Corona-epidemin

11 mars, 2020

Nu när Corona-viruset sprider sig, växer oron bland människor i vårt samhälle. Vi har anledning att särskilt tänka på dem som redan drabbats eller som på grund av sjukdom och svaghet känner sig extra oroliga!

Myndigheternas råd och riktlinjer kan komma att ändras, och det är angeläget att vi följer dessa – se närmare på www.folkhalsomyndigheten.se/

Smittspridningen kan också påverka gudstjänster och samlingar inom Missionsprovinsen, särskilt när det gäller frågan om hur nattvarden firas.

Här är några enkla råd:

Är du själv sjuk, förkyld, har snuva m.m: Stanna hemma!

Tillämpar ni fridshälsning i nattvardsmässan i din församling, bör ni undvika att ta varandra i hand, utan nicka vänligt till varandra istället.

Är du osäker om hur du ska göra vid nattvardsgången; tala med din församlingspräst före gudstjänsten. Han kan ge goda råd.

Man kan stanna hemma, dels för att man själv är sjuk, men också för att man är extra känslig för att bli smittad och skulle ha svårt att klara av att blir sjuk; använd då gärna möjligheten att kalla på din församlingspräst och be att han gör hembesök.

Tvätta händerna när du träffat andra människor.

Och kom ihåg att bära fram dessa bekymmer, liksom andra, och överlämna dem i Herrens händer. Bed för de sjuka och drabbade. Bed om beskydd.

Psaltaren 61 är en bön om beskydd. I vers 5 står det:
Låt mig bo i din hydda evinnerligen, under dina vingars beskydd tar jag min tillflykt. Sela.

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop