Friande dom i Finska hovrätten

14 november, 2023

Tisdagen den 14 november föll hovrättsdomen där riksdagsledamoten och läkaren Päivi Räsänen stod  åtalad för hets mot folkgrupp. Åtalet grundade sig på Räsänens uttalande och skriverier om homosexualitet, där åklagaren hade yrkat på att Räsänen skulle dömas till 120 € i dagsböter. Hovrätten var enig, gick på tingsrättens linje och friade Räsänen på samtliga punkter. 

Åklagaren har 60 dagar på sig för eventuellt överklagande till Högsta domstolen. Räsänen meddelade i ett uttalande att hon är redo att försvara yttrandefriheten i Finland såväl som i Europadomstolen till sista instans, om så behövs. 

Jag är verkligen mycket lättad, glad och tacksam till Gud och tacksam för min jurist och teamet och alla som stöttat mig, säger hon.

Även Juhana Pohjola, ombud och styrelseledamot för Lutherstiftelsen och biskop i Finska Missionsstiftet, stod åtalad. Han friades likaså. 

Fallet har fått stor uppmärksamhet i internationella sammanhang och vid domstolsbehandlingen har t ex flera amerikanska organisationer varit på plats och bevakat ärendet.  

Roland Gustafsson
Biskop emeritus

Missionsprovinsen har under de senaste åren följt åtalet i Finland:

Inför hovrätten i Helsingfors

Friande dom i Finska tingsrätten

Historisk rättegång

Globalt upprop mot finländskt åtal

Ett märkligt åtal i Finland