Generation Z och framtiden

Generation Z och framtiden

Man kan bara önska att kyrkan verkligen vill och kan förmedla det tidlösa budskapet om hoppet i Jesus Kristus också till de yngre generationerna, skriver Anders Alapää i en artikel i Göteborgs Stifts-Tidning (nr 1/2024). Önskan bottnar i den kristna tron, t ex i...
Rapport från Profilutskottet

Rapport från Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför.  Tillbakablick Verksamheten påbörjades hösten 2020 och kommittén...
Kyrkodag i södra Halland

Kyrkodag i södra Halland

Lördagen den 16 mars höll Missionsprovinsens södra distrikt kyrkodag i Immanuelskyrkans storslagna lokaler i centrala Halmstad. Det var ett samarbete mellan Sankt Gabriels koinonia i Oskarström, Sankt Matteus församling i Helsingborg och Vallberga Evangelisk Lutherska...
Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Missionsprovinsens prästkollegium bidrar med artiklar i ett antal olika tidskrifter. Oscar Wessman, pastor i Missionsprovinsen i Skaraborg och redaktionssekreterare i Kyrka & Folk, har skrivit en tänkvärd artikel som publiceras här i något bearbetad form (från...
Biskop Arne har avlidit

Biskop Arne har avlidit

Missionsprovinsen har fått sorg. Biskop Arne avled stilla igår eftermiddag, den 12 mars, 93 år gammal. (93 år. 11 månader och 11 dagar.)Arne Olsson var Missionsprovinsens förste Missionsbiskop, mellan åren 2005-2010. Vi minns med tacksamhet hans hängivna tjänst under...
Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Här kommer en hälsning från Sankt Gabriels koinonia. Koinonian började med församlingsbildning i Missionsprovinsens regi för sex år sedan, nämligen år 2018 med tydlig avsikt att bli en församling inom Missionsprovinsen. Vi började med att fira gudstjänst, högmässa...
Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet. Det är kulmen i den del av kyrkoåret som det här numret av sändebrevet täcker (2 sönd. i fastan t.o.m. 4 sönd. i påsk). Jesus går för att fullborda sin frälsningsgärning. För att lida, dö och uppstå. Genom lidande och död… Jesus...
Beställning – Det ringer till vila

Beställning – Det ringer till vila

Andaktsboken Det ringer till vila, med bidrag av Missionsprovinsens präster, har anlänt från tryckeriet och går nu att beställa.  Boken kostar 150 kr/st och beställs via Missionsprovinsens kansli. Skriv ett mejl till: info@missionsprovinsen.se och ange både...
Församlingsplantering i Israel

Församlingsplantering i Israel

Medan kriget ännu pågår i Gaza och Hizbollah sänder raketer in över norra Israel fortgår missionsarbetet i Tel Aviv. Vår missionär och prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold berättade för några dagar sedan om den unge juden Yogev, som på egen hand upptäckt evangeliet...