… c:a 20 år senare …

14 juli, 2021

– Missionsstiftens i Norden etablering och utveckling –

Det ges tillfällen att som pensionär se tillbaka på gångna tider. Under våren har jag forskat något om den kyrkliga utvecklingen i de nordiska missionsstiften. På begäran har jag blivit ombedd att dela något av detta med Er Sändebrevs-läsare.  

Missionsprovinsen

Provinsen grundades 2003. 

Kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes 2005 till missionsbiskop av biskop Walter Obare Omwanza i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). De första prästvigningarna genomfördes samma dag av biskop Arne. 

2006 vigdes två biträdande biskopar: Lars Artman och Göran Beijer. 

2009 utvidgades provinsen och fick namnet Missionsprovinsen i Sverige och Finland och 2010 vigdes Matti Väisänen som biträdande biskop för Finland. Samma år överlämnade bis-kop Arne biskopsstaven till Roland Gustafsson. 

På Valgmenigheternas i Nord-Norge begäran vigde biskop Roland 2012 Thor Henrik With till biskop. 

2013 etablerades Det Finska Missionsstiftet och den biträdande bis-kopen för Finland, Matti Väisänen, vigde Risto Soramies till dess biskop. Missionsprovinsen koncentrerade sig därmed primärt på verksamheten i Sverige. 

2015 tecknades ett avtal om samarbete mellan de nordiska missionsstiften: Missionsprovinsen, Det Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge. 

2018 blev Missionsprovinsen medlem i International Lutheran Council (ILC), en organisation som har ett 50-tal medlemskyrkor.  

2019 överlämnade biskop Roland biskopsstaven till Bengt Ådahl. 

Biträdande biskoparna Göran Beijer och Lars Artman lade ner sina stavar 2019 respektive 2020.  

Provinsen har f n:
• 15 församlingar
• fyra distrikt
• 47 präster

Vigningar:
Biskop Arne: fyra biskopar, 20 präster (tolv för Sverige och åtta för Finland), en diakon.
Biskop Roland: två biskopar (en för Norge), nio präster, en diakon, en diakonissa. 
Biskop Bengt: två präster.

Internationella kontakter: 
International Lutheran Council (ILC).

Det Finska Missionsstiftet (LHPK) / Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Stiftet grundades år 2013. Bakgrunden finns i Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det andliga nödläget i denna kyrka ledde till att kristna på olika håll i Finland blev hemlösa. Dessa kristna grundade församlingar inom ramen för Finska Lutherstiftelsen (1999). Denna anslöt sig 2005 till Missionsprovinsen i Sverige, vilken samtidigt utvidgades till Missionsprovinsen i Sverige och Finland. 

2010 vigdes Matti Väisänen till Missionsprovinsens biträdande biskop för Finland. 

2013 överlämnade biskop Matti bis-kopsstaven till Risto Soramies, som därmed blev stiftets förste biskop. 

Vigningar: 
Biskop Matti: en biskop, 13 präster
Biskop Risto: 21 präster

Missionsstiftet har f n:
• 39 församlingar
• 2 313 medlemmar
• sju prosterier
• tre svenskspråkiga församlingar: Jakobstad, Vasa och Åbo
• 61 präster

Internationella kontakter:
• International Lutheran council (ILC)
• Lutheran Church Canada (LCC)
• Selbständige Evangelisch-Luther- ische Kirche (SELK), Tyskland
• Evangelical Lutheran Church of England (ELCE)
• The Lutheran Church—Missouri Synod (LCMS), USA

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) 

Stiftet etablerades 2013. Det har emellertid sina rötter i biskop Børre Knudsens tjänst i “Strandebarm prosti av Den norske kyrkja i eksil” från 1997. Biskop Børre assisterade vid biskopsvigningen i Göteborg 2005. Den nuvarande biskopen, Thor Henrik With, vigdes som biskop Børres efterföljare 2012. 

Stiftet har f n:
• fyra församlingar
• fyra präster

Internationella kontakter:
• International Lutheran council (ILC)
• Selbständige Evangelisch-Luther- ische Kirche (SELK), Tyskland
• Evangelical Lutheran Church of England (ELCE)

De tre nordiska missionsstiften har, om än inte en formellt etablerad kyrkogemenskap, en historisk koppling till Kenya. ELCK-biskopen Walter Obare Omwanza vigde vid biskopsvigningen i Göteborg 2005, respektive assisterade vid vigningar i Kristianstad och Stockholm 2006, Helsingfors och Göteborg 2010 samt Tromsø 2012. 

Kontakterna och relationerna är märkliga – sett i ett missions- och kyrkohistoriskt ljus. ELCK har mångårigt stöd av missionsinsatser från Sverige (Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner fr o m 1948), Finland (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland fr o m 1963 och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys fr o m 1970) och Norge (Norsk Luthersk Misjonssamband fr o m 1977). 

Så långt c:a 20 års kortfattad historisk tillbakablick. Bortom statistiken finns det anledning att på sikt undersöka och reflektera över hur de nordiska stiften utvecklats, likheter och olikheter. 

Roland Gustafsson

Bp emeritus