Einar Lundberg – in memoriam

10 december, 2016

Prästkollegiets äldste medlem, Einar Lundberg, avled söndagen efter Allahelgons dag 2016, 98 år gammal. Han begravdes den 25 november.

Einar Lundberg prästvigdes 1945 och var aktiv i Lutherstiftelsens sammanhang, där han även i hög ålder ledde gudstjänster. Han samlade tidigt studenter från Lund till pastoral undervisning och var delaktig i de ”inspirationsdagar” som anordnades i Göteborg. Han deltog vid Missionsprovinsens bildande 2003 och höll tal, då Sveinung Eriksen m fl avslutade den pastorala kursen i Göteborg hösten 2015.
Einar Lundberg skrev flera böcker, bl a om ämbetet och äktenskapet.

Frid över Einar Lundbergs minne!