Den helige Ande är ingen skeptiker

28 juli, 2017

Reformationsjubileum 1517–2017

Vi vill på ett enkelt sätt lyfta fram några av reformationens frukter och vad det vill säga att vara luthersk. Det finns goda skäl för att ta till vara reformationens återupptäckter och gåvor till Kyrkan.

Vi har nu fått en hälsning och artikel från finska Missionsstiftets biskop, Risto Soramies. Han tar avstamp i Martin Luthers skrift ”Om den trälbundna viljan” och lyfter även fram Katekesen, som en viktig lärare för en kristen människa.

Den helige Ande är ingen skeptiker och har inte skrivit tvivelaktiga ting eller subjektiva åsikter i våra hjärtan, utan fasta och vissa ting, säkrare och oryggligare än själva livet och all erfarenhet (Luther i ”Om den trälbundna viljan”).

Den kristnes tro har en ständig följeslagare: tvivlet. Tvivel följer tron liksom skuggan följer en människa: Är jag en riktig troende, en sann kristen, eller försöker jag bara vara det? / Jag har så många svagheter och t o m synder och sådana förfärliga tankar i mitt sinne, hur skulle Gud alls kunna älska mig? En del människor känner detta mer än andra, men sådana tankar bekymrar också dem som försöker förneka det. En kristen måste göra något åt saken. För att få bekräftelse kan hon leta efter trons frukter i sitt eget liv. Kanske berättar hon för andra om sitt förändrade liv eller så söker hon särskilda tecken, underbara upplevelser, andliga gåvor som skulle kunna visa att Gud har gripit in i hennes liv. Om bara jag kunde få se ett mirakel, om bara min mamma kunde helas från sin cancer genom min förbön eller om jag bara kunde tala i tungor eller känna något utöver det vanliga, då kunde jag vara säker på att vara en sann kristen, accepterad av Gud.

Det finns kristna som vill kväva sina tvivel genom att förtränga dem och blåsa upp sin tro i försöket att övertyga sig själva om trons äkthet. Vissa går ganska långt på den vägen, men någonstans vid vägens slut finns det alltid en avgrund eller en stenmur.

Guds ord ger oss en bättre grund för vår tro: istället för att leta bland våra känslor eller färdigheter, istället för att söka i vår moraliska utveckling eller våra underbara upplevelser, mirakel eller bönesvar, så vänder Guds ord våra ögon från oss själva till Guds verk för oss. Martin Luther har framfört detta väldigt tydligt i sin undervisning. Katekesen är en underbar vägledning till att flytta focus från oss själva till Guds gärningar. Det är inte meningen att vi skall söka trons bekräftelse i oss själva, i våra erfarenheter, känslor och framsteg i vårt kristna liv. Det är inte tankar, men istället löften knutna till konkreta saker, som är Guds sätt att försäkra oss om sin frälsning.

Som kristen har jag genom åren sökt bekräftelse i manga saker, men jag fördes alltid tillbaka till verkligheten av Tio Guds bud, som Luther förklarade så enkelt och klart. De fick mig att sluta hoppas på någon teknik i strävandet efter bekräftelse: Jag t ex läste en ny bok om seger i kristenlivet eller något liknande. Kanske andra människor kan vinna segrar, men jag är uppenbarligen fortfarande en syndare. Eller så jag bad länge och innerligt, jag ansträngde mig för att rena mina motiv och försökte lyda tillräckligt, så att Gud skulle sände sin helige Ande…

Många kristna kämpar på så här! När man prövar allt i Guds ljus måste man som Paulus utbrista: Jag arma människa! Vad kommer Gud att säga om mig? Älskar Gud mig – hur kan Han?

Fyra säkra tecken på Guds kärlek:

En människa kan inte stå ut med denna hopplöshet, tvivel och brist på bekräftelse. Hon måste finna ett svar. Det vanligaste svaret även bland troende verkar vara: Jag hoppas på Guds vänlighet, Han kommer inte att se så allvarligt på allting, Han kommer att förstå mig. Jag är inte mycket värre än andra. – Gud är ju ändå Kärlek.

Men så läser vi den enkla, osminkade sanningen i Katekesen:

Vad säger nu Gud om alla dessa bud?

Så säger han:

”Jag, Herren, Din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd mot tusenden, när man älskar mig och håller mina bud (2 Mos. 20:5f).

Vad betyder det?

Gud hotar att straffa alla dem, som överträder dessa bud. Därför skall vi frukta för hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla dem, som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.

Denna undervisning är på samma gång skrämmande och underbar: Den är skrämmande, därför att den tydligt fördömer mig och min vandring som en kristen, t o m mitt innersta, mina motiv – allt. Men undervisningen är i en annan mening underbar: Det finns ingen mening i att försöka hitta frälsningsvisshet i min egen tro och mina egna gärningar. Uppenbarligen är de inte bara otillräckliga, – de fördömer mig. Så jag måste hitta visshet någon annanstans, inte i mig själv och min egen tro.

Martin Luther och mina lutherska lärare, präster och fäder har lärt mig: Det finns en säker, fast grund. Du kan vara viss om Guds nåd. Inte genom att tro på någon sorts dimmig kärleks- eller nådesprincip, men genom att rikta blicken mot dessa fyra saker: Lindakläder, Kors, Vatten, Bröd och Vin.

  1. Lindakläder. Jag har fyra söner och 12 barnbarn, så jag har sett en mängd lindakläder, även om det vanligtvis var min hustru och mina svärdöttrar som tog hand om dem. Vad kan sådana smutsiga kläder lära oss?
    Änglarna förkunnade för herdarna: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba (Luk. 2:11f.). Fråga nu Dig själv: En Allsmäktig Gud som är beredd att för min skull bli ett spädbarn som måste lindas i tygblöjor – älskar Han mig?
  1. Korset. När Du ser på korset i Din kyrka eller kanske i Din andaktshörna i Ditt hem, fråga Dig då: Jag undrar om en Allsmäktig Gud som var redo att dö och bli förkastad på grund av mina synder, så att jag inte kommer att bli förkastad, om Han älskar mig?
  1. Vatten. Titta sedan på dopets vatten. Fråga Dig själv igen: Jag undrar om en allsmäktig Gud som lovar att tvätta bort mina synder och förena mig med Kristus genom dopet, om Han älskar mig?

  2. Bröd och Vin. Och när Du går till Herrens heliga nattvard, fråga Dig då: Jag undrar om en Allsmäktig Gud som utgjöt sitt blod till mina synders förlåtelse och inbjuder mig till att äta hans kropp och blod, – om Han älskar mig?

Alltså, varje bekräftelse genom Din egen tro eller Dina egna gärningar är ödelagd och Du skäms för att Du ens satte något hopp till dem. Men nu fäster Du Dina andliga och också Dina fysiska ögon på de konkreta tecknen som Gud själv har gett sin Kyrka. Evangeliet om en annans fullbordade verk för Dig, med början i Bethlehem och hela vägen till Golgata. Nu behöver Du inte föreställa Dig Kristi blod: Du äter brödet om vilket Jesus (genom prästen) säger: Detta är min kropp, utgiven för Dig och Du dricker Vinet om vilket Jesus säger: Detta är mitt blod, utgjutet för Dig.

Når Du gång på gång återvänder till dessa säkra tecken från Gud, så övervinner Du den ”skuggan”, tvivlet, som skymmer Din tro. Du bör inte nyttja några andra medel till att besegra den skuggan än dessa Nådens medel som Gud har gett Dig: Evangeliet om Guds frälsningsverk, borttvättandet av Dina synder genom Dopet och Jesu kropp och blod som Du verkligen äter och dricker vid altaret i Din kyrka.

Detta har jag – lite i taget – lärt mig av Bibeln, Katekesen och med hjälp av många lärare och trossyskon. Och nu, som gammal, stavar jag fortfarande på samma sätt.

Lilla Katekesen lärde mig det då jag var bara nio år gammal, men denna skatt var begravd under manga saker och falska läror, som mitt otrogna hjärta villigt lyssnade till. Mina lärare är Guds Lag, som jag läser i Bibeln och i Katekesen och som jag hör predikas i våra gudstjänster och Evangeliet, talat till mig i Ordet och från altaret: Dina synder är förlåtna i Faderns, Sonen och den helige Andes Namn. Om inget annat skulle övertyga mig, så skulle detta: Mitt blod, utgjutet för Dig till syndernas förlåtelse.

Jag tackar Gud för den sanna och enkla lutherska undervisningen, som i enlighet med Guds ord tar bort de mänskliga resultatens falska grund när det gäller Frälsningen, och som istället ger oss Guds löftens faste granit-grund, Jesu fullbordade verk och Nådens medel som når våra öron, hud och munnar.


+Risto Soramies
Biskop i finska Missionsstiftet