Konfirmation i Markaryds kyrka

8 juli, 2024

Lördagen den 25 maj 2024, höll Missionsprovinsens södra distrikt konfirmation i Markaryds kyrka i sydvästra Småland.

Solen gassar över försommargrönskan och de bländande gula rapsfälten när den vitmålade stenkyrkan utanför Markaryd fylldes med kyrkobesökare. De har kommit för att se och höra konfirmanderna redovisa och sammanfatta sina kunskaper i den tro som vår Herre Jesus Kristus har uppenbarat för dem och som de nu under ett läsår blivit undervisade i.

Till psalmen 656 i SvPs tågar 12 ungdomar och präster från fyra olika församlingar i Missionsprovinsen Syd in i prosession. 

Villigt kommer ditt folk när du samlar din här,

Liksom daggen kommer ur morgonrodnaden.

Klädd i helig skrud för att prisa Gud.

Villigt kommer ditt folk när du samlar din här.

Efter inledning, bön och textläsningar radar konfirmanderna upp sig framför församlingen och svarade högt och tydligt på de 12 frågor som prästerna Mattias Lindström och Andreas Karlgren ställde till dem, och som sammanfattar den kristna trosläran: Varför kallas du kristen? Hur kan vi lära känna Gud? Var kommer Gud mig till mötes? Vilket är det kristna hoppet? Med utgångspunkt i Luthers lilla katekes och med bibelord som understryker sanningen i detta kan de unga svara och redogöra för den frälsande tro som de vill leva sina liv i.

Med vacker violin och trumpetmusik stämmer sedan konfirmanderna upp till körsång: Denna kraft i hans kors, ackompanjerade av Adam Davidsson på piano, under ledning av Elin Lindström.

Mattias Lindströms tal riktade sig främst till konfirmanderna där de uppmanas att inte vara rädda när de ska gå ut och möta världen. De bär på den tunga bördan att välja sin identitet, på ett sätt som kanske ingen generation tidigare tvingats göra. I en tid då rötterna till historien, nationen och familjen blir allt svagare är det upp till individen att själv bestämma vem man vill vara, den identiteten skapas i relationen till andra, och då såklart främst genom relationen med Gud!  Herren säger; var inte rädd, jag som har format dig i moderlivet, jag som har döpt dig och gjort dig till mitt barn, jag kommer inte att avvisa dig. Dina synder är förlåtna. Du har rätt att ikväll när du lägger dig ta upp en bläckpenna och skriva på din hand: Herrens egen. För du tillhör honom, trots dina synder är du hans. Och när du upptäcker det så kan du också förstå vem du själv är – ett Guds barn! Du är nu ett redskap för att bekänna och göra Herren Jesus känd för andra. Därtill sträcker Jesus Kristus ut sin hjälp till dig genom hela livet. Var inte rädd!

Alla konfirmander svarar Ja på Patrik Torängs fråga: Detta är den tro som ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?

Konfirmanderna faller på knä vid altarringen och efter förbön blir varje konfirmand välsignad med alla ledares handpåläggningar och får ett personligt bibelord.

Därefter får vi njuta av ännu en körsång då konfirmanderna sjunger: Ungdom som går ut världen, o låt bibeln följa dig.

Högtiden avslutas med sändningsord till alla de 12 ungdomarna: Ni är kallade till den stora uppgiften att göra hans kärlek och rättfärdighet kända i världen. Han ska inte överge er. Han är med er då ni möter honom i Guds ord och i nattvarden och då ni ber till honom i Jesu namn. Gå nu ut i livet omslutna av Guds frid, beskydd och kraft.

Efter utdelning av gåvor tågar konfirmanderna ut i procession till tonerna av psalm 684 i SvPs.

Lova Herren min själ

Lova Herren min själ och glöm ej vad gott han dig gjort,

och glöm ej vad gott han dig gjort.

Av Eva Dahlin Simonelli  |  Foton: Henrik Vestergård