Den 2 april 2022 fyller Missionsbiskop emeritus Roland Gustafsson 70 år

27 december, 2021

För att hedra Biskop Roland och uppmärksamma hans insatser som missionär och missionsbiskop avser Missionsprovinsen att publicera en festskrift med titeln

Allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss. 
Festskrift till Missionsbiskop Roland Gustafsson vid hans 70-årsdag

Festskriften har fått sin titel efter biskop Rolands eget valspråk från Jes 26:12.

Festskriften kommer att innehålla ett 20-tal bidrag från släkt, vänner och bekanta i Sverige, Europa och Afrika. De lyfter fram olika perspektiv kring frågor som gäller mission och kyrka, globalt och i Norden, samt drag i Missionsprovinsens tillblivelse och utveckling.

Enligt planerna ska boken högtidligen överlämnas till biskop Roland på eftermiddagen, lördagen den 14 maj i Göteborg. Samlingen kommer att äga rum i Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg; vi återkommer till exakt tid och program.

Boken kommer att finnas till allmän försäljning, men dessförinnan erbjuds alla intresserade att subskribera på boken. Genom att förskottsbetala kommer man att ingå i tabula gratulatoria, en lista över gratulanter, och få boken till ett något lägre pris. 

• För att komma med i gratulationslistan, ange koden FS samt förnamn och efternamn (t ex FS Ailen & Gunnar Andersson), samt hemort.

• Om du vill få festskriften hemskickad, ange även postadress. 

• Om du vill förhandsbeställa boken men inte stå med i gratulationslistan, skriv: ej tabula.

• Böckerna kommer att finnas för avhämtning i Göteborg, i första hand i Immanuelkyrkans lokaler.

• Om du vill hämta ut boken i Göteborg, betala 249 kr på Missionsprovinsens swish123 445 32 21, alternativt plusgiro165 78 21-3.

• Om du vill få boken hemskickad, betala 299 kr på plusgiro 165 78 21-3.

Notera att församlingar, institutioner och privata firmor är välkomna både att beställa boken och att finnas med i tabulan.

Obs! Sista inbetalningdag för att komma med i tabulan är 25 februari 2022.

På Missionsrådets uppdrag,

Rune Imberg – Gunnar Andersson – Jakob Okkels (redaktionskommitté)