Begäran om ändrade restriktioner för gudstjänst

2 februari, 2021

Regeringen fick nyligen efterfrågade möjligheter att införa mer träffsäkra restriktioner för att hindra spridningen av Covid-19. Den tidigare förordningen om att det bara får samlas åtta personer vid allmänna sammankomster har man själv medgett inte är träffsäker. 

Nu på fredag, 5 februari, lämnas en namninsamling till regeringen med begäran om lättnader i restriktionerna för gudstjänster. Det är högst rimligt att antalet gudstjänstdeltagare styrs av lokalens storlek, och de flesta kyrkor kan man vara mer än åtta och ändå hålla bra avstånd. 

Det är fortfarande möjligt att skriva på. Gör det gärna du också! 

https://www.skrivunder.com/latta_pa_restriktionerna_for_gudstjanster