En Frälsare är född

21 december, 2019

– Betraktelse –

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren (Luk. 2:11).

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Julen har kommit och de flesta kan äntligen få vila ut efter all stress och alla förberedelser inför högtiden. De flesta får vila ut där hemma några dagar. Vi firar jul, men varför firar vi jul? I julevangeliet heter det: Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

När tiden var inne kom Frälsaren ner till jorden för din skull. Änglarna sjöng i Betlehem. Ärkeänglarna likaså. Men Frälsaren är inte född åt dem. Han kom inte för att frälsa änglar. Han kom för att frälsa dig här på jorden.

Han är född för just dig, oavsett om du är herde, snickare, hemmafru, präst, läkare, lärare, ekonom… Han ser inte till stamtavlor eller hur ofta du har gått i kyrkan. Han är inte imponerad av den som skänker mycket i kollekt. Han blir inte stött av den som inte ger någonting. Han är född för alla. Han är född för dig. Han är Gud och han är människa. Det var glädje i Betlehem när detta hände. Men denna glädje varade inte så länge. Änglarna sjöng bara en gång. Oxen och åsnan gick tillbaka till sitt arbete. Herdarna och fåren likaså. Betlehem blev istället ett helvete på jorden, då den onde Herodes systematiskt dödade alla småpojkar. Men Frälsaren lyckades fly. Här började flykten och den slutade inte förrän i Jerusalem, där de lyckades ta honom tillfånga, men i själva verket låter han sig frivilligt tas till fånga. Han blev människa för att offra sig för dig, i ditt ställe. Han ödmjukade sig och avstod sina gudomliga rättigheter för en tid. Han led och dog i ditt ställe. Allt efter sin Faders vilja. Mänskligheten är räddad. Helvetet krossat. Du får det gratis. Du får en belöning som du inte förtjänade, och skördar där du inte sådde. Han är född för dig, och död för dig, och ur graven kommer livet tillbaka, Kristus själv, Frälsaren, som har försonat all världens synd.

I dopets vatten genom Jesu blod, har du blivit född på nytt, in i hans födelse, in i hans död och in i hans uppståndelse. Detta är ditt hopp, ditt liv och din frälsning.

Han är född för dig. Han är född i Betlehem – dvs brödhuset på jorden. Han lades i en krubba, inte bara för att han blev förkastad av människor och att det inte fanns något rum för honom i Betlehems värdshus, utan han gav sig själv som mat för oss här på jorden. Han fick inte sova i en skön säng, utan istället i en liten foderkrubba där djuren hade sin mat. Han var född för att bli vårt bröd. Vi firar denna heliga fest, där han kommer med helig mat till det heliga folket. För just dig. Men tro inte att du i dig själv är helig. Tomten säger: Finns det några snälla barn här? Bibeln är tydlig. Det finns ingen som ärligt kan svara ”ja” på den frågan. Vi är syndare, men Frälsaren kom för att frälsa just syndare. Du är endast helig för att Gud har förklarat dig helig i hans Son som kom ner till oss. Vi firar alltså Christmas(s) där vi äter hans kropp och hans blod i bröd och vin.

Den sanna julberättelsen handlar inte om tomten, Kalle Anka eller Charles Dickens julsaga utan om att Gud blev människa för att frälsa dig. Den stora festen vid jul är inte först och främst i hemmet vid julbordet, julklapparna, julgranen, inte ens i det kristna hemmet, utan i Kyrkan, där den inkarnerade Guds Son träder fram i ordet, liturgin, och inte minst i nattvarden. Julen firas i den Kristna Kyrkan. Och där kan vi sannerligen vila ut. Jesus sade: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

I Jesu namn. Amen.

Andreas Johansson
Präst, Stockholm