Amerika-intryck

15 september, 2011

Tidningen Kyrka & Folk publicerade i september 2011 (nr 36) en artikel om vännen och Skandinavien-anförvanten Christopher C Barnekov. 

Läs artikeln: Herren lade Skandinavien på mitt hjärta – en svensk friherre i Missourisynoden.

I tidningen The Lutheran Witness finns i augustinumret en notis, skriven av Daniel Brandt, om Missionsprovinsen: The Mission Province in Sweden and Finland (längst ner på sidan).

I Sola, The Graduate School Newsletter of Concordia Theological Seminary – Fort Wayne, finns en artikel om Daniel Brandt (sidan 8).

I mars 2011 publicerades en artikel med rubriken Hälsning från Fort Wayne.