Bön för Israel

Biskop Bengt anbefaller förbön för Israel, han hälsar:

Jag skickar till er en Bön för Israel, som jag skrivit.
Jag anbefaller den varmt och enträget till att användas!
Tryck gärna ut den på papper, så att du kan ha den i
din Bibel, din andaktsbok, gudstjänstpärm m.m.

Vi prisar dig, Treenige Gud, Fader, Son och Helig Ande.
Vi prisar dig för att du är, den du är, av evighet.

Vi ropar till dig, du som är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, för det lidande som ditt folk Israel nu går igenom.

Vi bär fram till dig all den smärta, all den sorg, all den vrede, som Hamas terror orsakat.

Käre himmelske Fader. Vi ber för ditt folk Israel. Vi ber för alla, som bor i landet. Du vet alla spänningar och konflikter, som finns där.

Vi ber att det skall bli fred och trygghet i landet. Vi ber att Hamas terrorattacker ska upphöra. Vi ber att israeliska soldater ska kunna försvara sitt land mot angrepp.

Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt.

Hela och läk alla sår. Hör alla rop till dig om hjälp. Se till dina löften till ditt folk.

Fräls oss ifrån ondo. Se inte på våra synder, utan se på oss genom din Son, Jesus Kristus.

Låt oss tillsammans kunna bekänna: Jesus Kristus är HERREN och Messias!

Amen!