… c:a 20 år senare …

14 juli, 2021

– Missionsstiftens i Norden etablering och utveckling –

Det ges tillfällen att som pensionär se tillbaka på gångna tider. Under våren har jag forskat något om den kyrkliga utvecklingen i de nordiska missionsstiften. På begäran har jag blivit ombedd att dela något av detta med Er Sändebrevs-läsare.  

Missionsprovinsen

Provinsen grundades 2003. 

Kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes 2005 till missionsbiskop av biskop Walter Obare Omwanza i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). De första prästvigningarna genomfördes samma dag av biskop Arne. 

2006 vigdes två biträdande biskopar: Lars Artman och Göran Beijer. 

2009 utvidgades provinsen och fick namnet Missionsprovinsen i Sverige och Finland och 2010 vigdes Matti Väisänen som biträdande biskop för Finland. Samma år överlämnade bis-kop Arne biskopsstaven till Roland Gustafsson. 

På Valgmenigheternas i Nord-Norge begäran vigde biskop Roland 2012 Thor Henrik With till biskop. 

2013 etablerades Det Finska Missionsstiftet och den biträdande biskopen för Finland, Matti Väisänen, vigde Risto Soramies till dess biskop. Missionsprovinsen koncentrerade sig därmed primärt på verksamheten i Sverige. 

2015 tecknades ett avtal om samarbete mellan de nordiska missionsstiften: Missionsprovinsen, Det Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge. 

2018 blev Missionsprovinsen medlem i International Lutheran Council (ILC), en organisation som har ett 50-tal medlemskyrkor.  

2019 överlämnade biskop Roland biskopsstaven till Bengt Ådahl. 

Biträdande biskoparna Göran Beijer och Lars Artman lade ner sina stavar 2019 respektive 2020.  

Provinsen har f n:
• 15 församlingar
• fyra distrikt
• 47 präster

Vigningar:
Biskop Arne: fyra biskopar, 20 präster (tolv för Sverige och åtta för Finland), en diakon.
Biskop Roland: två biskopar (en för Norge), nio präster, en diakon, en diakonissa. 
Biskop Bengt: två präster.

Internationella kontakter: 
International Lutheran Council (ILC).

Det Finska Missionsstiftet (LHPK) / Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Stiftet grundades år 2013. Bakgrunden finns i Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det andliga nödläget i denna kyrka ledde till att kristna på olika håll i Finland blev hemlösa. Dessa kristna grundade församlingar inom ramen för Finska Lutherstiftelsen (1999). Denna anslöt sig 2005 till Missionsprovinsen i Sverige, vilken samtidigt utvidgades till Missionsprovinsen i Sverige och Finland. 

2010 vigdes Matti Väisänen till Missionsprovinsens biträdande biskop för Finland. 

2013 överlämnade biskop Matti bis-kopsstaven till Risto Soramies, som därmed blev stiftets förste biskop. 

Vigningar: 
Biskop Matti: en biskop, 13 präster
Biskop Risto: 21 präster

Missionsstiftet har f n:
• 39 församlingar
• 2 313 medlemmar
• sju prosterier
• tre svenskspråkiga församlingar: Jakobstad, Vasa och Åbo
• 61 präster

Internationella kontakter:
• International Lutheran council (ILC)
• Lutheran Church Canada (LCC)
• Selbständige Evangelisch-Luther- ische Kirche (SELK), Tyskland
• Evangelical Lutheran Church of England (ELCE)
• The Lutheran Church—Missouri Synod (LCMS), USA

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) 

Stiftet etablerades 2013. Det har emellertid sina rötter i biskop Børre Knudsens tjänst i “Strandebarm prosti av Den norske kyrkja i eksil” från 1997. Biskop Børre assisterade vid biskopsvigningen i Göteborg 2005. Den nuvarande biskopen, Thor Henrik With, vigdes som biskop Børres efterföljare 2012. 

Stiftet har f n:
• fyra församlingar
• fyra präster

Internationella kontakter:
• International Lutheran council (ILC)
• Selbständige Evangelisch-Luther- ische Kirche (SELK), Tyskland
• Evangelical Lutheran Church of England (ELCE)

De tre nordiska missionsstiften har, om än inte en formellt etablerad kyrkogemenskap, en historisk koppling till Kenya. ELCK-biskopen Walter Obare Omwanza vigde vid biskopsvigningen i Göteborg 2005, respektive assisterade vid vigningar i Kristianstad och Stockholm 2006, Helsingfors och Göteborg 2010 samt Tromsø 2012. 

Kontakterna och relationerna är märkliga – sett i ett missions- och kyrkohistoriskt ljus. ELCK har mångårigt stöd av missionsinsatser från Sverige (Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner fr o m 1948), Finland (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland fr o m 1963 och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys fr o m 1970) och Norge (Norsk Luthersk Misjonssamband fr o m 1977). 

Så långt c:a 20 års kortfattad historisk tillbakablick. Bortom statistiken finns det anledning att på sikt undersöka och reflektera över hur de nordiska stiften utvecklats, likheter och olikheter. 

Roland Gustafsson

Bp emeritus