Besök i Ukraina

30 april, 2011

I min deltidstjänst på Församlingsfakulteten i Göteborg ingick ett besök för Bibelskola Göteborg i Ukraina under tiden 4—14 april. Åtta studenter, reseledaren Anders Olsson från Nordisk Östmission och undertecknad vistades vid Svarta havets närhet i städerna Mykolajiv och Odessa. Vårt uppdrag var evangelisation på inte mindre än tolv skolor, barnhem, etc. Mer om detta kommer att publiceras i Nordisk Östmissions tidning och på FFG:s hemsida.

Under resans gång gavs möjlighet att lära känna det kyrkliga landskapet. I Ukraina finns åtminstone tre lutherska kyrkor — i samband med resan knöts kontakter med två av dem:

• Ukrainas tyska evangelisk-lutherska kyrka (DELKU), med nära relationer till den evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern (ELKB). Vi besökte två vackra, relativt nyrenoverade kyrkor — centralt belägna i såväl Mykolajiv som Odessa — och fick värdefulla samtal med pastor Andreas Hamburg.
En intressant kontakt knöts med pastor Alexander Gross, som leder ett evangelisations- och bibelskoleprojekt i Petrodolina, c:a 30 km utanför Odessa. Vid hans sida finns faktiskt en norsk missionär, Ole Magnus Breivold, utsänd av Normisjon.

• Synoden för den evangelisk-lutherska kyrkan i Ukraina (SELCU), med kontakter i Kanada och USA, Lutheran Church—Canada (LCC) och Lutheran Church—Missouri Synod (LCMS). Vi firade gudstjänst tillsammans med församlingen i Mykolajiv, där Gennadiy Miller med familj utför ett viktigt evangeliserande och diakonalt arbete.
Vi besökte även Concordia-seminariet i Usatovo, beläget i utkanten av Odessa. Pastorn och läraren Oleg Schewtshenko introducerade de fem teologi-studenterna, en av dem från den evangelisk-lutherska kyrkan i republiken Moldavien (ELCRM). Gästföreläsaren, pastor Matthew Heise (LCMS), undervisade engagerat om rysk kyrkohistoria, med betoning på lutherska sammanhang.

    Dessutom finns den Ukrainska lutherska kyrkan (ULC), med kontakter till Wisconsinsynoden i USA (WELS).

    Majoriteten av befolkningen tillhör någon av de tre ukrainska ortodoxa kyrkorna, för de flesta enbart ett nominellt medlemsskap. C:a 8 % av befolkningen är knuten till katolska kyrkor, medan protestanterna uppgår till c:a 2 %. Evangelisk-lutherska sammanhang är m.a.o. marginella — men på intet sätt obetydliga.

    +Roland Gustafsson