Biskopen har ordet – September 2022

Biskopen har ordet – September 2022

Biskopsvigning i Lettland Jag fick i början på sommaren en högtidlig inbjudan från biskop Janis Vanags till biskopsvigning i Lettland. Samtidigt skulle det också firas jubileum. Lördagen den 16 juli var den stora firningsdagen i Riga. Exakt 100 år tidigare vigde...
Gå ut… se, jag är med er!

Gå ut… se, jag är med er!

– om mission i en judisk och i en muslimsk kontext Kvinnodag den 24 september 2022 i Immanuelskyrkan, Göteborg 10.00 Inledning 10.10 Maria berättar om sin vardag i Tel Aviv, om längtan och vardagskamp. 10.40 Bensträckare 10.50 Hanna undervisar utifrån sin tid i...
Mission bland judar

Mission bland judar

Håkan Sunnliden har varit medlem i Missionsprovinsens prästkollegium sedan 2019. Han prästvigdes i Svenska kyrkan 1978 och har under årens lopp haft tjänster i Stockholm, Värnamo och Hjälmseryd. Sunnliden slutade sin anställning 2016 och har sedan dess bland annat...
Missionsprovinsens första Stiftsprost

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Vid Provinskonventet i Lund, den 30 oktober förra året, togs beslut om att införa den nya ledningsstrukturen för Missionsprovinsen som arbetats fram. Ordningen med biträdande biskopar ersätts av en Stiftsprost och en Provinssekreterare. Efter att prästkollegiet...
Festskriftsöverlämnande

Festskriftsöverlämnande

– Rapport – Lördag den 14 maj samlades ett antal människor för att lämna över den festskrift som tillägnats biskop emeritus Roland Gustafsson. Festskriften innehåller artiklar som täcker biskopens liv. Från missionär i Afrika via missionsföreståndare i ELM-BV till...
Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

– Rapport – På Pingstafton den 4 juni höll det Södra distriktet sin första gemensamma konfirmation i EFS-kyrkan i Helsingborg, där S:t Matteus vanligtvis håller sina gudstjänster.  Under allahelgonahelgen förra året samlades 14 ungdomar till undervisning i den...
Jag är med er alla dagar

Jag är med er alla dagar

Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20). Detta är ett oerhört stort löfte. Det är ingen mindre än Han som sitter på Gud Faderns högra sida i himmelen som lovat att vara med oss alla dagar, också i den sista tidens svåra dagar. Men hur sker det,...
Till minne av Ingvar Hermansson

Till minne av Ingvar Hermansson

– senior cleri (äldste präst) både i Göteborgs stift och i Missionsprovinsen – Prosten Ingvar Hermansson, under många år verksam som missionär i södra Afrika, avled den 7 maj i en ålder av 98 år. Ingvar efterlämnar 5 barn med familjer, 26 barnbarn och 33+...
Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

– Reportage – Missionsprovinsens första nationella ungdomsläger visade sig ha blivit en succé när det avslutades, söndagen före pingst, med gudstjänst i S:t Stefanus koinonia i S:t Sigfrids kyrka i Aspudden, Stockholm.  Med 72 deltagare denna söndag var kyrkan helt...