Betraktelser under fastan

20 mars, 2021

Biskop em. Göran Beijer har sammanställt en serie med textläsningar samt några ord till eftertanke för varje dag i fastan (på samma sätt som under Advent).

I följande PDF hittar du materialet för fastans inledning: klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för första veckan i fastan: klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för andra veckan i fastan: Klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för tredje veckan i fastan: Klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för fjärde veckan i fastan: Klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för femte veckan i fastan: Klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för stilla veckan: klicka här!

Bp Göran skriver:

Se, vi går upp till Jerusalem!

Vänner i Herren!

Fastan är en tid då vi följer Jesus ’upp till Jerusalem’. Vi följer honom i hans kamp mot ondskans makter, fram till hans lidande och kors. Det är en tid att fördjupa vår tro på honom ”som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull”.

Jag skall nu göra som under Advent – för varje dag föreslå texter att läsa och förse dem med korta ord till eftertanke.

Jag kommer att använda de texter för varje dag i Fastan, som i många fall har tradition tillbaka till fornkyrkan. De försvann i kyrka med reformationen, då man upphörde med fast ordning för gudstjänster på vardagarna. Men de finns angivna i bl.a. Daily Divine Service Book, det komplement till den vanliga handboken som 2010 utgavs i Missourisynodens sammanhang. Nu har också Rom övergivit den gamla textserien, efter Andra Vatikankonciliet gavs ny ordning för Fastan (om den är bättre, kan diskuteras).

Tidigt uppstod i Rom en fast ordning för vilken av stadens kyrkor biskopen skulle fira mässa i (kallades ’stationskyrkor’). I några fall kommer jag att nämna det, eftersom textvalet ibland påverkades av vilken kyrka det handlade om.

Vår kyrka har en hedervärd tradition med passionspredikningar över Vår Herres Jesu Kristi lidande. Den gamla kyrkan hade en annan inriktning, värd att ta del av. Fastan var den tid då katekumenerna, dopkandidaterna fick den sista beredelsen för dopet vid Påsk (märks särskilt på fredagarna). Det var också en tid då för botgöring för dem som ådömts offentlig bot (särskilt torsdagarna).

Jag har hämtat mycket inspiration till mina tankar från The Church’s Year of Grace, en bearbetad översättning av Pius Parsch: Das Jahr des Heiliges (1923).

Också nu hämtar jag texterna från den nyutkomna NuBibeln, och återger dem i sin helhet, så att man slipper slå upp dem i sin Bibel.

Som i Advent lägger jag till notiser om dagar att minnas någon som gått före oss i tron. Några är dagar som också i vår kyrka firades under lång tid efter reformationen. Många har lämnat spår efter sig i namnen i vår almanacka.

Jag önskar er en välsignad Fastetid!

+Göran