Svenska nyheter

Kyrkan – glädjens budbärarinna, Del I

Kyrkan – glädjens budbärarinna, Del I

Denna artikel om Kyrkan som ”glädjens budbärarinna” ska  i en första del handla om det kungliga prästämbetet och i den andra delen om försoningens ämbete eller Kyrkans herdeämbete. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du...

Lokalbyte i Göteborg

Lokalbyte i Göteborg

Lutherstiftelsen har sedan våren 2001 haft sina lokaler på Thorburnsgatan 5 i Göteborg. Dessförinnan hade man en våning på Engelbrektsgatan 7 (i Vasastaden). Lokalerna på Thorburnsgatan, som tidigare var affär, har varit ändamålsenliga för Lutherstiftelsens...

Syster Marianne har avlidit

Syster Marianne har avlidit

Syster Marianne Nordström har, 97 år gammal, lämnat vår jordiska gemenskap och gått för att möta sin Herre. Hon gjorde betydelsefulla insatser för Missionsprovinsen. Hon var närvarande vid det möte i augusti 2002 då det beslutades att inleda bildandet av en fri...

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Den nybildade Heliga Korsets församling, belägen i Linköping, men med gudstjänstfirare i alla åldrar från olika håll i närheten, söker kyrkoherde på 10-20% anställning. Vi hoppas och ber att Du finns som vill vara med oss i arbetet för Guds rike i Östergötland. Vi...

Kinamission i Göteborg

Kinamission i Göteborg

Kinamission är något som väcker missionshistoriska minnen till liv. Från Västeuropa var det många missionärer som sändes till Kina under slutet av 1800-talet och fram till ca 1950, då den kommunistiska regimen förbjöd all mission i landet. I vårt grannland Norge kom...

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Palmsöndagshelgen, 31 mars-2 april, samlades knappt 20 ungdomar till ungdomsläger på Sunnerbogården några mil söder om Ljungby. Det södra distriktet inom Missionsprovinsen har sedan sin första gemensamma konfirmationsläsning fortsatt med ungdomssamlingar, där de före...

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Missionsrådet kallar till Provinskonvent den 27-28 oktober. Konventets förhandlingar planeras äga rum på fredagen, medan lördagen skall bli en festlig markering av jubileet för bildandet av Missionsprovinsen 2003.  Först etablerades Missionsprovinsens...

Kyrkogemenskap med SELK

Kyrkogemenskap med SELK

Redan för snart 20 år sedan följde intresserade personer från bekännelsetrogna sammanhang och kyrkor i utlandet med i etableringen av Missionsprovinsen. Präster också från SELK (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche) har flera gånger närvarat vid vigningar och...