Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Jag är den jag är

Missionsprovinsen håller ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen.

Lägret är för dig som är konfirmerad upp till tjugoårsåldern. Vi börjar lägret torsdagen den 26 maj klockan 16:00 med högmässa tillsammans med Sankt Filippus i Roseniuskyrkan. Vi förflyttar oss sedan gemensamt till Stefanskolan i Bromma där vi kommer att vara den största delen av lägret. Lägret avslutas med högmässa klockan 12:00 tillsammans med Sankt Stefanus Koinonia i Sankt Sigfrids kyrka. Efteråt bjuds på lunch och vi är klara klockan 15:00. Det finns möjlighet att få hjälp till och från Stockholms Centalstation, Cityterminalen och Bromma flygplats för er som reser med allmänna färdmedel.

Under lägret har vi golvlogi i Stefanskolans lokaler, därför behöver ni ha med er liggunderlag, sovsäck/täcke och kudde. Där kommer vi också att äta, ha undervisning, morgonmässor och kvällsmöten. På eftermiddagarna blir det gemensamma aktiviteter med lekar och andra roliga saker. Vi kommer också göra en utflykt i Stockholm.

Lägeravgiften är 300 kr och betalas med swish 123 445 32 21 eller PG 11 36 63-9 i samband med anmälan till lägret. Märk inbetalningen med: MUL, förnamn efternamn.

Ladda gärna ner, skriv ut och sprid läger-foldern!

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

Det finns i nuläget inga planerade händelser.

Senaste nyheter

Historisk rättegång

Historisk rättegång

Finska riksåklagarmyndigheten har väckt åtal mot biskop Juhana Pohjola i Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland och mot läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, inrikesminister 2011-2015. Åtalet gäller hets mot folkgrupp och grundar sig på en...

Jag är den jag är

Jag är den jag är

Missionsprovinsen håller ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen. Information: Lägret är för dig som är konfirmerad upp till tjugoårsåldern. Vi börjar lägret torsdagen den 26 maj klockan 16:00 med högmässa tillsammans med Sankt Filippus i...

Att få vara annorlunda

Att få vara annorlunda

Kyrkans jultradition uppmärksammar att Bibelns budskap förmedlar något om att Jesus, Guds Son, också har erfarenhet av barn- och tonårstiden. Evangelisten Lukas rapporterar att … pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom...

Ny ledningsstruktur

Ny ledningsstruktur

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte). Under lördagen hölls förhandlingarna, Gunnar Andersson ger en kort rapport.  Vid Provinskonventet 2020 i Alvesta uppdrogs det åt Missionsrådet att bereda en ändring av ledningsstrukturen...

Provinskonvent i Lund

Provinskonvent i Lund

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte). Under fredagskvällen var temat församlingsplantering, kvällen bestod av föredrag, samtal och reflektioner. Här nedan skriver Anneli Davidsson om kvällen. Under fredagskvällen den 29 oktober på...

Barnlägerdag i Immanuelkyrkan

Barnlägerdag i Immanuelkyrkan

Den 9 oktober samlades över 50 barn och vuxna för att delta i en gemensam barnlägerdag med deltagare från Missionsprovinsens församlingar i Göteborg, Kinna, Borås och Uddevalla. Denna gången stod Immanuelförsamlingen i Göteborg för värdskapet.  Temat för dagen...

Biskopen har ordet – December 2021

Biskopen har ordet – December 2021

”Tar det aldrig slut?” Så tänker och känner många av oss när vi hör om nya smittvågor i pandemins spår. Restriktioner stryks och kommer tillbaka. Hur länge skall det hålla på? Tar det aldrig slut? Alfa, beta, delta … omikron. Snart har nya virusvarianter täckt upp...