Retreatdagar på Gratia Dei

10 juli, 2024

I Markusevangeliet läser vi hur Jesus förde med sina lärjungar till en öde plats för att vara ensamma och kunna vila (Mark 6:31f). 

Denna princip – att dra sig undan vardagens arbete och stress för att vara med Jesus är grunden för en retreat. Här på Gratia Dei i Kristianstad bjuder vi nu in för tredje året i rad till att just dra sig undan, för att i stillhet få vara inför Gud i bön och bibelläsning. Att i gemenskap med några bröder och systrar i Kristus få gå avsides och bara vara med vår Frälsare är värt väldigt mycket – inte minst för vårt fortsatta arbete och tjänande i församlingarna och i samhället. 

Någon ställde frågan: – Måste man vara tyst hela retreaten? Egentligen handlar retreat inte om att vara tyst – snarare om att få tid till att samtala med Gud. Detta samtal yttrar sig på många olika sätt. Dels lyssnar man till vad Gud talar i sitt Ord, dels berättar du för Herren vad som ligger på ditt hjärta. På så vis skiljer sig retreat inte så mycket från din dagliga andakt. Däremot blir samtalet med Gud många gånger lättare om man får avskärma sig från sin vardag och det får vara tyst runt omkring – ingen mobil som stör, ingen TV eller Internet – men ändå i gemenskap med övriga deltagare. 

Gemensamt tillber och lovar vi Gud genom andakterna som hålls flera gånger om dagen. Måltiderna är något av en höjdpunkt – där jag som ledare lagt märke till att man gärna söker sig till varandra, även om man kunnat sätta sig för sig själv vid ett annat bord. Under retreaten bor vi på stiftelsen som har plats för fyra deltagare. Varje deltagare har sitt eget rum. Vi som anordnar och hjälper till är bröder och systrar i Kristus som vill betjäna er under dessa dagar. Vi vet hur värdefullt det är att någon gång då och då få komma bort från vardagen och bara vara med Gud. Därför tar vi heller inte ut någon dyr deltagaravgift utan ber om en kollekt som täcker självkostnadspriset för mat och övernattning. Eventuellt överskott tillfaller stiftelsen Gratia Dei.

Programmet för vår retreat här på Gratia Dei är enkelt och vi följer en ordning utifrån tidebönernas struktur. Från söndagens completorium så går vi in i tystnad för att söka Gud och vara med Honom i bön. Uppgifterna för dagens övningar kallas för meditationer. De utgörs av bibelstudium där deltagaren studerar Guds ord utifrån givna frågor eller teman. Varje dag har två eller flera meditationer. Under dagen har deltagarna enskilt samtal med retreatledaren – där man bland annat får nya uppgifter. 

Om inget annat anges planerar deltagaren själv sin tid för att hinna med de uppgifter man fått – de bör vara klara inför samtalet med retreatledaren. Under retreatens sista dag går vi ut ur tystnaden i och med morgonmässan. Vi avslutar med att dela med oss och äta gott innan vi återvänder till vardagen – förhoppningsvis fyllda med ny energi till att tjäna Gud och våra medmänniskor.

Nästa retreat på Gratia Dei hålls 4-7 augusti. Det finns fortfarande platser kvar. Anmälan sker till:

magnus.olsson@missionsprovinsen.se

Guds nåd och frid vare med er i Herren Jesus Kristus!

Av KH Magnus Olsson, Kristianstad   |  Foton: Gratia Dei