Elsebergskyrkan köper Sommarhemskyrkan

28 november, 2013

Elsebergskyrkan har sålts och församlingen (Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet) köper Sommarhemskyrkan av Svenska kyrkan i Uddevalla. Elsebergskyrkan såldes efter tre veckor. Försäljningen plus gåvor som har kommit in täcker köpet av Sommarhemskyrkan.

Sommar_2013_211I församlingen är vi förstås väldigt tacksamma mot Herren som gjort detta möjligt. Det är fråga om ett verkligt under där den helige Ande verkat mycket kraftigt på många människors hjärtan. Det gäller både förebedjare, gåvogivare och beslutsfattare av olika slag. Att en koinonia i Missionsprovinsen kan få köpa en modern kyrka för 2,5 miljoner som hade kostat 25 miljoner att bygga idag av en församling i Svenska kyrkan är stort. Det är förstås glädjande att kyrkonämndens och kyrkofullmäktiges beslut var enhälligt. Media har hittills bevakat det hela på ett sakligt sätt. Våra ekumeniska relationer i Uddevalla (samtal och diakonalt samarbete) är bättre än någonsin och vi gläds nu över möjligheten att vår församling inte längre betraktas som en ”utbrytare” från något, utan som en tillgång i det kristna arbetet i staden. Det är en flerårig process som vi nu får skörda frukter av.

Församlingens första år bestod i stora lokalsvårigheter där vi under begränsade tider fått hyra kyrkliga eller profana lokaler, men sedan blivit utkastade. Endast hos Katolska kyrkan och Fristaden hade vi möjligheten att stanna så länge vi önskade, även om det var under vissa begränsningar med avseende på nattvardsfirande och gudstjänsttider. När vi fick köpa Edingsvägen 20 blev situationen en annan. Alla fick klart för sig att församlingen kommit för att stanna och det blev tydligt att vårt syfte inte i första hand var kyrkopolitiskt utan handlade om församlingsbygge och vinnande av själar för Kristus.

Sommarhemskyrkan_blir_Mariakyrkan

Notis på www.svenskakyrkan.se/ uddevalla

Vi gläder oss nu över att vår församling kommit i en ny fas och får spela i en ”annan division”. Det är med tacksamhet, bävan och förväntan som vi nu går in genom Guds öppnade dörr. Vad Hans kallelse och planer för de kommande åren kan bära med sig kan vi bara ana. Vi får dock inte använda namnet Sommarhemskyrkan och därför har församlingens rådslag kommit fram till namnet Mariakyrkan. Vi vädjar om tacksägelse till Herren för att vi fått kyrkan, om förbön för vår invigningsdag lördagen den 1 februari kl. 11.00, då t ex alla biskoparna i Missionsprovinsen kommer.

Sommarhemmets kända Kristusfigur, sköldar på läktaren och lite annat får vi inte med i köpet. Efter detta besked har vi fått löfte av en ny kyrkobesökare i Stigens kyrka att han ska måla nya konstverk och ikoner åt oss. Han heter Aiman Esber, är kristen syrier och utbildad i Beirut och Aten under fem år. Man kan inte låta bli att förundras över denna ledning och Guds försyn. Esber har redan målat en fin ikon till Stigens kyrka av Jesu förvandling inför lärjungarna på förklaringsberget.

Gud är god och allt ligger i hans händer. Välkommen att glädjas med oss på invigningen!

Per-Anders Grunnan
Prost

Sommar_2013_195