Provinskonventet 2024

5 juli, 2024

Missionsrådet arbetar med att förbereda årets konvent, som kommer att äga rum i Linköping, där Heliga Korsets församling har tagit på sig att vara värdar.

Programmet börjar fredagen den 18 oktober kl 17 då församlingarnas ombud och prästkollegiet, samt övriga ledamöter samlas kring både de sedvanliga förhandlingarna och olika föredrag. Biskop Bengt leder morgonmässan lördagen den 19 oktober, och konventet förväntas avslutat ca  kl 16.30.

Till Missionsrådet har det inkommit några motioner som kommer att behandlas. Det gäller dels vilken tid på året konventet skall hållas och när motioner måste ha inkommit, dels frågor kring Israel-arbetet.

Missionsrådet förbereder även en proposition angående ändringar i Provinsordningen. Förslaget kommer att beröra formerna för medlemskap i prästkollegiet och frågor kring diakonatet.

Alla handlingar till konventet skickas till ledamöterna senast en månad innan konventet, så att alla ärenden kan övervägas i församlingarna, t ex av kyrkoråden.

Detaljer kring programmet och praktisk information kommer senare på webbsidan och i Sändebrevet.

Bed gärna redan nu om ett välsignat möte! Provinskonventet är Missionsprovinsens högsta organ och besluten är viktiga för alla våra församlingar. Det är dessutom en god möjlighet för representanterna från alla församlingarna att få träffas.

Jakob Okkels

Provinssekreterare