Friande dom i Finska tingsrätten

En glädjande nyhet nådde oss igår från Finland. Riksdagsledamoten och tidigare partiordförande, Päivi Räsänen, friades i tingsrätten. Hon förklarades inte skyldig till hets mot folkgrupp, som hon anklagats för. Åtalet mot Missionsstiftets biskop, Juhana Pohjola, förkastades också.

Yttrandefriheten och religionsfriheten för våra trossyskon i Finland har i och med detta vunnit en viktig seger. Vi lyckönskar Päivi Räsänen och Juhana Pohjola till detta och ber om frimodighet och Guds beskydd för fortsättningen. Förmodligen är inte detta ärende utagerat. Jag uppmanar till fortsatt förbönsstöd till våra syskon i tron. En oerhört viktig markering har skett genom detta domslut.

Bakgrunden är den pamflett, som gavs ut 2003, med titeln Till man och kvinna skapade han dem. Texten är skriven av Päivi Räsänen och skriften gavs ut av Lutherstiftelsen, med Juhana Pohjola som utgivare. Åtalet har också tagit upp uttalanden, som Päivi Räsänen har gjort i radioprogram och twitterinlägg. Bl a har hon, helt enligt Guds Ord, fört fram att homosexuella handlingar är syndiga och ifrågasatt att folkkyrkan i Finland officiellt deltog i Pride-paraden 2019. 

Nu är det fastslaget att Räsänens uttalanden har kunna ske helt inom den finska lagens råmärken. Vi lyckönskar Päivi Räsänen och Juhana Pohjola till domslutet. Hade de blivit fällda hade de ändå gjort rätt! Här måste vi alltid lyda Gud mer än människor och Guds uppenbarade Ord är vårt högsta riktmärke, oberoende om vi får stöd för vårt handlande eller inte. 

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop

Bild: Biskop Juhana Pohjola och Dr. Päivi Räsänen pratar före rättegången inleddes den 14 februari 2022 (Photo: ELMDF).


Rapportering från andra sammanhang:

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland: Tingsrätten förkastade åtalen

Det evangelisk-lutherske stift i Norge: Biskop Juhana frikjent i tingretten

International Lutheran Council: Christianity on Trial: Finnish bishop and politician acquitted on all charges