Betraktelse

21 februari, 2023

De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom, Mark 10:32.

Kärlekens väg är fastlagssöndagens tema, det var den vägen Herren Jesus själv gick under sin vandring här på jorden. Den kärlek som Han uppvisade väckte både förundran och anstöt. Förundran i den form av att Han löste och upprättade människor från deras synd, det är de sjuka som behöver läkare, de som insett att deras egna gärningar och försök till att frigöra sig inte räcker. Anstöt i den form av att han umgicks med syndare, åt med dem (Matt 9:10-13).

Något annat som ingick i denna kärleksvandringen var Jesu fördragsamhet, alltså tålamod. Detta lyser utan tvekan fram i söndagens evangelietext, när Jesus och lärjungarna är på väg upp till Jerusalem: ”och Jesus gick före dem. De (lärjungarna) var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda”. Man kan tycka att lärjungarna var tröga, de som fått vara med om 

Så mycket, både i vad de fått se och höra gällande Jesus. Två kapitel tidigare hade Petrus bekänt att Jesus var Messias, sedan började Jesus undervisa om att han måste lida mycket. Man kan fundera över när Jesu tålamod skulle ta slut? Han som sagt samma sak mer än en gång, Han som utan tvekan visste på vilket sätt Han bäst skulle förmedla budskapet om sig själv till sina närmaste. ”Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom”.

Måhända är det så för dig, kära läsare, du har fått se något av Jesu tålamod. Hur Han inte bara haft, utan även har tålamod med dig just nu. Tro inte att Hans tålamod med dig är slut! Kanske plågar du dig med tankar över begångna synder, mot din nästa, om de så är en vän du håller kär eller mot dina närmaste familjemedlemmar. Du ser dina försummelser och hårda ord du sagt, trots allt det du hört om Herren Jesus, hur Han var mot sina lärjungar. Även om Jesus kunde tillrättavisa sina närmaste så utestängde han dem aldrig en sekund från nåden. “De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem”. Jesus gick före sina lärjungar, Han visste vart han var på väg, Han ser klart lidandes väg, den som kallas kärlekens väg. Det visar oss att kärleken inte nödvändigtvis är något lätt, något glädjande alla stunder, men det är en välsignad väg, eftersom, “Jesus gick före dem”. Nu kanske du säger, med tanke på dina begångna felsteg på den här vägen, “Om detta bara gällde mig”. Vägen som Jesus gick ledde till korset, den sista biten vandrade Han ensam, eftersom det bara är Han som kan sona för hela världens skuld, där även din skuld ingår. Denna försoning bekräftas med orden “Det är fullbordat”, och med faktumet att Jesus uppstod på tredje dagen, där Han lämnade din synd i graven där den hör hemma. Jesus inte bara försonade dina synder genom sin död på korset, Han levde även det liv som du borde leva, där ingår även det tålamodet som du borde ha, men inte har. Det har Jesus på ett fullkomligt sätt.

För Jesus Kristus är nämligen din Frälsare i varje stycke av ditt liv, då det går bra eller dåligt i din kristna vandring. Du kan vara svag eller stark, men håller du dig till Jesus så är du i vart fall en kristen oberoende av din svaghet eller starkhet. Därför säger jag till dig att du även idag då du läser detta, får tro alla dina felsteg och synder förlåtna i Jesu namn och Hans välsignade försonings blod.

Toni Bäck
Pastorsadjunkt, S:t Filippus församling | Foto: www.pixabay.com