Ett missionsstift

Stift
Missionsprovinsen är ett stift. Ett stift är en gemenskap av kristna församlingar som samlas kring en biskop och en gemensam ledning.

Församlingar
Missionsprovinsen består alltså av församlingar. En kristen församling är en grupp människor, som samlas till Gudstjänst i tron på Jesus Kristus. Församlingen leds av en eller flera präster och diakoner och av ett kyrkoråd eller styrelse. Centrum i församlingens verksamhet är Gudstjänsten. I Gudstjänsten läser vi Bibeln, lyssnar till undervisning, ber till Gud, firar nattvard och har gemenskap med varandra. Missionsprovinsens församlingar kallas också koinonior. För dem som har långt till en koinonia finns också Sankt Sigfrids Trosgemenskap.

Missionsrörelse
I Missionsprovinsens namn ligger, att vi vill vara en missionsrörelse. Genom att grunda nya församlingar på allt fler platser, vill vi förkunna Evangeliet i Sverige och utomlands, så att människor kan komma till tro på Jesus och få evigt liv.

I missionskallelsen ligger också en förhoppning om att kunna inspirera Svenska kyrkan och andra samfund till att söka sig närmare Bibeln och ett liv i kärlek.

Biskop
Missionsprovinsen leds av en biskop. I Missionsprovinsen bär han titeln Missionsbiskop. Hans uppgift är att leda Missionsprovinsens arbete, samt att viga biskopar, präster och diakoner.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer