”Bekänna tron med orädda hjärtan”

16 december, 2023

Missourisynoden (LC-MS, Lutheran ChurchMissouri Synod) bjöd in till en internationell konferens i Tyskland, den 9-13 oktober 2023. Ett 50-tal kyrkoledare deltog från fem kontinenter. Det var främst en konferens för kyrkoledare för de lutherska kyrkor, som står i kyrkogemenskap med LC-MS. Men även Missionsprovinsens biskop Bengt Ådahl liksom biskop Thor Henrik With för Missionsprovinsens systerstift i Norge var inbjudna. Då biskop Bengt var förhindrad hade han bett prosten Bengt Birgersson att representera Missionsprovinsen. Kring teman om trofasthet i bekännelsen under motgång och svårigheter samlades man till presentationer och samtal. Konferensen innebar också nya kontakter med kyrkoledare och andra som står i en tydlig bekännelsekamp. I förlängningen av konferensen har Missionsprovinsen och vårt norska systerstift av ledningen för LC-MS fått inbjudan till samtal inför ett eventuellt erkännande av full kyrkogemenskap.

LC-MS hosts church relations conference in Germany

I förlängningen av den första konferensen firade International Lutheran Council (ILC), den 14 oktober, sitt 30-årsjubileum. ILC är ett samarbetsforum för bekännelsetrogna lutherska kyrkor i världen och har 59 medlemskyrkor och utgör ett alternativ till det i många avseenden liberala Lutherska Världsförbundet (LVF). Missionsprovinsen är sedan 2018 medlem i ILC.

ILC Anniversary Celebrations: Looking backward, looking forward

Robert Bugbee, f d president i Lutherska kyrkan i Kanada, LCC (Lutheran Church—Canada / Église Luthérienne du Canada) och fram tills helt nyligen ILC:s ordförande, höll ett föredrag om ILCs historia under rubriken Treasuring the Treasure.

ILC :s nye ordförande biskop Juhana Pohjola från Missionsstiftet i Finland, Missionsprovinsens systerstift, presenterade vid detta tillfälle ett dokument, en förnyad bekännelse till Skriften som källa för lära och liv, under rubriken ”Bekänna tron med orädda hjärtan”. Fyra moment lyfts fram:

  • det femte budet – Gud-given respekt och skydd för livet, med ifrågasättande av abort och dödshjälp
  • det sjätte budet – en Gud-given plan: äktenskapet mellan man och kvinna som en livslång gåva
  • sann kyrkogemenskap förutsätter gemensam bekännelse till tron på Guds ord
  • alla kristna, män och kvinnor, har kallelse att tjäna Gud, men prästämbetet är enligt Guds ord anförtrott enbart åt män.   

Confessing the Faith with Intrepid Hearts