Ny församling i Blekinge/Småland

12 december, 2015

I maj 2015 rapporterade vi om ett påbörjat arbete i sydöstra delen av vårt land – se Högtid i Karlskrona.
Pastor Magnus Olsson har nu förmedlat följande rapport:

I sydöstra Blekinge/Småland fick vi med glädje och tacksägelse gå in i det nya kyrkoåret. Som ett svar på mångas böner grundades S:t Andreas församling. Gud använder oss, enkla människor, som redskap för att samla sin utspridda hjord. Denna gång använde Herren sig av sin tjänarinna Elin Skjutare som kontaktade Missionsprovinsen och bad att något skulle ske i Karlskrona. Resultatet blev att bibelstudier regelbundet hölls i den gamla örlogsstaden. Gruppen som samlas kommer från olika delar av Sydsverige och började i våras fira gudstjänster regelbundet. För att ta ytterligare ett steg mot att bli en del av Missionsprovinsen bildades S:t Andreas församling.

Kontaktpersoner:
Anders Petersson, församlingens ordförande
073-821 75 80, anderspetersson@gmail.com
Magnus Olsson, församlingens pastor
070-371 20 67, magnus.olsson@missionsprovinsen.se

Vi gläds över detta initiativ och önskar den etablerade församlingen Guds fortsatta ledning och välsignelse! Formellt sett kommer S:t Andreas-församlingens ansökan att behandlas av Missionsprovinsens Missionsråd och Konsistorium under vintern/våren 2016.

 

S:t Andreas församling samlas regelbundet till gudstjänst och bibelstudier i både Karlskrona och Nybro.
Bilden är från församlingslägret 1:a advent 2015, då församlingen bildades.