Besök i Prässebo och Kungälv

7 september, 2015

Söndagen den 6 september besökte jag, tillsammans med prosten Per-Anders Grunnan, dessa nya utposter i västra delen av Västergötland och i södra Bohuslän. Gudstjänstfirande påbörjades under 2014 och verksamheten har kontinuerligt utökats, inklusive katekesförhör och bibelförklaringar.

Gruppen i Prässebo fungerar tills vidare under benämningen Kyrkliga Förbundet i Göta Älvdalen. Gemenskapen fungerar som “en husförsamling”, i en bostad inredd som ett kapell. Ägaren, Stefan Brännerud, fungerar som kantor. Prosten Per-Anders Grunnan har i en artikel i Kyrka & Folk (nr 39, 29 september 2011) beskrivit detta fenomen på följande sätt:

Stefan Brännerud har ett stort fritidsintresse – att spela orgel. När han byggde sitt nya hus för några år sedan byggde han det runt sin orgel. Genom att placera orgeln på andra våningen, med öppet till nock och räcken som gör att man kan se honom på sin orgel från både matplats och vardagsrum liknar villan något av en kyrka.

Här firades högmässa i all enkelhet, drygt 20 personer var på plats.

Ett 40-tal personer deltog i eftermiddagsgudstjänsten i Kungälv. Sedan drygt ett år tillbaka samlas en grupp, knutna till Kyrkliga Förbundet i Södra Bohuslän, troget till gudstjänster och bibelstudier i Aktiva Länkens lokal i stadens utkant.

Verksamheten på dessa platser leds av prosten Per-Anders Grunnan, biträdd av komministrarna Tobias Olsson och Henrik Vestergård. Dessa bröder har också ansvar för regelbundet gudstjänstfirande i Stigens kyrka och Mariakyrkan i Uddevalla.

+Roland

Byggde sin villa runt orgeln

Nybrottsarbete

Kyrkstigen, nr 1 / 2015