Jag är dörren in till fåren…

30 april, 2022

– Betraktelse över Joh 10:1-10 –

Varje kväll samlade herdar in sina hjordar till fårfållorna. Det hade Jesus och lärjungarna sett otaliga gånger och det är bakgrunden till liknelsen i Johannes kap 10. Flera herdar med sina respektive hjordar kunde ha en gemensam fålla. Fållan kunde finnas alldeles intill byn eller någonstans längre bort i bergstrakterna. Den bestod av en mur, som ofta kröntes med en häck av taggiga buskar. Det fanns en enda öppning, som varje natt bevakades av en ofta beväpnad vakt, för att skydda både för vilda djur och för tjuvar. 

Fåren i liknelsen är Guds folk, de som hör Herren till. Herdarna är de som är satta att ha omsorg om, undervisa och leda de heliga. Ingen herde har ansvar för alla församlingarna utan dessa har var sin egen herde. Liknelsen handlar också om den som är ”en tjuv och en rövare” och gör sig en annan väg in till fåren för att döda. Här talar Jesus troligen om de judiska ledare, som sade sitt bestämda ”nej” till honom, de blinda ledarna (se Joh 9:39-41). Nu hör vi Jesus säga: Jag är dörren (porten) till fåren. Det var nu varken en dörr i vanlig mening, än mindre en port som kunde stängas. Det var en ingång, där vakten satt.

Vad menar Jesus när han säger detta om sig själv? Så här förstår jag det: den herde som ska in till sin församling för att leda den ut dit där de får äta, måste först gå genom Jesus. Det betyder att han måste själv leva i förtrolig gemenskap med Jesus, ha ett personligt levande hjärteförhållande till sin Överherde. Han måste känna honom som sin personlige Frälsare, äga syndernas förlåtelse i honom, äga visshet om rättfärdighetens gåva. Det betyder att han själv lever i och av Guds ord, hämtar riklig tröst från altarets sakrament, påminner sig själv om att han är döpt. När han förbereder sin predikan, predikar han för sig själv. Då kan han, sänd av Överherden, gå in till fåren. Och dessa känner igen sin herdes röst. 

Att herdarna ska gå ut genom den dörr som är Jesus, betyder, att de ska leda Guds folk till Jesus, låt dem lära känna honom, märka kraften i hans ord. Hela deras verksamhet handlar om detta enda: om HONOM som är sänd av Fadern och som är deras liv, trygghet och hälsa. Herdarnas hela förkunnelse har som sitt stora mål att förkunna Kristus, förhärliga honom, och främst av allt, predika KORSET.

När du har omvänt dig, så styrk dina bröder! sade Jesus till Petrus kvällen före sitt lidande. Petrus hade framför sig en ”omvändelsens trånga port” innan han var färdig att vara herde. Det är på samma sätt för var och en som ska vara herde för Herrens egna. Drabbad av Jesu blick på översteprästens gård, just när tuppen gol, då insåg Petrus vad han gjort, och gick ut och grät. Men förlösningens ögonblick var bara tre dagar bort. Han har visat sig för Petrus, kunde man berätta för de andfådda Emmausvandrarna. Jesus och Petrus i ett personlig möte på påskdagen – då blev det påsk i Petrus hjärta. Det är omöjligt att tänka, att inte Petrus då fått höra ordet om korsets hemlighet och att hans synd var förlåten. Så är det för varje herde, som ska gå in till fåren. Han måste ha fått ett möte med den Uppståndne och av honom fått ta emot full förlåtelse. Då kan överherden säga, också till honom: Föd mina lamm, var en herde för mina får …!

Bengt Birgersson
Prost