Den Helige Ande leder oss till Kristus

21 maj, 2016

– Betraktelse över Joh. 6:44–47

David ville bygga ett tempel, där Gud skulle bo. Gud lovade upphöja den Sonen som skulle utgå ur Davids liv. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa Hans kungatron för evigt (2 Sam. 7:13). Kristus bygger sin kyrka och församling, när Han ger oss sin Helige Ande. Kristus gör oss till Guds tempel, där Gud själv vill bo och vara.

Även om Gud inte behöver något hus att bo i – himlarna rymmer Honom inte och Han är högt över oss – så är Han nära sitt folk. Gud bygger sitt tempel och sin kyrka i människors hjärtan. Han drar människor till sig med sitt Ord och sin Ande. Guds Helige Ande röjer under hinder och motstånd. Han väcker sann bot och bön om syndernas förlåtelse, och tro på Kristus. Den Helige Ande fyller hjärtat med kärlek, glädje, frid, tålamod, tacksamhet, åkallan och böner.

Hur blir vi Guds tempel, där Guds Ande bor och verkar? Ja, Gud befaller: Tänk på vilodagen, så att du helgar den. Ta väl vara på Guds förunderligt stora gåva, när Guds ord predikas kraftigt och klart, och när dopet och Herrens heliga nattvard delas ut efter Kristi ord och instiftelse. Andliga hungertider kan snart komma. En kyrka som ser mer på vad världen vill och inte följer Guds heliga ord hjälper ingen till sanning och tro på Herren Jesus och evigt liv.

Nådens tid är snart förbi. I sin kyrka och församling rensar Gud bort det som är ont. Men märkligt länge räcker Han ut sina händer till ett ohörsamt folk som föraktar Hans namn. Där Guds Helige Ande bor och verkar kommer Andens frukter fram. Där Kristus bor och regerar är döden övervunnen. Alla som håller sig till Kristus får vänta de dödas uppståndelse och evigt liv.

Den Helige Ande väcker andligt liv

Kristus ensam öppnar himmelen för oss. Hela Bibeln talar från början till slut om Guds Son som kom i världen för att frälsa sitt folk från deras synder. Men av eget förnuft eller kraft lyssnar igen till Guds ord, och ingen söker sin Frälsare. Människorna vände sig bort från Guds ord och fick lust för synden. Guds Helige Ande måste öppna hjärtat och ge oss ett nytt sinne. Gud vill dra oss ur tanklöshet och osanning, ur orena lustar och andligt mörker, ur otro och evigt fördärv, till sanning och rättfärdighet och till evigt liv, som Kristus ensam ger.

Vår Hjälpare kommer från Fadern och Sonen. Den Helige Ande hjälper oss att förstå frälsningens stora gåva, känna vår olycka och komma till Kristus och få synderna förlåtna, och att leva med Kristus. När Guds Ande rör hjärtat, blir Ordet, som vi hör och lär, ett ord till mig – om min evighet och min frälsning, mina synder, och om Jesu kärlek och svåra lidande på korset för mig.

När Guds Helige Ande vill dra människor ur världens tanklösa liv till att söka Jesu nåd, så visar sig hinder och motstånd. Synden binden med många band. Många säger: det får bli en annan gång, när jag får bättre tid. Vi behöver bli stilla vid Guds ord, för att få ljus och kraft att gå livets väg.

Alla tider drar Kristus människor till sig. Hans död och uppståndelse är en märklig predikan för världen. Men alla som vill ta emot lärdom av Gud får hjälp att komma igenom sina hinder. Kristus stänger inte ute någon enda från sitt rike.

Anden hjälper oss att förstå Guds ord

Det står skrivet hos profeterna: ”De skall alla ha fått lärdom av Gud” (Joh. 6:45 och Jes. 54:13). Ja, vi behöver få lärdom av Gud. Vi har Guds eget ord skrivet i Bibeln. Läs den, och använda möjligheterna väl – att höra Guds ord predikas rätt, så att du kommer att förstå predikan och ta emot Ordet. Den som kommer bara någon gång ibland blir ytlig och främmande för Gud.

Guds Helige Ande måste få tid och tillfällen att verka med Guds ord på hjärtat, skingra mörkret och bryta motståndet. Jesus kallar oss att bli hans lärjungar för att vi skall få tron och bli frälsta. Där Guds ord varje dag och varje söndag kommer i tankarna kan andligt liv väckas och trons ljus och tröst och frimodighet komma in.

Människor får tider när Guds Helige Ande talar kraftigt till dem med Guds ord. Ordet som förut kändes tråkigt och ledsamt blir levande och klart. Men hindren är stora och måste övervinnas. Den Helige Ande manar: Gå vägen som Guds ord visar. Låt Ordet lysa och leda, så kommer du fram på livets väg. Bed att Guds Helige Ande hjälper dig fram till rätt tro på Kristus.

Guds Ande hjälper oss att tro på Jesus

Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av Honom kommer till mig (Joh. 6:45). Vi kan inte tänka ut vägen till Guds rike eller ta oss tron. Guds Son har sett Fadern. Han förklarar hur vi kommer till Gud. Vi behöver undervisning av Guds ord om vägen till evigt liv, för att vi inte skall leva i mörker.

När Guds Helige Ande väcker någon att lyssna till Guds röst och tänka på vad Herren har sagt, så vaknar samvetet. Men det är svårt för människor att komma med bön om förlåtelse. Guds Andes röst påminner: Gå sanningens väg. Bli inte borta från Gud, och gå inte mot evigt fördärv. Anden gör Guds ord klart och levande, att Jesus blev slagen och dömd till döden och korsfäst för att du skall bli frälst. Din missgärning är svår, men Jesus bar den för dig. Gå till Jesus, och håll dig till Honom. Den, som lyssnar till Fadern och lär av Honom, kommer till Jesus och får verklig tröst.

Du får något av glädjen att vara Guds kära barn. Men vägen går genom frestelser, sorger och bekymmer, där det kan kännas som Gud inte mer hjälper. Men Guds ord visar och pekar på tryggheten att ha Jesus till Herre.

Guds Ande ger det eviga livets glädje

Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror har evigt liv (Joh. 6:47). För att bli frälsta för evigheten behöver vi komma till tro på vår Frälsare. När vi står inför döden och tänker på hur vi har levat och hur det går för evigheten, är det inte lätt att kunna tro på Jesus. Vi behöver ta emot lärdom av Gud i tid, lyssna till Guds ord och gå vägen som Ordet visar, och söka nåd och hjälp hos vår Herre Kristus. Frestelser och svåra tider kommer – där skall tron övas. Den Helige Ande vill under livets dagar rensa bort allt som inte passar i Guds rike och kan hindra oss att inför livets slut tro på Jesus.

När den Helige Ande lär oss att i tidens oro och ängslan söka nåd och hjälp hos Herren Jesus, så påminner Han oss i dödens nöd, att Guds Son, världens Frälsare, led på korset också för mina synder och öppnade himmelen.

De som tror på Jesus har evigt liv. Han tar bort deras synd. Döden kan inte skada dem som lämnar sig åt Jesu nåd, dem som Han gör rättfärdiga.

Så samlar den Helige Ande människor till Guds rike på jorden och till eviga livets härlighet och glädje i himmelen. Dra dig inte undan när Guds Ande vill väcka dig att tänka på evigheten, och kallar dig att komma till Jesus. Gud tvingar ingen, men Han söker de förlorade. Även om hindren är stora, så kan Guds Ande dra dig in på sanningens och livets väg. Nu är nådens tid!

Ja, Herren har verkligen makt att dra människor till sig och samla dem också i vår tid till himmelriket. Därför är arbetet för Guds rike inte förgäves! Amen.

Ragnar Block
komminister emeritus, Horred