Biskop Arne har avlidit

Biskop Arne har avlidit

Missionsprovinsen har fått sorg. Biskop Arne avled stilla igår eftermiddag, den 12 mars, 93 år gammal. (93 år. 11 månader och 11 dagar.)Arne Olsson var Missionsprovinsens förste Missionsbiskop, mellan åren 2005-2010. Vi minns med tacksamhet hans hängivna tjänst under...
Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

Här kommer en hälsning från Sankt Gabriels koinonia. Koinonian började med församlingsbildning i Missionsprovinsens regi för sex år sedan, nämligen år 2018 med tydlig avsikt att bli en församling inom Missionsprovinsen. Vi började med att fira gudstjänst, högmässa...
Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet

Genom lidande och död, till härlighet. Det är kulmen i den del av kyrkoåret som det här numret av sändebrevet täcker (2 sönd. i fastan t.o.m. 4 sönd. i påsk). Jesus går för att fullborda sin frälsningsgärning. För att lida, dö och uppstå. Genom lidande och död… Jesus...
Beställning – Det ringer till vila

Beställning – Det ringer till vila

Andaktsboken Det ringer till vila, med bidrag av Missionsprovinsens präster, har anlänt från tryckeriet och går nu att beställa.  Boken kostar 150 kr/st och beställs via Missionsprovinsens kansli. Skriv ett mejl till: info@missionsprovinsen.se och ange både...
Församlingsplantering i Israel

Församlingsplantering i Israel

Medan kriget ännu pågår i Gaza och Hizbollah sänder raketer in över norra Israel fortgår missionsarbetet i Tel Aviv. Vår missionär och prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold berättade för några dagar sedan om den unge juden Yogev, som på egen hand upptäckt evangeliet...
Kyrkan – glädjens budbärarinna

Kyrkan – glädjens budbärarinna

Prosten Bengt Birgersson har i Sändebrevet (nr 136) skrivit om Det kungliga prästämbetet – glädjens budbärarinna och om Kyrkan – det kungliga prästerskapet. I Sändebrevet (nr 138) har han skrivit om Försoningens...
Från himlens höjd jag bringar bud …

Från himlens höjd jag bringar bud …

Så börjar Martin Luthers julpsalm (SvPs 125). Den hörde tidigare till en av våra mest sjungna julpsalmer. Tyvärr är det nog inte så i dag. Men den är alltför värdefull för att falla i glömska. Med nedanstående rader om hur den kom till – känt för många, men kanske...
”Vad är sanning?”

”Vad är sanning?”

Vad är sanning? Vi anar att frågan som Pilatus ställde (Joh 18:38), inte var en genuin önskan om att verkligen få reda på sanningen, utan ett uttryck av resignation inför mödan att finna den. Bo Giertz i sin Andaktsbok ”Att tro på Kristus” konstaterar att...