Biskopsvigning av Bengt Ådahl

3 maj, 2019

Det var en stor glädje att få delta i högtidsdagen i Immanuelkyrkan i Göteborg, lördagen den 27 april 2019. Bengt Ådahl vigdes till missionsbiskop för Missionsprovinsen i Sverige efter Roland Gustafsson som efter nio år lade ned sin stav och blev emeritus.

Biskopsvigningen förrättades av biskop Roland Gustafsson. Han assisterades av biskoparna Göran Beijer, Lars Artman och till mångas stora glädje även Missionsprovinsens förste biskop Arne Olsson. Därutöver assisterade även Hans Martin Jönson från Lettlands lutherska kyrka, Thor Henrik With från Norge och Risto Soramies från Finland.

Vikväggen i kyrksalens högra del var öppen och båda rummen var i stort sett fyllda av förväntansfulla människor. Det var deltagare i alla åldrar. Bland dem fanns gäster från Tyskland, Storbritannien, Norge, och Finland, och dessutom ett stort antal av Missionsprovinsens präster.

Mäktigt och glädjefullt ljöd körens alla stämmor i ingångsprocessionens ”Jubla i Herren”, när den långa processionen av biskopar och präster tågade in i kyrksalen.

Vi fick vid ett flertal tillfällen njuta av underbar körsång under ledning av Inese Johansson. Både församlingssången och körsången ackompanjerades av orgel och emellanåt även av blåsinstrument.

Påskens glädje och uppståndelsens verklighet avspeglades i ord och ton, både i det som sades och i sångernas texter.

I sitt tal utgick biskop Roland från Paulus ord om hur en församlingsledare ska vara, ur Titusbrevet 1:5–9. Han talade utifrån rubrikerna:
1) Varje stad
2) Förvaltarskapet
3) Livet
4) Läran
Läs hela talet här: Vigningstal

”Se på Jesus” är den nye missionsbiskopens valspråk, och han talade kort över det bibelordet.   

Omedelbart efter vigningsdelen, ledde den nye missionsbiskopen högmässan. Han assisterades av sin son Jonatan Ådahl samt Jakob Appell, Andreas Karlgren och Anders Alapää.

Den ståtliga processionen tågade ut ur kyrkan till tonerna av ”Postlude” av H Willan.

Under ledning av Maria Birgersson hade det dukats upp mingelfika med baguetter, juice/vatten och därefter kaffe med kaka. På så sätt blev det tillfälle att samtala med deltagare från när och fjärran.

Biskop Bengt var omgiven av sin familj med hustrun Ann-Mari, fem barn med respektive och tio barnbarn samt två av sina syskon med makar. Från södra Halland kom det även en liten skara vänner som ville dela glädjen med oss alla denna dag.

Vid den efterföljande samlingen i kyrksalen lämnades minnesord och hälsningar till den nye missionsbiskopen.

Dagen avslutades med en festmåltid för anmälda gäster, på hotell Scandic Backadal. God mat och varm gemenskap genomsyrade kvällen. I talen blandades allvar med humor och vi fick oss många hjärtliga skratt.  Det överlämnandes även gåvor till biskop Bengt.

Lena Arvidsson-Artman
Örkelljunga