 ungdomar till ungdomsläger på Sunnerbogården några mil söder om Ljungby. Det södra distriktet inom Missionsprovinsen har sedan sin första gemensamma konfirmationsläsning fortsatt med ungdomssamlingar, där de före...

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Missionsrådet kallar till Provinskonvent den 27-28 oktober. Konventets förhandlingar planeras äga rum på fredagen, medan lördagen skall bli en festlig markering av jubileet för bildandet av Missionsprovinsen 2003.  Först etablerades Missionsprovinsens...

Biskop Bengt har ordet – april 2023

Biskop Bengt har ordet – april 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR Fredagen den 10 mars till söndagen den 12 mars gjorde jag, tillsammans med Ann-Mari, ett besök i Tyskland hos SELK, Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Värd för besöket var biskop...

Kyrkogemenskap med SELK

Kyrkogemenskap med SELK

Redan för snart 20 år sedan följde intresserade personer från bekännelsetrogna sammanhang och kyrkor i utlandet med i etableringen av Missionsprovinsen. Präster också från SELK (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche) har flera gånger närvarat vid vigningar och...