Biskopsbrev om äktenskapet

biskopsbrev.pngMissionsprovinsens tre biskopar har skrivit ett biskopsbrev som behandlar frågan om samkönade äktenskap. I ett pressmeddelande står det bl a följande:

”I mångas ögon förlorar beslutsfattarna förtroende. Människor har klart för sig att det finns en verklighet som inte går att förändra med politiska beslut. Den som kämpar mot naturen förlorar alltid i det långa loppet.”

Så skriver Missionsprovinsens biskopar i ett biskopsbrev om äktenskapet. En människa är antingen man eller kvinna. Det är i föreningen dem emellan som barn kan avlas och födas.  Äktenskapet är till för att skydda deras kärlek och de barn de kan få. Eftersom barn inte kan födas i ett homosexuellt partnerskap, kan det inte jämställas med ett äktenskap.

Många kyrkor och samfund har tagit avstånd från den politiska utvecklingen i denna fråga, noterar Missionsprovinsens biskopar. Däremot har Svenska kyrkans biskopar inte haft några invändningar. Men betydande delar av Svenska kyrkans folk är bekymrade över den föreslagna lagändringen. Biskopsbrevet är skrivet för att de inte skall sakna företrädare för sin övertygelse.
 
– Biskoparna blir inte längre herdar som leder människor genom tidens förvirring. Till slut blir den som leder vilse en förförare, är bedömningen av Svenska kyrkans biskopar.
 
Äktenskapet är en ordning redan från skapelsen. I vigselordningen beskrivs det som ett ”heligt förbund instiftat av Gud”. Det är formen för kärleken, känslomässigt och sexuellt, mellan man och kvinna, skriver Missionsprovinsens biskopar. Homosexuella hör med till kyrkans gemenskap, men utlevd homosexualitet strider mot Guds avsikt med sin skapelse.
 
– Att biskoparna tillstyrker välsignelse av partnerskap, är problematiskt nog. Det Gud inte välsignar, kan inte kyrkan välsigna. När de tillstyrker något som inte är enligt Guds vilja, har biskoparna upphört att vara Herrens tjänare.”
 
Förutom till Missionsprovinsens präster skickas biskopsbrevet till Kyrkomötet och Svenska kyrkans biskopar, prästerna och kyrkoråden i alla Svenska kyrkans församlingar, liksom till ledamöterna i Sveriges riksdag.

Klicka här för att läsa det.

Klicka här för att ladda ner det.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer