Prostar i Missionsprovinsen

För deras tjänst och engagemang för Missi­onsprovinsen har följande personer blivit utnämnda till hedersprostar.

Utnämnda av biskop Arne Olsson i anslutning till biskopsvigningen av Roland Gustafsson 27 mars 2010:

 

Bengt Birgersson

Ingemar Fridefors

Per-Anders Grunnan

Per-Anders Grunnan har under hösten 2018,
på egen begäran, lämnat Missionsprovinsen.

Utnämnd av biskop Roland Gustafsson vid Konsistoriets sammanträde 21 maj 2016:


Ragnar Block

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer