Bön i corona-tid

16 mars, 2020

Här är en bön i corona-tiden. Vi behöver be oss igenom den här krisen. När vi ber är vi inte ensamma. Herren är nära, hos oss. Och vi är förenade med våra bröder och systrar i tron, som också ber.

En psalm i psalmboken, som passar bra, är Svenska psalmen 539 ”Vänd bort din vrede.” Den sjöngs ofta förr på Botdagen. Den passar bra också nu, med fastetiden, som vi är inne i. Bed den psalmen!

Hälsningar från
+Bengt

Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Vi prisar dig för din makt och din härlighet.

Vi bär fram all den oro och all den nöd, som kommer av corona-virusets framfart.

Vi ber: Bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot corona-viruset.

Ge oss vishet i, hur vi skall leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa.

Vi ber för alla oroliga: Var du, Herre, deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla.

Vi ber föra alla drabbade: Herre, kom med helande och hälsa och läkedom.

Vi ber för alla gamla och utsatta: Herre, var du deras beskydd.

Vi ber för alla som vårdar de sjuka: Var med dem i deras uppgifter.

Ge dem beskydd och kraft att orka.

Vi ber för alla som blir isolerade: Låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke.

Vi ber för alla beslutsfattare: Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem vishet och led dem.

Vi ber för oss alla: Sänd oss dina änglars beskydd, dag och natt.

Vi ber för vårt folk: Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud.

Gör oss till ett folk, som söker dig och följer ditt Ord.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

 

Amen!