Du ska binda dem som ett tecken på din hand

30 september, 2022

Smakprov ur ”Säg bara ett ord”  |  Foto: www.pixabay.com


Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse
på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar

(5 Mos 6:8-9). 

Vad kommer du ihåg utantill? Kanske ditt eget och någon närståendes telefonnummer, adresser och namn, och kanske sångtexter? För att man ska kunna något utantill krävs upprepning och användning. Därför kan vi sådant utantill som är oss kärt och viktigt. Galet skulle det vara att kolla upp sin kärestas namn i en anteckningsbok, och ve den som i nödens stund inte kommer ihåg nödnumret. Gud befallde sitt folk att alltid ha hans lag för ögonen, så att den inte skulle falla i glömska.

Guds ord är ljuvligt. Det är det eviga livets Ord. Guds ord öppnar himlen och befriar den fallna ur fällan. Guds ord benådar syndaren och skyddar den kristne för mången fara i livet. Därför ska du lära dig Ordet. Tillbringa tid med det. Påminn dig själv om att Ordet är dyrbarare och viktigare än det här livets dyra och viktiga saker. Fastän du inte skulle äga någonting, så har du evigt liv i Guds ord. Fastän allt skulle vara osäkert och skört, så har du i Guds ord ett säkert och bestående arv – Guds barns del i den tillkommande världen.

Gud ger sitt Ord inte enbart till lärdom och studium. Han gav inte lagen genom Mose, så att människorna skulle frälsas genom att följa den. Gud hade redan räddat sitt folk ur Egypten. Gud hade tagit sitt folk till sig innan lagen gavs. Guds förbund grundar sig på hans eget verk och löfte. Sin lag gav han efteråt. Lagen är till för att skydda folkets liv, för att väcka samvetet och som en påminnelse om Guds folks arvedel. Bli inte förskräckt för att lagen är tung och Ordet krävande. Allt har getts så att du ska minnas vad Gud gjort för dig. Håll ordet om Jesus inför dina ögon. Lär dig utantill evangeliets ord. Studera och lär dig dagligen Guds goda vilja. Då får du trygg minnas vad Gud har gjort för dig. Han älskar dig. Därom vittnar varje ord för dig även i denna dag.

Finsk andaktsbok på svenska

Av Ida Heikkilä   |  Foto: www.lhpk.fi/sv

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland har tillsammans med Finska Lutherstiftelsen gett ut en ny andaktsbok på svenska, ”Säg bara ett ord. Ett år i Jesu sällskap”.  Det finska originalet gavs ut 2017. Andakterna är skrivna av Missionsstiftets pastorer. 

”Säg bara ett ord” är uppbyggd enligt den bibliska frälsningshistorien. Det ingår en andakt för varje dag i kalenderåret. Texterna är tagna ur Bibelns böcker börjande i Första Moseboken och slutande i Uppenbarelseboken.

Andaktsboken är tänkt som stöd i synnerhet för hemmets andaktsliv. ”Säg bara ett ord” kan du också använda som bibelläsningsplan. Genom att alltid läsa i din egen Bibel det textavsnitt som föregår nästa dags vers kommer du att ha läst igenom hela Bibeln på ett år. De korta andakterna ger texterna djupgående, in-spirerande och själavårdande perspektiv. Skulle du då inte ge dig ut på en resa för att tillbringa ett år med Jesus?

Så här skriver redaktörerna: ”Den nåderike Jesus har kraftfulla ord till dig när du i ditt liv känner dig svag. Han har tröstande ord i sorg och bekymmer, uppmuntrande ord när rädsla och förtvivlan överväldigar sinnet. Rövaren på korset fick personligen uppleva, hur ett enda nådens ord från Jesu mun räckte till för att skänka himlen till den som förgås under sina synder. Grip därför i tro frimodigt tag om evangeliets löften!”

Försäljning av andaktsboken

Pris: 250 kr

Ambitionen är att vi i samband med Provinskonventet ska kunna sälja boken på plats. Därefter sker beställningen via mejl till: info@missionsprovinsen.se.