Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Den nybildade Heliga Korsets församling, belägen i Linköping, men med gudstjänstfirare i alla åldrar från olika håll i närheten, söker kyrkoherde på 10-20% anställning. Vi hoppas och ber att Du finns som vill vara med oss i arbetet för Guds rike i Östergötland. Vi...
Jesu uppståndelse

Jesu uppståndelse

Av Niclas Olsson, tf. kh. i Immanuelförsamlingen, Göteborg. Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel: Evangeliet handlar om Guds Son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter...
Kinamission i Göteborg

Kinamission i Göteborg

Kinamission är något som väcker missionshistoriska minnen till liv. Från Västeuropa var det många missionärer som sändes till Kina under slutet av 1800-talet och fram till ca 1950, då den kommunistiska regimen förbjöd all mission i landet. I vårt grannland Norge kom...
Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er (Joh 14:18). I evangelietexten på 4 söndagen i Påsktiden hör vi Jesus inleda sitt långa avskedstal, och evangelisten Johannes noterar att han började undervisa dem ”så snart Judas hade gått ut…”. Just då, när...
Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Palmsöndagshelgen, 31 mars-2 april, samlades knappt 20 ungdomar till ungdomsläger på Sunnerbogården några mil söder om Ljungby. Det södra distriktet inom Missionsprovinsen har sedan sin första gemensamma konfirmationsläsning fortsatt med ungdomssamlingar, där de före...
Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Missionsrådet kallar till Provinskonvent den 27-28 oktober. Konventets förhandlingar planeras äga rum på fredagen, medan lördagen skall bli en festlig markering av jubileet för bildandet av Missionsprovinsen 2003.  Först etablerades Missionsprovinsens...
Biskop Bengt har ordet – april 2023

Biskop Bengt har ordet – april 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR Fredagen den 10 mars till söndagen den 12 mars gjorde jag, tillsammans med Ann-Mari, ett besök i Tyskland hos SELK, Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Värd för besöket var biskop...
Vilddjurens fall och Guds rikes seger

Vilddjurens fall och Guds rikes seger

Påsktiden präglas av den stora glädjen över att Jesus lever; Han är verkligen uppstånden! Den stilla veckan nådde sin kulmen genom Frälsarens lidande och död, nederlagets stund blev till seger: Han avväpnadehärskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när...
Recension – När grundvalarna raseras

Recension – När grundvalarna raseras

Chantal Delsol, Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare, Norma 2022. Under min studietid i Norge på 1970-talet läste jag en intressant bok av prästen Håkon Fredrik Breen (1923–2004) med titeln Korset og kulturen (1956), där perspektiv på Skapelse och...
Kyrkogemenskap med SELK

Kyrkogemenskap med SELK

Redan för snart 20 år sedan följde intresserade personer från bekännelsetrogna sammanhang och kyrkor i utlandet med i etableringen av Missionsprovinsen. Präster också från SELK (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche) har flera gånger närvarat vid vigningar och...