Barn- och familjedag i Mariakyrkan

30 november, 2022

Den 8 oktober bjöd Mariakyrkans församling i Uddevalla in till en barn- och familjedag. Ett femtiotal barn, ungdomar och vuxna samlades för gemenskap, olika aktiviteter och undervisning runt ämnet ”Tacksägelse”. Dagen började med en inledning av komminister Tobias Olsson som påminde oss om hur mycket vi har att tacka den treenige Gud för; Fadern för skapelsens under, Jesus för frälsningen och den Helige Ande för kyrkan och att vi har fått komma till tro.

På eftermiddagen blev det undervisning och pyssel för barnen. De yngre barnen fick själva tänka efter vad de ville tacka Gud för. Det kom många förslag, timliga såväl som andliga. Barnen tackade Gud för att han har skapat oss, för Jesus, mat, kläder, fred, mamma och syskon. De äldre barnen fick undervisning om skapelsen och hur allt förändrades vid syndafallet. De pratade om att Gud därför måste skänka oss den största gåvan: Jesus. Att vi får komma till honom med tack, bön om förlåtelse och bön om hjälp är en stor anledning till tacksägelse.

De äldre tonåringarna och de vuxna fick lyssna till ett föredrag med Daniel Grahl om “Skapelse och evolution”. I överensstämmelse med temat för dagen inledde Daniel med att  poängtera hur tacksamma vi får vara över skapelsen och att Ordet står på en stabil grund. Till skillnad från vad de allra flesta människor tror finns det ingen motsägelse mellan vetenskap och Bibeln. Föredraget handlade om de många tecken hos fossil, DNA och berättelser i både muntlig och skriftlig tradition som ger Bibelns skapelseberättelse vetenskaplig trovärdighet. Det finns många fossila tecken som tyder på att en katastrof inträffade vid ett speciellt tillfälle och gav upphov till de sedimentära skikt som evolutionisterna hävdar har tagit miljontals år att bildas. Också DNA-forskning pekar på att det som står i 1 Mos 6, och de följande kapitlen, stämmer. Man har via människors arvsanlag kunnat räkna bakåt till en gemensam förfader vid den tid man tänker sig att Noa fick uppdraget att bygga en ark och floden som sedan kom. Utöver detta har många folk traditionella berättelser om en stor flod som översvämmade jorden. 

Under dagen blev det också tillfälle till utelek och då fick både barn och föräldrar vara tacksamma för det härliga höstvädret och den stora fina lekparken som finns i Mariakyrkans närområde. Andra tacksägelseämnen under dagen var god mat och rika samtal. Kyrkoherde Sveinung Eriksen avslutade med att understryka att alla gåvor Gud ger oss är av nåd och att vi inte kan ge honom något tillbaka. Jesus betalade för våra synder och vi kan bara tacka honom!

Nästa år planerar Den Gode Herdens församling i Kinna för en liknande dag. 

Av Anna-Karin Mattson   |  Foton: Anna-Karin Mattson