Biskoparna i Missionsprovinsen

Serie episcoporum

2019-            Bengt Ådahl
2010-2019   Roland Gustafsson
2005-2010   Arne Olsson

Biträdande biskopar

2006-2020    Lars Artman
2006-2019    Göran Beijer

2010-2013    Matti Väisenen (Missionsprovinsens
                       biträdande biskop för Finland)

Missionsbiskop Bengt Ådahl

Valspråk – Se på Jesus (Hebr. 12:2)
Tel. 070-876 06 40

Bengt Ådahl vigdes till missionsbiskop den 27 april 2019 efter Roland Gustafsson, som efter nio år lade ned sin stav och blev emeritus.

 

Biskop emeritus Lars Artman

Valspråk – Samla ditt folk kring Ordet och sakramenten

Tel. 070-815 48 80, 0435-448404.

Lars är en av Missionsprovinsens tre vigda biskopar. Biskop Lars vigdes den 22 april 2006 i Kristianstad.

Image

Biskop emeritus Göran Beijer

Valspråk – Gaudete in Domino semper (Gläd er alltid i Herren) (Fil 4:4)
Tel. 070-731 81 08

Göran är en av Missionsprovisens tre vigda biskopar. Biskop Göran vigdes den 23 april 2006 i Stockholm.

Han lade av åldersskäl ned sin stav på Påskdagen den 21 april 2019.

Image

Missionsbiskop emeritus Roland Gustafsson

Valspråk – … allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes. 26:12)
Tel. 076-165 15 59

Biskop Roland vigdes vid en högtidlig gudstjänst i Göteborg lördagen den 27 mars 2010 till Missionsprovinsens nye missionsbiskop. Vigningen förrättades av den avgående biskopen Arne Olsson, assisterad av utländska gäster och Missionsprovinsens biträdande biskopar.

Han efterträddes den 27 april 2019 av Bengt Ådahl.

RolandG

Missionsbiskop emeritus Arne Olsson

Valspråk – Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29)

Arne är Missionsprovinsens först vigde biskop. Biskop Arne vigdes den 5 februari 2005 av ärkebiskop Walter Obare (ELCK) och avgick den 27 mars 2010, då han vigde sin efterträdare Roland Gustafsson till biskop.

Vad upplever du som Missionsprovinsens viktigaste ärende?
Att Jesus Kristus blir förkunnad för Sveriges folk Det är så många som inte får höra om Jesus. För detta behövs det präster. Missionsprovinsen behövs för att de män som Herren kallar ska bli prästvigda och få möjlighet att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Kristus vill samla lärjungar i vår tid också i bygder där man inte får höra om honom i kyrkorna.

Varför tackade du ja till att bli biskop?
Först tackade jag nej inte minst med tanke på min ålder, men när jag på nytt från olika håll blev uppmanad att ställa upp lät jag mig övertalas. Jag bad Herren om att få slippa, men jag kom med bland de valda. Och då uppfattar jag det som Hans vilja. Herren får ge mig kraften och också den vishet och det förstånd jag så väl behöver.

Var vill du särskilt lägga betoningen i ditt uppdrag som biskop i Missionsprovinsen?
Att vara med i uppbyggandet av Missionsprovinsen så att kyrkfolk som behöver det får samlas till regelbundna gudstjänster.

Att stödja och uppmuntra koinoniorna. Det innebär t.ex. att påminna om Jesu löfte att där ni bara är två – tre lärjungar som samlas, där är Kristus mitt ibland er. Håll ut! Var trogna! Och lämna framtiden åt Kristus. En enda människa betyder oändligt mycket för vår Frälsare. Där några är trogna Herren och hans Ord kan han finna nya lärjungar.

Att vara till stöd och uppmuntran för våra präster och prästkandidater. De är oss alla till stor glädje. Här finns unga män som satsar tid och pengar inför en oviss framtid. De brinner av iver att förkunna Kristus. Det är inspirerande för oss andra.

arne

Biskop emeritus Matti Väisänen

Valspråk – Textavsnittet om försoningens tjänst (2 Kor 5:14–21):

Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Matti Väisänen vigdes lördagen den 20 mars 2010 i Helsingfors till Missionsprovinsens biträdande biskop för Finland.
Han efterträddes den 4 maj 2013 av Risto Soramies, biskop i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland.

Missionsprovinsen har sedan den bildades samverkat med Lutherstiftelsen i Finland och på dess begäran vigt åtta prästkandidater för dess gudstjänstgemenskaper runt om i Finland.

Finska Lutherstiftelsen önskade även att få en biträdande biskop inom Missionsprovinsen för Finland. Teol dr Matti Väisänen valdes av Provinskonventet i januari 2010. Väisänen, född 1935, är prästvigd inom den evangelisk lutherska kyrkan i Finland och var sedan grundandet av Folkmissionen dess generalsekreterare i 29 år. Efter sin pensionering har han skrivit flera böcker om dopet och disputerat i ämnet vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2008. Under en tid har han fungerat som prost inom Lutherstiftelsen och ansvarat för tillsynen.

Bland hans uppgifter som biskop ingick också att arbeta för att en stiftsstruktur liknande Missionsprovinsen i Sverige upprättas i Finland.

MattiV

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer