Arbetet med församlingsplantering i Linköping fortskrider

28 februari, 2023

Under våren 2022 bjöd Missionsprovinsen in till kyrkodag i Linköping. Kyrkodagen blev startskottet på en gudstjänstfirande gemenskap i Linköping, som sedan dess har träffats och firat högmässa var tredje vecka. Gudstjänsterna är förlagda till Citykyrkan i centrala Linköping (Sankt Larsgatan 19).

I oktober 2022 beslutade gruppen att man ville ta nästa steg och bilda en evangelisk-luthersk församling i Linköping under Missionsprovinsens tillsyn. En arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta stadgar och förbereda ett församlingsgrundande årsmöte till våren 2023.

Efter högmässan den 8 Januari 2023 beslutade gemenskapen att anta Heliga Korset som församlingens framtida namn. Det finns även en målsättning att kalla en präst till församlingen på 10% tjänst.

Merparten av gemenskapens medlemmar kommer från den under avveckling stadda församlingen Tabor i Kisa. Andra aktiva medlemmar har sin bakgrund i den Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping.

Runt kyrkkaffet har det visat sig finnas ett stort intresse för teologi och kyrkohistoria. Vid sidan av gudstjänstfirande har det därför uttryckts önskningar om att anordna teologiska föreläsningar i församlingens regi.

Linköping är en universitetsstad som lockar unga människor från hela landet. Den framtida församlingen vill med föreläsningsverksamheten särskilt sträcka ut en hand till kristna och sökande i den här gruppen. Evangeliet går ju som bekant inte ut förgäves.

Alla förböner tages tacksamt emot, nu när vår lilla skara tar de första stapplande stegen mot att bilda en ny församling i Östergötland.

Av Adam Johansson, sammankallande för arbetsgruppen | Foto: Jakob Okkels